Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ασφάλεια, υποδομές και συντονισμό στα ελληνικά λιμάνια ζήτησαν πάλι τα κρουαζιερόπλοια

αλλά, στου κουφού την πόρτα...

Έλλειψη συντονισμού χρεώνουν στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

Σειρά επιτακτικών θεμάτων που αφορούν στην διευκόλυνση της λειτουργίας των κρουαζιεροπλοίων, όπως είναι η ασφάλεια στα λιμάνια με εφαρμογή του ISPS αλλά και η δημιουργία διαφόρων υποδομών έθεσε στον Θάνο Πάλη, Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) η Διοικούσα Επιτροπή της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ).