Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Χωρίς λόγια

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς, Exantas

Γεωπολιτική και Φλυαρίες

Στην σκακιέρα της γεωπολιτικής αντιπαλότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος αποτελεί κομβικό σημείο με πολλούς να διεκδικούν το πλεονέκτημα του χώρου, με πρώτες την Τουρκία και Αγγλία. Μόνο κράτος που αυτό-υποβαθμίζεται είναι η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) η οποία επίμονα μένει έξω από το Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σύστημα Ασφάλειας. Η ως τώρα απουσία της ΚΔ από την λήψη αποφάσεων για θέματα ασφάλειας ήταν απώλεια. Στο εγγύς μέλλον, η απουσία μας θα υποκατασταθεί πλήρως από άλλο πρόθυμο παίκτη, την Τουρκία, η οποία καλείται να συμπληρώσει το δικό μας κενό! Επομένως, δεν θα μιλάμε για αδράνεια, αλλά για ασυγχώρητο γινάτι. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
Όταν ο Γ. Βασιλείου ως Πρόεδρος της ΚΔ καθυστερούσε να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Ε.Ε. λόγω αντιδράσεων του ΑΚΕΛ, προβάλλονταν τα ίδια επιχειρήματα με λεχτικό που ανακυκλώνεται και σήμερα σχεδόν απαράλλαχτο. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ θεωρούσε την Ε.Ε. (τότε ΕΟΚ) ως προθάλαμο του ΝΑΤΟ