Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Υπάρχει αξιοπρέπεια & ευθιξία?

Παρήλθαν ήδη 8 ημέρες από την τελευταία ανάρτηση που πάλι "στολίζει" τους χρυσοκλαράτους Αξιωματικούς του Λ.Σ αποδίδοντάς τους νέα κοσμιτικά επίθετα & ουδεμία αντίδραση ακόμη είδαμε, τόσο επώνυμα όσο & από τα θεσμικά όργανα, όπως αυτά των συνδικαλιστών, τουλάχιστον.

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά, που τόσο το Λ.Σ όσο κυρίως το προσωπικό & τα στελέχη του, δέχονται ανάλογες “φιλοφρονήσεις” για το έργο ή & τις ενέργειες τους.

Να το θεωρήσουμε απόρροια της θερινής ραστώνης?

Να οφείλονται στις αργές αντιδράσεις ή στα ανύπαρκτα ανακλαστικά ή

Μήπως στο πνεύμα της, κακώς νοούμενης, επικοινωνιακής πολιτικής ...... "μην ενοχλούμε για να τα έχουμε καλά μαζί τους"?

Επειδή κατά καιρούς, από ποικίλους κονδυλοφόρους, σωρεία κοσμιτικών επιθέτων αποδίδονται σε Αξιωματικούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος, σε πολιτικούς υπαλλήλους και όχι μόνον, χωρίς ουδέποτε να υπάρξει η στοιχειώδης αντίδραση, αντιλογία & έκφραση ενστάσεων, πολλοί εκφράζουν πλέον την πεποίθηση ότι είτε οι "φιλοφρονήσεις" αυτές να απηχούν την πραγματικότητα ή δεν υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί προστασίας των στελεχών.

Εκείνο που μας ανησυχεί σφόδρα είναι η ένδεια αξιοπρέπειας, η ένδεια ηθικής, η ένδεια ευθιξίας των στελεχών. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ότι ίσως εκκλείπουν πλέον οι άνθρωποι που τοποθετούν την προσωπική τους αξιοπρέπεια, τη συνέχεια και τη συνέπεια του λόγου και των πράξεων τους, καθώς και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας των αξιωματικών και των ιδεών τους, υπεράνω επικοινωνιακών τεχνασμάτων, παραχωρήσεων & προϋποθέσεων για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία άνευ "εμποδίων & ενστάσεων".

Εάν καταφέρουν να μας διαψεύσουν, θα το δεχτούμε με ανακούφιση........

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,

Exantas