Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Έχουν το ύψος και καλούνται για τα ψυχοτεχνικά οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί του Λιμενικού

Καλούνται για ψυχοτεχνικές σήμερα και αύριο οι επιτυχόντες του ...ύψους!

Πίνακες αποτελεσμάτων υψομέτρησης υποψηφίων δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2011 και προσδιορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ψυχοτεχνικής δοκιμασίας

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι οι πίνακες υποψηφίων δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ανδρών - γυναικών) έτους 2011 (προερχομένων από ιδιώτες και προερχομένων από Λιμενοφύλακες), οι οποίοι παρουσιάσθηκαν την 28-11-2011 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων για Υψομέτρηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκαν την 28-11-2011 ημέρα Δευτέρα στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. (i) Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους εν λόγω Πίνακες, πρέπει να παρουσιασθούν για ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες, ως ακολούθως: