Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

ΚΥΡΙΟΙ, ΠΛΗΡΩΣΤΕ

Του Παναγιώτη Ν. Κρητικού*
Το «σπορ» μιας μεγάλης κατηγορίας «ευφυών» και επιτηδείων Ελλήνων, το οποίο δυστυχώς είναι διαχρονικό, είναι η μη εκπλήρωση των αναλογούντων στην κατηγορία αυτή φορολογικών υποχρεώσεων (φοροδιαφυγή).Στην έκνομη φορολογικά κοινωνικοοικονομική τάξη εντάσσονται τα ατομικά και εταιρικά εισοδήματα, τα ελευθέρως σχηματιζόμενα στο πλαίσιο της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς ή ορθότερα της ασύδοτης οικονομίας της αγοράς.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Πληρώνει πάλι ο φορολογούμενος επειδή... "κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει"

Όταν στο Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων π.χ. του Λιμενικού
δεν μπορεί να υπηρετήσει αξιωματικός που βρίσκεται σε
διάσταση... η κ. Αποστολάκη εξακολουθεί να απολαμβάνει
τη βουλευτική ασυλία και να αμείβεται ως βουλευτής τη
στιγμή που η ασχολία της είναι οι οικογενειακές της υποθέσεις.
Επιπλέον, χρεώνει και τους Έλληνες φορολογούμενους με
19.000 ευρώ για τις δικές της προβληματικές επιλογές!  Και
όλα αυτά με την "ευλογία" των συναδέλφων της βουλευτών!
Το ποσό των 19.000 ευρώ καλείται να καταβάλει η Ελληνική Βουλή ως πρόστιμο, επειδή οι 299 αρνήθηκαν να αφαιρέσουν την βουλευτική ασυλία από τη  Μιλένα Αποστολάκη, για μία καθαρά οικογενειακή δικαστική υπόθεση.

Η καθαρά συντεχνιακή απόφαση των Ελλήνων Βουλευτών να αρνηθούν να αφαιρέσουν τη Βουλευτική Ασυλία της Μιλένας Αποστολάκη, στην προσπάθεια τους να την προστατεύσουν από μια μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο πρώην σύζυγός