Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Η ρύπανση των θαλασσών μέσα από τα μάτια των παιδιών του Γαυρίου

Με πρωτοβουλία του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Γαυρίου Άνδρου

Ξεχωριστή ευαισθησία απέδειξαν ότι διαθέτουν τα στελέχη του Ά Λιμενικού Τμήματος του Γαυρίου Άνδρου, αφού παρά τις καθημερινές αντιξοότητες, διοργάνωσαν διημερίδα με θέμα << Η ρύπανση των θαλασσών >> με στόχο την ενημέρωση των μαθητών του νησιού.