Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ηθικό Διοίκηση – Ηγεσία ...........

(Μέρος 3ο)
Η ενσυνείδητη πειθαρχία
εξαφανίζει την ευθυνοφοβία
Καθήκον – Πειθαρχία. Το καθήκον περιέχει την αρχή της προσωπικής υπευθυνότητας. Η εκτέλεση του καθήκοντος είναι ο παραδοσιακός ακρογωνιαίος λίθος της ηθικής υπόστασης που πρέπει να χαρακτηρίζει το Στρατό. Στην ειρήνη πολύ απλά μπορεί να περιγραφεί σαν «τη γνώση του τι αναγκαιεί να γίνει και εκτελείται με κάθε δυνατό έμφυτο ταλέντο».