Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ψήφος στα 16: η νέα μεταπολίτευση

Του Θεόδωρου Κουτρούκη*


Η κρίση που διέρχεται τους τελευταίους μήνες το ελληνικό πολιτικό σύστημα, μετά την ανάδυση φαινομένων ευρείας διαφθοράς και την προσφυγή της χώρας σε διαδικασίες διεθνούς οικονομικού ελέγχου (στήριξη ΕΕ-ΔΝΤ), έχει δρομολογήσει μια συζήτηση για την αδήριτη αναγκαιότητα ανανέωσης του.
Η ανανέωση της δημοκρατίας μας θα χρειαζόταν την αναζωογονητική συνεισφορά του νεανικού εκλογικού σώματος, το οποίο συνήθως τηρεί παθητική στάση αποστασιοποίησης από τα κοινά.
Το τμήμα του πληθυσμού που ανήκει στις ηλικιακές κλάσεις των 16 και 17 χρόνων είναι άφθαρτο, δεν έχει μολυνθεί από άκαιρες κομματικές εξαρτήσεις, δεν έχει κατά κανόνα χρησιμοποιήσει πολιτικές μεσολαβήσεις προς το δημόσιο, Επιπλέον, οι νέοι αυτής της κατηγορίας διαθέτουν πολύ περισσότερες παραστάσεις και ερεθίσματα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω του τηλεοπτικού πλουραλισμού και της επέλασης του Ίντερνετ.
Άλλωστε, μετά τα 15 οι νέοι μπορούν να νυμφευθούν, να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, να εγκαταλείψουν το σχολείο, να υποστούν τις συνέπειες του ποινικού δικαίου κι επομένως δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να στερούνται της πρόσβασης στους μηχανισμούς πολιτικής συμμετοχής.

Σε άλλες χώρες οι νέοι διαθέτουν το δικαίωμα ψήφου στις γενικές εκλογές από τα 15 χρόνια (Ιράν), τα 16 (Βραζιλία, Κούβα, Νικαράγουα), τα 17 (Ινδονησία, Σουδάν). Την ίδια στιγμή ψήφο στις τοπικές εκλογές διαθέτουν οι νέοι στην Αυστρία, την Ολλανδία, τη Φλάνδρα, σε μερικές πολιτείες των ΗΠΑ.
Συγκεφαλαιώνοντας προτείνουμε την παραχώρηση του δικαιώματος ψήφου στα 16 χρόνια στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό για τους νέους μας θα μπορούσε να επεκταθεί πρώτα στις ευρωεκλογές και σε μια επόμενη φάση στις βουλευτικές εκλογές. Τέλος, το ζήτημα της συμμετοχής των νέων σε ενδεχόμενα δημοψηφίσματα εθνικής εμβέλειας (που άλλωστε σπάνια προκηρύσσονται στη χώρα μας) θα πρέπει ενδεχομένως να τύχει περαιτέρω μελέτης και συζήτησης.

Με αυτό τον τρόπο το πολιτικό σύστημα πιθανώς θα βοηθηθεί στην υπέρβαση των παθογενειών του, οι οποίες θα απαιτούσαν μια νέα μεταπολίτευση.

*  Ο Θεόδωρος Κουτρούκης είναι Επίκουρος καθηγητής Οικονομικής των Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Μεσολαβητής Διαιτητής ΟΜΕΔ

Ελληνικός Νηογνώμονας Α.Ε. (Ε.Ν.) Τέρμα η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μόνον 23 πλοία βρίσκονται στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα σήμερα
και 3.500 σκάφη αναψυχής

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του nextok το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος εξέδωσε ανακοίνωση υπενθυμίζοντας τις τελευταίες διαδοχικές παρατάσεις "ζωής" που έλαβε ο Ελληνικός Νηογνώμονας σε σχέση με την επιθεώρηση κοινοτικών πλοίων και την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. 

ΣΤο μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν ότι η διακοπή της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών από τον Ε.Ν., δεν επηρεάζει παρά μόνον 23 πλοία τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν στην κλάση του.  Για πρώτη φορά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφαιρεί από τον ιδιωτικοποιημένο Οργανισμό τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών, ακόμα και για τα σκάφης αναψυχής με κοινοτική σημαία.  Το γεγονός αυτό αποτέλεσε δυνατό κτύπημα για το διοικητικό συμβούλιο ενώ περίπου 80 εργαζόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι και επιθεωρητές που απασχολούνται στην επιχείρηση, άρχισαν να προβληματίζονται για τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:  Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για τον Ελληνικό Νηογνώμονα ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αρχής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε με απόφασή της, κατ’ αρχήν στις 22.04.1998, περιορισμένη αναγνώριση στον Ε.Ν. για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών των πλοίων διάρκειας τριών (3) ετών, τα αποτελέσματα της οποίας περιορίζονταν στην Ελλάδα.

Μετά την λήξη της ανωτέρω αναγνώρισης και νέας αίτησης της Ελληνικής Αρχής χορηγήθηκε νέα περιορισμένη αναγνώριση για δεύτερη περίοδο τριών (03) ετών από την 13.12.2001.

Η αναγνώριση του Οργανισμού παρατάθηκε εκ νέου με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 03.08.2005 για τρίτη περίοδο, τριών (3) ετών. Τα αποτελέσματα της εν λόγω Απόφασης περιορίζονταν στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ κατόπιν αίτησης της Μάλτας η αναγνώριση επεκτάθηκε και στην Μάλτα το 2006.

Η εν λόγω περιορισμένη αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα έληξε την 03/08/2008. Κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής COSS (23/02/2009), εγκρίθηκε η αριθμ.: Ε(2009) 2130/30.03.2009 Απόφαση της Ε. Επιτροπής για την παράταση της αναγνώρισης του Ε.Ν. επί 17μηνο, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, η οποία έληξε την 30.08.2010.

Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και της κοινοτικής αναγνώρισης συνάφθηκε η από 15.03.2004 διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αρχής και του ΕΝ για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπό Ελληνική σημαία πλοίων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ελέγχων του Ελληνικού Νηογνώμονα (Ε.Ν.) από την αρμόδια Κοινοτική Υπηρεσία (EMSA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 10.08.2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 391/2009/ΕΚ δεν δύναται να προβεί σε παράταση αναγνώρισης του Ε.Ν.

Κατόπιν αυτών, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου με γνώμονα την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας των υπό Ελληνική σημαία πλοίων και την χορήγηση δυνατότητας μεταβατικής περιόδου στις ναυτιλιακές εταιρείες, εξέδωσαν σχετική εγκύκλιο (Α.Π.4124.1/22/2010/27-08-2010), σύμφωνα με την οποία:

• Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι την 30.08.2010 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτών ή την ημερομηνία θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28.02.2011.

• Σε περιπτώσεις βλάβης/ ζημιάς πλοίου ο ΕΝ δύναται να διενεργεί τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και να εκδίδει τα προβλεπόμενα βεβαιωτικά μόνο υπό την επίβλεψη της Ελληνικής Αρχής.

• Μετά τις 30/8/2010 ο Οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα πιστοποιητικά πλοίων, σύμφωνα με την εθνική, διεθνή και κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα εν λόγω μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης από την Ε. Επιτροπή επί του αιτήματος χορήγησης αναγνώρισης στον Οργανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συνέλθει στις 14 Σεπτεμβρίου 2010.  Πάντως πηγές από τον Ε.Ν., υποστηρίζουν ότι δεν θα συνεδριάσει η Επιτροπή και ότι ο Ε.Ν. θα πετύχει νέα παράταση τουλάχιστον έξι μηνών.  Η απορία όλων βέβαια είναι, τι θα επιτύχουν οι υπεύθυνοι του Οργανισμού μέσα σε έξι μήνες, απ όσα απέτυχαν μέσα στα τελευταία 12 χρόνια στη διάρκεια των οποίων ο Ελληνικός Νηογνώμονας δεχόταν "καρδιοτονωτικές" ενέσεις!

Ψεύτικες λύσεις

Του Αλέξανδρου Μωραϊτάκη*

Το κράτος έχει ανάγκη από αναδιοργάνωση. Η μη πληρωμή υποχρεώσεων και η μείωση μισθών είναι προσωρινή και ψεύτικη λύση για τη μείωση του ελλείμματος. Για να υπάρξουν μόνιμα οφέλη πρέπει να γίνει οργάνωση του δημόσιου τομέα από την αρχή. Αυτή την οργάνωση δεν μπορούν να την κάνουν πολιτικοί, που βέβαια τη θεωρούν αναγκαία αφού έχουν υποσχεθεί επανίδρυση. Πρέπει να έρθουν ειδικοί που θα δημιουργήσουν διαγράμματα ροής, θα καταγράψουν τα τωρινά βήματα, θα απλοποιήσουν διαδικασίες, θα καταργήσουν γραφειοκρατικές περιττές διατυπώσεις, θα μετρήσουν βάσει διεθνών προκαθορισμένων χρόνων αντικειμενικά την ποσότητα και την ποιότητα εργασίας καθώς και την παραγωγικότητα, θα ξαναμοιράσουν αρμοδιότητες, θα μετακινήσουν υπαλλήλους και θα σουλουπώσουν τον δημόσιο τομέα, δημιουργώντας τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας και περιορίζοντας παράλληλα αισθητά το κόστος λειτουργίας του. Βάσει παρόμοιας παρελθούσης εμπειρίας μου η εξοικονόμηση θα ανέλθει σε 30-50% χωρίς απολύσεις. Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν προχωρεί στις απαραίτητες αλλαγές, δεν δίνει αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία, δε συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, δεν εμπιστεύεται τις ελληνικές εταιρείες και το μόνο που πετυχαίνει είναι εξάρθρωση της μεσαίας τάξης. Η τάξη αυτή αγωνιά για το μέλλον της και το ίδιο πράττει αυτήν την περίοδο όποιος είναι εργαζόμενος ή έχει μία μικρή ή μεγάλη επιχείρηση της οποίας τα έξοδα είναι σταθερά, ενώ ο τζίρος καταρρέει. Όμως δεν αγωνιούν οι πολιτικοί. Ο αριθμός των βουλευτών δε μειώθηκε και τα προνόμιά τους παραμένουν υψηλά. Όποιος αγωνιά και αναζητά τρόπους να παράξει έργο ή/και να κρατήσει την επιχείρησή του σήμερα, βρίσκεται στο γραφείο του, όχι σε διακοπές. Όμως και η Τρόικα, «εάν έχει καλούς σκοπούς», θα πρέπει να πιέσει προκειμένου να γίνει αναδιοργάνωση στο δημόσιο τομέα άμεσα. Δεν μπορεί να μη βλέπει ότι μία μείωση μισθών και συντάξεων και μία αναβολή πληρωμών λύνει ψεύτικα το πρόβλημα. Πρέπει να απαιτήσει την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. Πρέπει επιπλέον και η Κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της τρόικας να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της. Θέλει για παράδειγμα οι ελληνικές τράπεζες να γίνουν θυγατρικές τραπεζών του εξωτερικού; Αν αυτό θέλει τότε ακολουθεί σωστή πολιτική. Αν όμως τις θέλει στα χέρια Ελλήνων, θα πρέπει να δει ποιους θα προσλάβει για να τις αξιολογήσουν και ποιοι επιχειρηματίες έχουν την οικονομική επιφάνεια να τις στηρίξουν, έναντι των καραδοκούντων ξένων. Αυτούς όμως, όπως π.χ. τους πλοιοκτήτες, αντί να τους στηρίζει τους πολεμά… Οι λόγοι άραγε είναι επικοινωνιακοί ή έχουν σκοπιμότητα; Δεν γίνεται αντιληπτό ότι τα κεφάλαια μεταφέρονται στην Ε.Ε. πιο εύκολα από τα πλοία;

* Ο Αλέξανδρος Μωραϊτάκης είναι πρόεδρος της ΣΜΕΧΑ & της NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς

Exantas

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ: ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ


Λουκέτο... βάζει από σήμερα η Ευρώπη στον Ε.Ν.

Τίτλοι τέλους… πέφτουν σήμερα για τον Ελληνικό Νηογνώμονα. Ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 βυθίστηκε ολοκληρωτικά μετά τη φουρτούνα στην οποία περιέπεσε από το 1990 όταν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη πέρασε από το κράτος σε ιδιωτικά χέρια και μάλιστα σε χέρια ανθρώπων που μέχρι τότε τον υπηρετούσαν από διευθυντικές θέσεις και θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση του Οργανισμού δέχθηκε κατ’ επανάληψη παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA). Στις 30 Μαρτίου 2009 δόθηκε η τελευταία 17μηνη παράταση ζωής στον Ελληνικό Νηογνώμονα προκειμένου να βελτιώσει τις υποδομές και την απόδοσή του στα θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισμών. (Σ.σ. Στην πραγματικότητα η παράταση είχε δοθεί προκειμένου τα πλοία κοινοτικών νηολογίων που βρίσκονταν στην κλάση του Ε.Ν. να μεταπηδήσουν ομαλά σε άλλους νηογνώμονες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επιθεωρήσεις που υποβλήθηκε ο Ε.Ν., μέσα στο 17μηνο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη και έτσι σήμερα 31 Αυγούστου 2010 τερματίζεται η δυνατότητα του να εκδίδει πιστοποιητικά για τα Ελληνικά πλοία αλλά φυσικά και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα κοινοτικά νηολόγια. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρει την εμπιστοσύνη της στον Ελληνικό Νηογνώμονα.

Τι σημαίνει αυτό για τα πλοία που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα;

Αναγκαστικά θα πρέπει οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων, των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν από σήμερα, να αναζητήσουν άλλους νηογνώμονες προκειμένου τα πλοία τους να έχουν πιστοποιητικά για να τους επιτραπεί ο απόπλους και η εκτέλεση ναύλων (για τα εμπορικά πλοία) και δρομολογίων για τα επιβατηγά.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα, πολύ λίγα Ελληνικά πλοία παρέμειναν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα, καθώς οι εταιρίες είχαν διαβλέψει ότι η διοίκηση του Οργανισμού βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός επιθεωρητών είχαν παραιτηθεί και βρήκαν εργασιακή στέγη σε άλλους νηογνώμονες. Να σημειωθεί ότι ή διοίκηση κατά τα τελευταία 15 χρόνια, απέλυσε μερικούς επιθεωρητές που ύψωσαν ανάστημα και αρνήθηκαν να παρέχουν τηλεγραφικώς τις υπηρεσίες τους σε ορισμένες εταιρίες.

Σε επιστολή που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνονται μεταξύ άλλων ότι:

α) Πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που θα εκδοθούν ή θεωρηθούν ή παραταθούν στις 31.08.2010 και αργότερα δεν θα γίνονται δεκτά.
β) Τα πιστοποιητικά κλάσης και κυβερνητικής πιστοποίησης που εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι 30.08.2010 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης ή θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28.02.2011.

γ.  Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης πλοίου της παρ.2 της παρούσης ο Ελληνικός Νηογνώμονας μπορεί να βεβαιώνει τη διατήρηση κλάσης και τη συνέχιση ισχύος των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει για το χρονικό διάστημα της παραγράφου 3 (β) υπό την άμεση εποπτεία του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων.

Συναγερμός... στα Λιμεναρχεία

Με αφορμή την επιστολή αυτή, σχετικό έγγραφο εστάλη στον Ελληνικό Νηογνώμονα από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος με την εντολή να ενημερώσει σχετικά τους πελάτες του, ενώ ανάλογο έγγραφο εστάλη και στις Λιμενικές Αρχές προκειμένου να φροντίσουν ώστε κανένα πλέον πιστοποιητικό να μην εκδίδει από σήμερα ο Ελληνικός Νηογνώμονας.
Παράλληλα, οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος, έλαβαν εντολή ώστε από σήμερα τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, να εποπτεύουν την εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των επιβατηγών πλοίων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την τελευταία της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, αφαίρεσε από τον Ελληνικό Νηογνώμονα ακόμα και τη δυνατότητα να επιθεωρεί και να εκδίδει πιστοποιητικά στα σκάφη αναψυχής, δημιουργώντας έτσι προβλήματα σε περίπου από 3,500 γιότ.
Η αρμόδια επιτροπή (EMSA) πρόκειται να συνεδριάσει στις 14 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασίσει το οριστικό λουκέτο στον Ελληνικό Νηογνώμονα.

Άγνωστο είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, πόσα πλοία της ακτοπλοΐας επηρεάζονται. Σίγουρα ο αριθμός δεν είναι ανησυχητικός δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους οι ακτοπλοϊκές εταιρίες έλαβαν έγκαιρα τα μέτρα τους για να αποφύγουν ένα σοκ της τελευταίας στιγμής. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι εάν υπάρχουν πλοία που βρίσκονταν στην κλάση του Ελληνικού Νηογνώμονα τα οποία ανανέωσαν τα πιστοποιητικά τους ακόμα και χθες 30 Αυγούστου, τότε αυτά έχουν περιθώριο να αναζητήσουν νέο νηογνώμονα έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2011. Φυσικά κάθε μεταπήδηση σε άλλον νηογνώμονα, συνεπάγεται μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για κάθε πλοιοκτήτη.

Να σημειωθεί ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση από την Ε.Ε., εξαιτίας των ναυαγίων και άλλων ναυτικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν και αφορούσαν πλοία που βρίσκονταν στην κλάση του. Μάλιστα, μνημονεύονται οι περιπτώσεις των πλοίων «IRON ANTONIS», το οποίο βυθίστηκε αύτανδρο στις 3 Σεπτεμβρίου 1994 (μόλις 5 ημέρες μετά τον απόπλου του και δύο μήνες μετά την έκδοση των πιστοποιητικών του), «ΔΥΣΤΟΣ», αλλά και «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» που έφεραν πιστοποιητικά του Ελληνικού Νηογνώμονα.

-=-=-=-=-=-=

Σχόλιο:

…KAI δεν είναι μόνον αυτά τα «ανομήματα» του έκπτωτου πλέον «ΚΤΕΟ» των πλοίων. Σειρά από άλλες υποθέσεις θα δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας για τις οποίες έχει γνώση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά περιέργως σωπαίνει αντί να κινητοποιήσει την εισαγγελία και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όσοι εκμεταλλεύτηκαν θέσεις και καταστάσεις για παράνομο πλουτισμό. Όσο για εκείνους που στέκονται αρωγοί στον Ε.Ν. καταδικάζοντας τους «απέναντι» και κατηγορώντας τους ως «πράκτορες των ξένων νηογνωμόνων» ένα έχουμε να συμπληρώσουμε: Ας μην υπήρχαν οι «απέναντι» και θα βλέπαμε πόσα ακόμα ορφανά θα έκαναν επισκέψεις σε τάφους και κενοτάφια εντός και εκτός Ελλάδας!

Ο αγώνας επιβίωσης της δεινοπαθούσης Ακτοπλοΐας,

(Μία εκ των έσω επιγραμματική προσέγγιση) Καμποτάζ ή... σαμποτάζ; Δύο λέξεις που, στην ακτοπλοϊα, δε συμβαδίζουν μόνο στην ορθρογραφία αλλά και στο νόημα. Το καμποτάζ που υπήρχε μέχρι και πριν λίγα χρόνια στην ακτοπλοϊα (στην Κρουαζιέρα συνεχίζεται άσχετα με βαρύγδουπα νομοσχεδία που την απελευθερώνουν αλά-ελληνικά) ήταν στην ουσία ο προστατευτισμός και η παρεμβατικότητα του Κράτους στο πως, με τι, πότε και γιατί μία εταιρεία θα δρομολογήσει ένα πλοίο σε μία γραμμή μεταξύ λιμένων της εσωτερικής ελληνικής επικράτειας. Τω καιρώ εκείνω, θα ‘πρεπε να προβλέψει o ενδιαφερόμενος και άλλα σχετιζόμενα «έξοδα» από ‘δω κι από ‘κει με τις, τότε, άδειες σκοπιμότητας. Με απλά λόγια, ήταν μία κλασική περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των συνθηκών δραστηριοποίησης του ζωτικότερου μεταφορικού κλάδου της χώρας μας. Αυτά μέχρι πριν λίγα χρόνια, όπου με το καμποτάζ, σαμποταριζόταν στην ουσία η ανταγωνιστικότητα άρα και ο εκσυγχρονισμός των πλοίων άρα και η ανανέωση του στόλου, γεγονός που τελικά καθήλωσε και αυτοπαγίδεψε τις εταιρείες εκείνες που μεσουρανούσαν τότε και είχαν μάθει να δρομολογούν πλοία σύμφωνα με παλαιές μεθόδους και παλαιές αντιλήψεις περί εμπορικής πολιτικής, μένοντας πίσω από τις εξελίξεις χωρίς να καταφέρουν να αντιμετωπήσουν και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και σήμερα τα πλοία τους κείτωνται και βοούν εντός κεντρικών λιμένων. Η «απελευθέρωση» της ακτοπλοϊας όμως δεν ήταν και ακριβώς αποτέλεσμα προγραμματισμένης πολιτικής βούλησης και ναυτικής διορατικότητας (όπως θα έπρεπε να ήταν στην χώρα που γέννησε και την πολιτική και τη ναυτιλία) αλλά μία βεβιασμένη και εξωθημένη ενέργεια που ακολούθησε το τραγικό ατύχημα του «Εξπρές Σαμίνα». Αλλά και η λεγόμενη απελευθέρωση δεν σήμαινε φυσικά την απεμπλοκή ενός Κράτους που με περιλαίμιο και μαστίγιο συνεχίζει να κρατά δέσμιες τις εταιρείες στο ρόλο ενός βολικού κρατικού φοροεισπράκτορα ώστε να μπορεί να καλύπτει μαύρες τρύπες από φανταστικές «υπέρ τρίτων» χρεώσεις που δεν ανταποκρίνονται και δεν αξιοποιούνται στην πραγματικότητα. Άλλωστε, αν αξιοποιούνταν σωστά όλες αυτές οι υπέρογκες εισπράξεις για «σχετιζόμενες» με τη ακτοπολοϊα επενδύσεις, τουλάχιστον θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια όλα τα προβλήματα υποδομής στα νησιά ώστε να μη χρειάζεται οι ήρωες καπετάνιοι μας να παριστάνουν τους καταδρομείς για αποβάσεις, συγνώμη αποβιβάσεις, όχι σε λιμάνια αλλά εκτεταμένους αρσανάδες, όσο κι αν με την τριβή αυτή έχουν γίνει οι καλύτεροι στον κόσμο, σαν άλλοι Ικάροι. Πέρα από κάποιες παλινδρομήσεις σχετικά με τα όρια ηλικίας των πλοίων και τις «προδιαγραφές» τους, το μόνο που απελευθερώθηκε, θεωρητικά, είναι το να μπορεί να φέρει κοινοτική σημαία ένα πλοίο που θα θελήσει να εξυπηρετήσει εσωτερικούς προορισμούς. Τι άραγε να σημαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη; Απλά ότι τη θέση του καμποτάζ πήρε το «σαμποτάζ» σε πλοία με κοινοτική Σημαία τα οποία, νόμιμα πλέον, μπορεί να έχουν και κάποια πλεονεκτήματα έναντι της Ελληνικής, π.χ. η Ιταλία επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του πληρώματος των πλοίων με Ιταλική Σημαία, απαιτεί λιγότερη συνολικά σύνθεση πληρώματος (εννοείται πάντα πάνω από το ελάχιστο πλήρωμα ασφαλείας απλά χωρίς περισσευούμενους «τακτοποιημένους» από Σωματεία...), ενώ διατηρεί πολύ αυστηρούς ελέγκτικούς μηχανισμούς. Οπότε, ναι μεν μπορεί ένα πλοίο να φέρει μία κοινοτική Σημαία με τα ενδεχόμενα οφέλη της, αλλά θα αντιμετωπίσει στην πράξη εμπόδια από πολλές «πάντες», (βλ. Καλλίστη Φέρρις), ώστε να μη μπορέσει να αντιπροσφέρει επί μακρόν τα οφέλη σε ανάλογες υπηρεσίες στην αγορά, όπως φθηνότερο εισιτήριο, και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εκτός της νομοθετικής στρέβλωσης, της παρεμβατικότητας ή παραβατικότητας του Κράτους (διότι μέλλει να δούμε και τις τελικές απόψεις της Ε.Ε. για μία σωρεία από θέματα) πρόσφατα καταδείχτηκε, με πολύ καθυστέρηση, ένα καίριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως στον Πειραιά, τα τελευταία χρόνια, οι Ακτοπλοϊκές Εταιρείες. Παρόλο που δεν είμαι εγώ αυτός που θα προσπαθήσει να «αγιοποίησει» την πλευρά κάποιων ακτοπλόων, αναφέρομαι εδώ σε εκπροσώπους των συμφερόντων των ναυτεργατών που για ιδιοτελείς και μικρόψυχους στην πραγματικότητα λόγους, σαμποτάρουν την ομαλή λειτουργία των πλοίων, αναβιώνοντας παλαιές πρακτικές ανενόχλητου τραμπουκισμού, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές συνέπειες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες οι οποίες όταν κορυφώνονται έχουν σαν πρώτα θύματα τους ίδιους τους ναυτεργάτες για τους οποίους υποτίθεται κάνουν τις κινητοποιήσεις (!). Διότι, ενώ τα ταμειακά προβλήματα μαζί με τις οικονομικές συγκυρίες, το αναξιόπιστο και στρεβλό σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων, η ασύστολη γραφειοκρατία για την δρομολόγηση ενός πλοίου και οι πρακτικές του ολιγοπωλείου κάποιων μεγαλο-προμηθευτών (που μπορεί να ζήλεψαν το γάλα), είναι αντιμετωπίσημα από την επιχειρηματικότητα των ακτοπλοϊκών εταιρειών, υπάρχει και μεσουρανεί ένα άλλο μείζον πρόβλημα που λειτουργεί ως ταφόπλακα, λόγω μίας εξόφθαλμης απραξίας και ανοχής. “ΠΑΝΕ”… Οι προσπάθειες μία χούφτας εκπροσώπων κάνα-δυο σωματείων (όχι συνολικά της ΠΝΟ), οι οποίοι απαξιώνουν τον Συνδικαλισμό και τον αντικαθιστούν με τραμπουκισμό και κλακαδόρους που «ΠΑΝΕ» στα λιμάνια χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει πλώρη, πρύμνη, καμποτάζ κτλ. αλλά καταλαμβάνουν παράνομα καταπέλτες προκαλώντας παρακώλυση συγκοινωνιών και προβλήματα σε χιλιάδες επιβάτες, προσπαθώντας να επιβληθούν στις εταιρείες αφού επιβάλλονται πρώτα σε ναυτικούς των σωματείων τους (των οποίων το συμφέρον υποτίθεται ότι εκπροσωπούν και προασπίζουν), σε ναυτικούς που ανήκουν και στα άλλα σωματεία που δεν εκπροσωπούν αυτοί, (μπορεί ο εκπρόσωπος των λαδάδων να απειλεί και να εκβιάζει ακόμα και τον πλοίαρχο), προσπαθώντας να επιβληθούν και στα άλλα Σωματεία που ανήκουν στην ΠΝΟ όταν εκείνοι «τολμούν να μην πηγαίνουν με τα νερά τους», εκφοβίζοντας και απειλώντας ακόμα Λιμενικές και Πολιτικές Αρχές οι οποίες «ψαρώνουν» και έτσι απαστράπτουν δια της απουσίας τους ακόμα και όταν η Εισαγγελική Αρχή κηρύττει παράνομες, καταχρηστικές και ποινικά κολάσιμες τέτοιου είδους ενέργειες και παρακαλεί για την εφαρμογή των νόμων(!) καθότι κανείς στο λιμάνι δεν ενδιαφέρεται να γίνει κάτι τέτοιο! Τι προβλέπει, άραγε, η περιβόητη χάρτα για τα δικαιώματα του επιβάτη στην περίπτωση που ένα πλοίο δεν πραγματοποιήσει το ταξίδι του εξαιτίας της μη εφαρμογής των νόμων από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΕΝ, ΥΕΝΑΝΠ, ΥΠΟΙΑΝ, ΥΠΡΟΠΟ ή όπως αλλιώς), όταν οι επιβάτες δεν μπορούν καν να επιβιβαστούν χωρίς την άδεια, όχι του οικείου Λιμενάρχη αλλά του οικείου... εργατοπατέρα που δρα ανενόχλητος για το τέταρτο της δημοσιότητας και της «παλληκαροσύνης» του στο Κόμμα ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφιος σε επερχόμενες εκλογές με τις ευλογίες του ΚΚΕ; Στις μέρες μας, προβλέπει την αποζημίωση των επιβατών από ένα άλλο Υπουργείο εκείνο του Πολιτισμού(?!). Γιατί, στις αρχές του Καλοκαιριού ο Υπουργός Πολιτισμού έσπευσε να μιλήσει για αποζημιώσεις στους ταλαιπωρημένους επιβάτες εξαιτίας της αποτυχίας κάποιου Υπουργού να προστατέψει τον πολίτη-ταξιδιώτη φέρνοντας την τάξη στο λιμάνι, και της απουσίας μιάς άλλης Υπουργού που έλειπε ταξίδι και δεν μάθαινε τα νέα. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, χωρίς γενναία πολιτική βούληση για εξομάλυνση και εξορθολογισμό του νομικού και επιχειρηματικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας, καλούνται οι Εταιρείες να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν, να εφαρμόζουν «μονόπαντα» τους νόμους αλλά και τις μακροχρόνιες επενδύσεις τους, αντιμετωπίζοντας όλες τις παραπάνω μόνιμες αντιξοότητες πέραν των έκτακτων μεταβλητών που βγαίνουν στην πορεία, (π.χ. επιδοτούμενο μεταφορικό έργο που δεν πληρώνεται ενώ δεσμεύονται πλοία να εκτελούν γραμμές επί μήνες και επιβαρύνεται το ταμειακό τους πρόβλημα, ξαφνική μείωση των επιδοτήσεων και αλλαγή των προϋποθέσεων γι’ αυτές κτλ.) και να επιτελέσουν το κρισιμότερο μεταφορικό και κοινωνικό έργο στην Χώρα. Έργο το οποίο μάλιστα επαφύεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία με το Ελληνικό Κράτος να μην διευκολύνει αλλά να βάζει και προσκόμματα αφού δεν ήταν ποτέ ικανό, και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, να διαχειριστεί μόνο του τις Ακτοπλοϊκές μεταφορές από της συστάσεως του, (βλ. Κων/νου Παπαθανασόπουλου «Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας 1855-1872, Τα αδιέξοδα του Προστατευτισμού», Μελέτες Οικονομικής Ιστορίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988, βλ. «Ελληνική Ακτοπλοΐα Α.Ε.», βλ. «ΟΣΕ», βλ. πρώην «Ολυμπιακή», βλ....) Η Ακτοπλοΐα είναι από τη φύση της η ομορφότερη ενασχόληση, επαγγελματικά ή όχι, για όλους τους εμπλεκομένους αλλά κατακρατείται δέσμια από τα νύχια και από τα δόντια κάποιων ανίκανων και κάποιων πονηρών. Ας όψομεν τον Σεπτέμβρην για τα περαιτέρω. Στην Ικαρία λέμε «’α δείξει»… Γιώργος Γ. Σπανός, Σύμβουλος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Η Anastacia ακύρωσε τη συναυλία της στα Κατεχόμενα

Άλλη μια τραγουδίστρια ακύρωσε την συναυλία της στην κατεχόμενη Κύπρο. Μετά τη Τζένιφερ Λόπεζ ήρθε η σειρά της Anastasia η οποία είχε προγραμματισμένη συναυλία για τις 25 Σεπτεμβρίου 2010. Η παρουσίαση, όμως, της Κύπρου ως τουρκικής, στο επίσημο site της και οι αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ανάρτηση, υποχρέωσαν την τραγουδίστρια να ακυρώσει τη συναυλία της. Η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία, επικαλούμενη τη συμμετοχή στο Eurovoice 2010 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, αναφέροντας μάλιστα ότι αυτό το γεγονός αποτελεί σημαντικότερη διοργάνωση, από το πανηγύρι των κατεχομένων αναγνωρίζοντας έτσι και το λάθος της να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση που στόχο είχε μόνο και μόνο να σφραγίσει την κατεχόμενη Κύπρο ως τουρκική περιοχή. Με στοιχεία από: gossip-tv.gr

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Μέγα θαλάσσιο κράτος χωρίς υπουργείο!!

Ευτυχώς, ο τραγέλαφος, που χαρακτηρίζει ως διαμελισμός και παραλυσία τις αρμοδιότητες και τον ρόλο του ενταφιασμένου υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, δεν επηρέασε σε τίποτα την πραγματική μας ζωή, τη δυναμική του κλάδου της υπερπόντιας ναυτιλίας.
Η οποία ξεπερνά τη διεθνή οικονομική κρίση και μπορούν οι εφοπλιστές να μας δώσουν μαθήματα γι’ αυτό.
Ποια άλλα μαθήματα μπορούμε να λάβουμε από τον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας; Δεν θα αναφερθώ στο ατυχές γεγονός η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου να υποτιμά τόσο πολύ τον ρόλο του υπουργείου Ναυτιλίας με την κατάργησή του (όπως και του Απόδημου Ελληνισμού) και να υποτιμά τον άλλο εθνικό πυλώνα, τον τουρισμό, με την πολιτική ηγεσία που επέλεξε να τοποθετήσει. Λες και ο τουρισμός (όπως και ο πολιτισμός επί Καραμανλή) είναι φέουδο για τους φίλους της Ηγεμονίας.
* Δυσοίωνα τα πρώτα στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού και εφέτος, με γενική υποχώρηση εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2010 κατά 12%, όσο και κατά τον πρώτο θερινό μήνα, τον Ιούνιο, κατά 15,7%. Μείωση ακόμη μεγαλύτερη στα έσοδα του τουρισμού από τον Ιούνιο του 2008 ακόμα. Όμως ευτυχώς που υπάρχει και ο δεύτερος πυλώνας – πνεύμονας της ελληνικής οικονομίας. Μια εξέλιξη η οποία αντισταθμίζει τις ζημιές από τον τουρισμό. Κατά 28,6% και συγκεκριμένα κατά 325,9 εκατ. ευρώ ήταν η αύξηση των εισπράξεων στο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας τον Ιούνιο. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μπόρεσε κάπως να ισορροπήσει.
Γενικά, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία παρουσίασαν άνοδο 14,7% στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου και διαμορφώθηκαν στα 7,7 δισ. από το 6,7 δισ. ευρώ!
* Θα προσθέσω άλλα τρία δεδομένα της συγκυρίας για να υποστηρίξω ότι πρέπει σύντομα να γίνει η ανασύσταση (και ασφαλώς η νέα δυναμική όχι στην ψωραλέα ακτοπλοϊα της χώρας) του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το συντομότερο δυνατόν. Οσο συνεχίζεται αυτή η διάλυση του τελευταίου δεκάμηνου τόσο τα προβλήματα όχι των εφοπλιστών, αλλά των δεσμών του κράτους μαζί τους, θα μεγαλώνουν.
Θα οξύνονται. Νομίζω ότι ένας λόγος σοβαρός για τον οποίο οι Ελληνες εφοπλιστές αρχίζουν να έχουν όλο και πιο πολλά ενδιαφέροντα στην ξηρά της ελληνικής επικράτειας, στα προσκλητήρια τύπου προέδρου της Βουλής για εθνικό ταμείο κατά του δημοσίου χρέους, ήταν η ψυχική αποστασιοποίηση των τελευταίων χρόνων από το ελληνικό κράτος, πριν και μετά την κατάργηση του ΥΠΕΝ.
Οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν στην ελληνική σημαία το 31% του στόλου τους και το 61% σε ξένες σημαίες. Υψηλό εθνικό ποσοστό. Παραγγέλλουν δεκάδες πλοία (μόνο τελευταία 77 σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και 38 της Κίνας αλλά όχι σε ελληνικά ναυπηγεία, με πρώτο πρόβλημα το υψηλό κόστος εργασιών). Δεν υπάρχει ανεργία ανεξήγητη στο Πέραμα.
Γενικά, οι Ελληνες εφοπλιστές ελέγχουν σήμερα το 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας, που μεταφράζεται σε 187,5 εκατ. τόνους DWT, με επενδύσεις 11 δισ. δολάρια μόνο σε νέα πλοία μόνο το 2010. Μεγάλα μεγέθη, «μέγα το της θαλάσσης» κράτος μας.
Αναδημοσίευση από ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς
Exantas

Πόσο καταρτισμένες είναι οι δικαστικές Αρχές επί των ναυτικών ατυχημάτων?

Αντί σχολίου, στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, παραθέτουμε απόσπασμα από διατριβή Αξιωματικού Λ.Σ για το ναυτικό ατύχημα.
Μπορεί ο καθένας να εξάγει τα συμπεράσματα του, για την σημασία που έδιναν κατά την αρχαιότητα, οι ενασχολούμενοι με τη ναυτιλία, στην διερεύνηση του ναυτικού ατυχήματος σε σχέση με την κρατούσα σήμερα κατάσταση στον χώρο της "ναυτικής δικαιοσύνης".
Ευχόμαστε ότι κάποτε οι ιθύνοντες θα αντιληφθούν την αδυναμία του συστήματος στον τομέα αυτόν, που αδικαιολογήτως υστερεί στη χώρα με την ισχυρότερη ναυτιλία και να ενεργήσουν επ' ωφελεία της και κυρίως των εμπλεκομένων σε αυτήν.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Στον «κατά Κτησιφώντος» λόγο του Αισχύνη, μας δίνεται μια εικόνα, των πρώτων διατάξεων «Νόμων» σε θέματα Ναυτικού Δικαίου, που αφορούν τις υποχρεώσεις των πορθμέων Σαλαμίνας. Με αυστηρές για την εποχή τους διατάξεις προβλέπεται η δια βίου στέρηση του δικαιώματος των κυβερνητών πορθμείων, εάν, έστω και ακουσίως, γίνονταν υπαίτιοι ανατροπής των σκαφών τους. Σκοπός του νόμου, ήταν η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των διακινουμένων επιβατών, από επιπόλαιες ενέργειες. Η συγκεκριμένη διάταξη, προφανώς απέβλεπε εις το να μην αναλαμβάνει κανείς την εκτέλεση πλου, εάν δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες.

Από το Αττικό ή Αθηναϊκό δίκαιο, στο οποίο περιέχονται πολλές ναυτικές συνήθειες, πληροφορούμεθα την ύπαρξη αξιόλογων διατάξεων ναυτικού δικαίου, που περιλαμβάνονταν στο εμπορικό δίκαιο της εποχής, κατά την οποία φαίνεται σχεδόν πλήρως διαμορφωμένος ο θεσμός του ναυτικού δανείου και εν μέρει ο θεσμός της κοινής αβαρίας. Το ναυτικό δίκαιο πραγματικά, αποτελεί το αρχαιότερο τμήμα του εμπορικού δικαίου και πολλοί θεσμοί του τελευταίου προέρχονται από το ναυτικό δίκαιο. Το δίκαιο, το οποίο ρύθμιζε το εξωτερικό εμπόριο, ήταν ουσιαστικά και τυπικά διεθνές, αφού δεν προερχόταν από τα νομοθετικά όργανα των πόλεων, «δίκαιον του άστεως» – αστικό δίκαιο, αλλά από την εμπορική δράση όλων των ασχολουμένων με τη ναυτιλία. Για την εκδίκαση των διαφορών που προέκυπταν από το ναυτικό εμπόριο, υπήρχαν ειδικοί δικαστές, οι ναυτοδίκες, οι οποίοι αργότερα, τους χρόνους του Δημοσθένη, ονομάσθηκαν θεσμοθέτες. Οι ναυτοδίκες εκδίκαζαν ταχύτατα τις υποθέσεις στα εμποροδικεία, ειδικά δικαστήρια που λειτουργούσαν σε ναυτικές πόλεις.

Από τους λόγους του Δημοσθένη, αντλούμε στοιχεία ναυτικού δικαίου για την πρόληψη και τον έλεγχο των ναυτικών ατυχημάτων. Συγκεκριμένα στους «Προς Πολυκλέα» (χ. 10) και «Κατά Στεφάνου» (χ. 107) λόγους του, αναφέρονται οι «Αποστολείς», οι οποίοι ήταν ένδεκα άρχοντες, δημόσιοι υπηρέτες, με καθήκον να ελέγχουν εάν τα πλοία ήταν καλά εξοπλισμένα και εφοδιασμένα πριν τον απόπλου τους. Είχαν δε και δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, απαγόρευσης απόπλου από τον ναύσταθμο, μέχρι και φυλακίσεως. Ο έλεγχος αυτός, πραγματοποιείτο μόνο στα πολεμικά πλοία (τριήρεις), καθώς από πουθενά δεν προκύπτει, ότι επεκτεινόταν και στα εμπορικά. Στον «Προς Φορμίωνα περί δανείου» λόγο, περιγράφεται το ναυάγιο αθηναϊκού πλοίου που συνέβη μετά τον απόπλου του από το λιμένα της Κριμαίας και αποδόθηκε σε υπερφόρτωση του πλοίου από τον πλοίαρχο Λάμπη με χίλια δέματα δερμάτων. Σε άλλο χωρίο, του «Κατά Στεφάνου» λόγου, γίνεται αναφορά για την ευθύνη πλοιοκτήτη, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει για το ναυάγιο του πλοίου του, παρότι είχε πράξει τα πάντα για τη σωτηρία του και παρά τον πλήρη εφοδιασμό αυτού με τον απαραίτητο εξοπλισμό.Τέλος στο Ε 209 χωρίον του Αθηναίου, στους «Δειπνοσοφιστές», αναφέρεται η λειτουργία δικαστηρίου αρμόδιου για την εκδίκαση αδικημάτων στα πλοία, ανάμεσα στα οποία πιθανολογείται ότι θα περιλαμβάνονταν και αδικήματα, τα οποία θα είχαν σχέση με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Από τα διασωθέντα αυτά κείμενα, διαπιστώνουμε ότι προληπτικός έλεγχος στα εμπορικά πλοία, δεν διενεργείτο την εποχή εκείνη. Εφαρμόζετο μόνον κατασταλτικός και οι υπεύθυνοι προκλήσεως ναυτικών ατυχημάτων τιμωρούντο, η δε υπερφόρτωση του πλοίου θεωρείτο παράβαση που συνεπάγετο κυρώσεις, εάν προκαλούσε τη βύθιση του.

Σημαντική ανάπτυξη από τον 8ο π.Χ αιώνα, παρουσιάζει και το θαλάσσιο εμπόριο της Ρόδου, για το ναυτικό δίκαιο της οποίας εκφράζονται με θαυμασμό πολλοί ιστορικοί της αρχαιότητας. Μνημείο της ακμής αυτής αποτελούν οι περίφημοι «Ναυτικοί νόμοι της Ρόδου», των οποίων τα πρωτότυπα δεν διασώθηκαν και πληροφορίες αντλούμε μόνο από τους ιστορικούς της αρχαιότητας. Από τους κανόνες αυτούς, οι οποίοι περιέχουν συλλογή των ναυτικών εθίμων της εποχής, αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές στο θεσμό της κοινής αβαρίας. Αν και τελικά δεν διασώθηκαν αρκετές πληροφορίες για κάθε έναν από τους κανόνες αυτούς, αποτελούν πηγή μεγάλης σημασίας για το ναυτικό δίκαιο διεθνώς.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εξέταση ζητημάτων που αναφέρονται στη ναυτιλία, παρουσιάζουν κατά κανόνα μία ιδιαιτερότητα, είτε τούτο ανάγεται στη επίλυση διαφορών από πολιτικά δικαστήρια, είτε καταλογισμό ποινικής ευθύνης, είτε ακόμη στο διοικητικό έλεγχο των ναυτικών ατυχημάτων . Η ιδιαιτερότητα αυτή, συγκρινόμενη με άλλες νομικές υποθέσεις, απαιτεί εκ μέρους των δικαστών ειδικές γνώσεις του νομικού πλαισίου του ναυτικού δικαίου, ενημέρωση στις ρυθμίσεις αλλοδαπών νομοθεσιών αλλά και γνώση των διεθνών συνθηκών κινήσεως του πλοίου, επειδή ότι αναφέρεται στη ναυτιλία έχει διεθνή, κατά κανόνα, χαρακτήρα.

Η σύσταση ειδικών ναυτικών δικαστηρίων μικτής συνθέσεως, από τακτικούς δικαστές ειδικευμένους στα θέματα ναυτιλίας και άλλα πρόσωπα με αυξημένα τυπικά προσόντα και γνώσεις, -που προτείνεται από πολλούς ως ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση του ζητήματος-, δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη, γιατί θα προσέκρουε σε συνταγματικές διατάξεις.

Η λύση που προσπάθησε να δώσει ο νομοθέτης με τη σύσταση ειδικών ναυτικών δικαστηρίων στον Πειραιά, δυνάμει του άρθ.51 του Ν.2172/1993, δεν μπορεί να θεωρηθεί, μέχρι σήμερα, ότι έχει επιτύχει τους στόχους της, αφού ελάχιστοι εξακολουθούν να είναι οι δικαστές με ειδίκευση σε ζητήματα ναυτικού δικαίου και οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν όσοι στελεχώνουν τα τμήματα αυτά, δεν είναι αρκετές για να καταστήσουν τον Πειραιά διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, όπως στόχευαν οι συντάκτες των σχετικών διατάξεων του πιο πάνω νόμου.

Παρά τις καινοτομίες που εισήγαγε το ν.δ.712/1970 ως προς το νομικό ορισμό του ναυτικού ατυχήματος, τα όργανα ελέγχου και τη διαδικασία, η εφαρμογή τους στην πράξη εμφανίζει ζητήματα και αδυναμίες, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως με τροποποιήσεις του σχετικού νόμου.

--

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς, Exantas

Πλοίο των Μινωικών ρίχνει τα απόβλητά του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας;

Αν αυτό αληθεύει, το λιμενικό τι κάνει γι αυτό το έγκλημα; Στις 9 Αυγούστου πήρα το πρώτο πρωινό πλοίο από την Κέρκυρα με προορισμό την Ηγουμενίτσα. Λίγο πριν το πλοίο μπει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, γύρω στις 8 το πρωί, αντικρίσαμε το παρακάτω αποκρουστικό θέαμα όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες που σας έχω επισυνάψει. Το προπορευόμενο πλοίο της Minoan Lines, λίγο πριν μπει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αμολούσε απροκάλυπτα τα απόβλητά του στη θάλασσα. Νομίζω πως οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους και δεν... χρειάζονται περαιτέρω σχολιασμό. Λυπάμαι πραγματικά γι αυτή την κατάντια. Μολονότι γίνονται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες καταγγελίες στο λιμεναρχείο...φαίνεται πως ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι παρα μόνο εξαγγελίες.... Παρακαλώ να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες...μήπως κ ευαισθητοποιηθεί κάποιος κάποτε σε αυτή την χώρα. Πηγή: "epirusgate" ΥΓ: Αναδημοσιεύουμε το πιο πάνω με επιφύλαξη, καθώς περιμένουμε την αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου του Λ.Σ.

Άδικη δίωξη συναδέλφων για διάπραξη υποτιθέμενων ποινικών αδικημάτων, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους

Πειραιάς 25/08/10
Με αφορμή τo συμβάν της 22-08-2010 με την εκδήλωση πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΧΑΙ ΣΠΙΝΤ 1» κατά την διάρκεια του πλου από την Άνδρο προς Τήνο, με συνέπεια την ταλαιπωρία και την έκδηλη ανησυχία των επιβατών, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ποινική διερεύνηση του κάθε συμβάντος από τις Εισαγγελικές Αρχές είναι θεμιτή και επιβαλλόμενη, καθόσον το πλοίο εκτελεί τακτικά δρομολόγια και οι επιβάτες αυτού θα πρέπει να είναι ασφαλείς κατά τη μεταφορά τους.
Σεβόμαστε την Εισαγγελική Αρχή και τις αποφάσεις της αλλά θέλουμε να εκφράσουμε την άποψη ότι η ποινική δίωξη δεν έπρεπε να στραφεί κατά προσώπων που καταφανώς δεν σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση, όπως στην περίπτωση των λιμενικών οργάνων που χορήγησαν απόπλου στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΧΑΙ ΣΠΙΝΤ 1», δεδομένου ότι δεν υπήρχε υπαρκτός και βάσιμος λόγος να πράξουν το αντίθετο.
Οι κατά πάντων καταγγέλλοντες και μηνυτές, προκειμένου και εκείνοι να συμβάλουν προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να στρέφονται κατά των πραγματικά υπαιτίων και να μην αναζητούν μάγισσες και ένστολα εύκολα θύματα, αποσκοπώντας στον αποπροσανατολισμό της δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης, καθώς και στη δημιουργία εύκολων εντυπώσεων, πιθανών με κακοπιστία και δόλια προαίρεση
Οι λιμενικοί κατά κανόνα πράττουν το καθήκον τους, τις περισσότερες φορές μάλιστα υπερβαίνοντας εαυτόν, εργαζόμενοι υπό αντίξοες συνθήκες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, με σκοπό την εξυπηρέτηση και προάσπιση της ασφάλειας του Έλληνα Πολίτη.
Δίωξη λιμενικών οργάνων, για ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, για θέματα που σε καμία των περιπτώσεων δεν εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, δεν συνεισφέρει στην διαλεύκανση οποιασδήποτε διερευνώμενης υπόθεσης, αντιθέτως συμβάλει και γεννά εσφαλμένη εντύπωση στο Έλληνα Πολίτη, για τη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος και κατ' επέκταση για την συγκροτημένη λειτουργία της Πολιτείας, σε θέματα όπως αυτά της απρόσκοπτης υδάτινης συγκοινωνίας και της ασφάλειας των θαλασσίων ενδομεταφορών.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην πτοούνται και με υπερηφάνεια και ζήλο να συνεχίσουν να πράττουν το καθήκον τους, εντός των πλαισίων του Νόμου και του Συντάγματος.
Η Ομοσπονδία θα μεταχειριστεί κάθε νόμιμο μέσο και δεν θα αφήσει το συμβάν αυτό να αποτελέσει την εύκολη λύση για αυτούς που θέλουν να βρίσκουν θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Θεωρούμε δεδομένη την απόδοση δικαιοσύνης και την ηθική αποκατάσταση του Λ.Σ. και των στελεχών του.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή ΕΛΑΚ

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

SOS ΕΚΛΑΠΗ ΔΙΚΥΚΛΗ ΜΗΧΑΝΗ TRIUMPH SPEED TRIP απο τον χώρο στάθμευσης του COPA COPANA

Άγνωστος έκλεψε τη μηχανή με αριθμό: BHT 91,   Μοντέλο: TRIUMPH SPEED TRIP σε χρώμα λευκό.

Πρόκειται για καινούρια μηχανή μόλις δύο μηνών. Βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης του Copa Copana το απόγευμα της Τρίτης 24 Αυγούστου 2010,  όταν οι παρκαδόροι είδαν τον δράστη να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, ημίγυμνος και χωρίς κράνος. Το μόνο που συγκράτησαν είναι ότι επρόκειτο για άτομο μελαχροινό. Όποιος γνωρίζει κάτι που θα μας βοηθήσει θα λάβει αμοιβή.


Παρακαλώ διαδώστε αυτό το μήνυμα.  Ο ιδιοκτήτης του είναι μόλις 26 ετών και εργάζεται σκληρά για το μεροκάματο. 
Τηλ. επικοινωνίας:  6945107168

NOCTURNAL RITES - Fools Never Die (OFFICIAL VIDEO)

Ειδική αφιέρωση σε ασπόνδυλο πειραϊκό ηλεκτρονικό που νομίζει ότι ανήκει στα ΜΜΕ!

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Εισαγγελικό λάθος για το «HIGHSPEED I»

ΑΠΟΨΗ 6 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού: Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε σήμερα στις 11.20, στο αριστερό μηχανοστάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ-ΚΑΤ «HIGHSPEED I» Ν.Π.10484… 22 Αυγούστου 2010: Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού: Πυρκαγιά, λόγω θραύσης μαστού σωλήνα επιστροφών πετρελαίου κυλίνδρου κύριας μηχανής και διαρροή πετρελαίου σε οχετό καυσαερίων, εκδηλώθηκε χθες το βράδυ , στο αριστερό μηχανοστάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ-ΚΑΤ «HIGHSPEED I» Ν.Π.10484… Είναι να απορεί κανείς «γιατί δεν συνελήφθη ακόμη ο κατασκευαστής του μαστού σωλήνα επιστροφών πετρελαίου…»! Αστείο βέβαια. Πάντως η εισαγγελέας της Σύρου, ορθώς σκεπτόμενη, ζήτησε την προσαγωγή του υπεύθυνου επιθεωρητή του Νορβηγικού Νηογνώμονα, ο οποίος και έδωσε το απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου το πλοίο να επανέλθει στα δρομολόγια από τις 20 Αυγούστου καθώς από τις 6 Αυγούστου καθηλώθηκε λόγω της πρώτης βλάβης. Σωστά επίσης διετάχθη και η προσαγωγή του υπεύθυνου της πλοιοκτήτριας εταιρίας στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Για ποιο λόγο όμως, θα πρέπει να απολογηθεί για τη ζημιά ο πλοίαρχος, όταν ο κάθε πλοίαρχος είναι τοις πάσι γνωστό ότι ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ Της ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΝΩΘΕΝ ΕΝΤΟΛΕΣ. Από την άλλη πάλι, σκέφτεται ο καθένας: Αν όλοι εκτελούσαμε άνωθεν εντολές, τότε δεν χρειαζόμαστε τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Στο θέμα αυτό θα πρέπει κάποτε να πάρει η θέση η Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού διαφορετικά τα μέλη της θα βρίσκονται πάντα μεταξύ γκρεμού και ρέματος. Εκείνο όμως για το οποίο προσωπικά έχω τις αντιρρήσεις μου, είναι η εντολή για την προσαγωγή του αξιωματικού φυλακής του Λιμεναρχείου Ραφήνας ο οποίος δεν έχει καμία ανάμειξη με την επιθεώρηση του πλοίου. Ο κάθε αξιωματικός, όταν εκτελεί χρέη ναυτολόγου, έχει υποχρέωση να εξετάσει αποκλειστικά και μόνον τα έγγραφα του πλοίου. Ή κάνω λάθος; Το λάθος όμως – προφανώς λόγω άγνοιας; – ανήκει στην εισαγγελέα, η οποία με τον τρόπο αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους αξιωματικούς του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων της Ραφήνας, να τρίβουν τα χέρια τους αφού διέφυγαν – προσωρινά – την απολογία τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Και ως γνωστόν, σ’ αυτή τη χώρα, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού!

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Επιτακτική ανάγκη η επανασύσταση του ΥΕΝ

Η ανάρτηση που ακολουθεί έχει ιδιαίτερη σημασία για το γεγονός ότι, άνθρωποι ασχολούμενοι σοβαρά με την ναυτιλία, χρησιμοποιούν στοιχεία & σχόλια που έχουμε κατά καιρούς αναρτήσει & επισημάνει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις μας, εκφράζοντας ανάλογες ανησυχίες & προβληματισμούς
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς
Exantas

___________________________________________________________________
Tου Μιχάλη Λάμπρου
Γενικού Διευθυντή της Majestic International Cruises, αντιπροέδρου ΣΕΕΝ κλάδου κρουαζιεροπλοίων.
Δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική
23-08-2010

Το τελευταίο διάστημα έχουμε όλοι γίνει αποδέκτες είτε μέσω του καθημερινού τύπου είτε μέσω των σχολίων των Μέσων μαζικής ενημερώσης, ψιθύρων και διαδόσεων για επικείμενο ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου άλλοτε σε περιορισμένη έκταση άλλοτε σε μεγαλύτερη σε αλλαγές προσώπων όμως πουθενά δεν έχουμε ακούσει λέξη για επανασύσταση του πρώην ΥΕΝ.

Δικαιολογημένα διερωτώμεθα εάν εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των Ναυτιλιακών κύκλων του Πειραιά και του Λονδίνου η αρχική άποψη όλων που διατυπώθηκε αμέσως μετά τις τελευταίες εκλογές που συνοδεύτηκαν από την κατάργηση του ΥΕΝ και εάν οι αρχικές αρνητικές αντιδράσεις έχουν αλλάξει ή εάν σιωπηρά οι Ναυτιλιακοί φορείς άρχισαν να αποδέχονται τη λειτουργία των υπηρεσιών του πρώην ΥΕΝ με τη σημερινή μορφή της διάσπασης σε δύο κύρια υπουργεία και σε ορισμένες υπηρεσίες να υπάγονται και σε τρίτο υπουργείο.

Δυστυχώς διαπιστώνω με λύπη ότι χάθηκε ή ατόνησε η αρχική θαρραλέα θέση και αντίδραση των φορέων του Ναυτιλιακού κόσμου του Πειραιά και του Committe του Λονδίνου για άμεση επαναφορά όλων των Υπηρεσιών στον Πειραιά με επαναλειτουργία του ΥΕΝ. Αυτή η σιωπή των φορέων δημιουργεί έκπληξη και συγχρόνως απορία.

Οι τελευταίες δημόσιες χλιαρές αντιδράσεις για την κατάργηση του ΥΕΝ ακουστήκαν κατά τη διάρκεια των «Ποσειδωνίων» το μήνα Ιούνιο. Από τότε επικρατεί απόλυτη πλην όμως ανησυχητική ηρεμία.

Αλήθεια λύθηκαν διά μαγείας τα τόσα προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του πρώην ΥΕΝ, προχώρησαν καθόλου οι λύσεις των τεράστιων προβλημάτων που απασχολούν ζωτικούς κλάδους της Ελληνικής Ναυτιλίας όπως είναι η Ακτοπλοΐα, οι γραμμές οχηματαγωγών της Ιταλίας και το ανύπαρκτο Ελληνικό Κρουαζιερόπλοιο.

Ποιος νοιάστηκε πραγματικά για την κατρακύλα που έχει πάρει η Ακτοπλοΐα για την ανησυχητική μείωση του αριθμού των επιβατών για την υπέρογκη αύξηση των λειτουργικών εξόδων των πλοίων με αποτέλεσμα να οδεύουν στην καταστροφή τα οικονομικά αποτελέσματα των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών και να συσσωρεύονται οι τεράστιες ζημίες σε σημείο τόσο ανησυχητικό ώστε να έχουν φτάσει οι χρηματιστηριακές τιμές των εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ακτοπλοϊκών Εταιρειών στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Ποιος νοιάστηκε αν οι αξίες αυτών των εταιρειών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό που αν θεωρητικά αθροίσει κανείς το ενεργητικό των μεγαλύτερων Ακτοπλοϊκών Εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών θα διαπιστώσει με λύπη και απογοήτευση ότι η τωρινή συνολική αξία ήταν πενταπλάσια πριν από λίγα χρόνια.

Παράλληλα τα μηνύματα που φτάνουν από τις γραμμές των οχηματαγωγών που δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Ιταλίας είναι εξ ίσου απογοητευτικά. Αδύνατος ο ανταγωνισμός των Ελλήνων με το ξένο και ιδιαίτερα με το ιταλικό οχηματαγωγό. Ποιος σκέφτηκε όλα αυτά τα προβλήματα; Ποιο από τα δύο υπουργεία που υποτίθεται ότι έχουν διαδεχτεί το πρώην ΥΕΝ ασχολήθηκε πραγματικά για τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων; Δυστυχώς κανένα.

Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, αλλά τα δυσεπίλυτα χρόνια προβλήματα όλων των κλάδων της Ελληνικής Ναυτιλίας δεν εξαντλούνται μόνο στην Ακτοπλοΐα τα οχηματαγωγά Ιταλίας και στα κρουαζιερόπλοια. Υπάρχουν δυστυχώς καθημερινά χίλια τόσα προβλήματα για την επίλυση των οποίων δεν νοιάζεται κανείς.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στο τιμόνι και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ευρίσκονται δύο καταξιωμένα στελέχη όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του Πολιτικού μας κόσμου.

Όμως οι τεράστιες και πολυσχιδείς αρμοδιότητες που σηκώνουν στους ώμους τους αλλά και η έλλειψη της απαραίτητης εξειδίκευσης και εμπειρίας που απαιτούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας λειτουργούν ως τροχοπέδη με τα γνωστά αποκαρδιωτικά αποτελέσματα.

Ήταν μεγάλο λάθος η κατάργηση και η εν συνεχεία κατάτμηση του ΥΕΝ ιδιαίτερα σε μια εποχή που η χώρα μας δοκιμάζεται σκληρά από τη διεθνή οικονομική ύφεση. Όμως τα λάθη είναι ανθρώπινα και αξίζει πραγματικά έπαινος σ΄εκείνον που διορθώνει τα λάθη του.

Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ σ΄αυτό το σημείο την ξεκάθαρη δήλωση πάνω σ΄αυτό το θέμα του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών του αξιότιμου κυρίου Βενιάμη. «Φαντάζεστε», είπε ο κύριος Βενιάμης «τη Σαουδική Αραβία να καταργεί το υπουργείο Πετρελαίων; Για την πατρίδα μας το αντίστοιχο υπουργείο Πετρελαίων της Σαουδικής Αραβίας είναι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας».

Κάποιος ή κάποιοι πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να εισηγηθούν στον πανάξιο Πρωθυπουργό μας την άμεση επανασύσταση του ΥΕΝ.

Σίγουρα μια ανώδυνη ευκαιρία είναι ο πολυσυζητημένος επερχόμενος ανασχηματισμός. Κύριε πρωθυπουργέ στο μικρό διάστημα που έχετε στα χέρια σας τις τύχες του ελληνικού έθνους έχετε λάβει πολλές θαρραλέες και ιστορικές αποφάσεις. Πάρτε άλλη μία πραγματικά αναγκαία απόφαση που θα δώσει νέα φτερά στην Ελληνική Ναυτιλία και θα ηρεμήσει τη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Πειραιά και της Ακτής Μιαούλη.

Κύριε Πρωθυπουργέ στον επόμενο ανασχηματισμό μη ξεχάσετε την επανασύσταση του ΥΕΝ.

Είναι επιτακτική ανάγκη, παράκληση και απαίτηση ολοκλήρου του Ναυτιλιακού χώρου της πατρίδας μας.

Νέα πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του «HIGHSPEED I»

Πυρκαγιά, λόγω θραύσης μαστού σωλήνα επιστροφών πετρελαίου κυλίνδρου κύριας μηχανής και διαρροή πετρελαίου σε οχετό καυσαερίων, εκδηλώθηκε χθες βράδυ, στο αριστερό μηχανοστάσιο του Ε/Γ-Ο/Γ-ΚΑΤ "HIGHSPEED I" Ν.Π.10484, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Άνδρου και Τήνου, εκτελώντας προγραμματισμένο δρομολόγιο (Ραφήνα - Άνδρος - Τήνος - Μύκονος και επιστροφή), με 204 επιβάτες. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από το πλήρωμα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του, με μειωμένη ταχύτητα. Κατέπλευσε δε στην Τήνο στη 01.30 π.μ απαγορεύτηκε ο απόπλους του από τη Λιμενική Αρχή, έως ότου πραγματοποιηθεί έλεγχος, αποκατασταθούν οι ζημιές και προσκομισθεί βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης από το Νηογνώμονα, που παρακολουθεί το πλοίο. Στο πλοίο επέβαιναν 84 επιβάτες με προορισμό την Τήνο και 120 επιβάτες με προορισμό τη Μύκονο. Από τους τελευταίους, 87 προωθήθηκαν με μέριμνα πλοιοκτήτριας εταιρείας με το Ε/Γ-Ο/Γ "ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π" Ν.Π. 11479 προς τη Μύκονο. Οι υπόλοιποι επιβάτες διανυκτέρευσαν στην Τήνο, προκειμένου προωθηθούν με το Ε/Γ-Ο/Γ "ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ" Ν.Π. 10882 στον Πειραιά. Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Τήνου.
_________________________________________________
Σχόλιο Exantas: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση.
Σύντροφοι, όταν οι επιθεωρήσεις στα πλοία αναλώνονται μόνο σε επισκέψεις εθιμοτυπικού, επικοινωνιακού χαρακτήρα & οι νονοί, οι εργολάβοι, κλπ διαπλεκόμενοι "στέλνουν ηχηρά μηνύματα" στους τυπικούς, έντιμους & ακέραιους, τα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται & κάποια στιγμή δυστυχώς τα ατυχήματα δεν θα ελέγχονται "με ίδια μέσα"!
Προσοχή λοιπόν γιατί τότε, στο αιωνίως γκρίζο "σύστημα" σας θα επικρέμαται μια απειλή & η πύρινη ρομφαία. Οι ασκοί του Αιόλου θα έχουν ανοίξει..........
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗς ΕΛΕΝΗΣ ΦΩΚΑ

Ελένη Φωκά, η Δασκάλα του Γένους: Αγονάτιστη μπροστά στον βιαστή Αττίλα, προδομένη από την κυπριακή κυβέρνηση Περισσότερες από εικοσι είναι οι αναδημοσιεύσεις του ρεπορτάζ με τη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στη Θεοδοσία Κοντζόγλου η Μεγάλη Δασκάλα του Ελληνισμού, Ελένη Φωκά. Μεταξύ άλλων το θέμα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΙ, όπως επίσης και στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ (εφημερίδα 16 Αυγούστου 2010) Ακόμα αναδημοσιεύσεις είδαμε στις ιστοσελίδες: * hassapis-peter.blogspot.com/2010/08/blog-post_2893.html * αἰέν ἀριστεύειν * www.neemo.gr/cluster1443627.php * aktines.blogspot: * Ας μιλήσουμε επιτέλους: http://kostasxan.blogspot.com/2010/08/blog-post_8386 * eglimatikotita.blogspot - http://eglimatikotita.blogspot.com/ * Ioannina Blogs * ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ - http://elladasimera.blogspot.com/ * ΕΞΑΓΟΡΕΥΣΙΣ: κοινοπ... - http://exagorefsis.blogspot.com/ * www.chaniablogs.gr/.../ * AETOS HALKIDIKIS - http://aetoshal.blogspot.com/ * Antistasi Cyprus - http://antistasi.org/ * Βιβλιοπωλείο χωρίς όνομα: http://papaleonidasdimitris.wordpress.com/2010/08/06/% * Ριζοκαρπασίτης : http://papaleonidasdimitris.wordpress.com/2010/08/06/ελένη-φ... - 110k - Παρόμοιες σελίδες * Ῥωμεηκο Ὁδοιπορικο: Ἑλένη Φωκά, ἡ Δασκάλα τῶν Κατεχόμενων. Μία ... * Εμπροσθοφύλακας Η Ιστοσελίδα ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΑΚΑΣ προλογίζοντας το θέμα αναφέρει: «Ελένη Φωκά, η Δασκάλα του Γένους: Αγονάτιστη μπροστά στον βιαστή Αττίλα, προδομένη από την κυπριακή κυβέρνηση»13 Αυγούστου 2010 Συντακτική Ομάδα Διαβάστε στο ιστολόγιο ‘Nextok.blogspot.com’ [06/08/2010] την συγκλονιστική συνέντευξη στην Θεοδοσία Κοντζόγλου ['ΣΚΑΪ' 08/08/2010] της Ελένης Φωκά, της μαρτυρικής Δασκάλας του Κυπριακού Ελληνισμού, της αγονάτιστης κοπέλας που για 23 χρόνια μόνη της αντιμετώπισε τους Τούρκους εισβολείς, τους έποικους, την αδιαφορία και την υποκρισία των Κυανόκρανων, αλλά και που έζησε την χειρότερη προδοσία από τις κυπριακές κυβερνήσεις. Στην μαρτυρία αυτή, θα διαβάσετε τι εστί στρατιωτική κατοχή, τουρκικό παρακράτος, εποικισμός. Θα δείτε για χάρη ποιων ανθρώπων και για ποιο βάρβαρο καθεστώς θα διαλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία για να ζήσουμε, δήθεν, μαζί στο διζωνικό απαρτχάιντ. Θα μάθετε πως οι Τούρκοι έποικοι “συμπατριώτες” μας, με την ενθάρρυνση των κατοχικών αρχών, αφόδευαν στις αυλές του μοναδικού ελληνικού μας σχολείου, έκλεβαν τα ζώα και τα σπαρτά μας, βίαζαν επανελειμμένα παιδάκια και νεαρές Ελληνοκύπριες, μπούκαραν τα μεσάνυκτα στα σπίτια εγκλωβισμένων, βασάνιζαν γέροντες, δηλητηρίαζαν με ψοφίμια τα πηγάδια και τα ντεπόζιτα. Η μαρτυρία της Ελένης Φωκά περιέχει τόσες πολλές πληροφορίες, γεγονότα και καταστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να μεταφραστεί στα αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, και να διανεμηθεί πλατιά. Τα βιώματα αυτής της λεβεντοκόρης της Κύπρου και του Ελληνισμού πρέπει να γίνουν κτήμα του καθενός μας, αλλά και της ανθρωπότητας. Πρέπει η ανθρωπότητα να μάθει για την φρικτή φύση της τουρκικής κατοχής. Πάντως εμείς δεν αναμένουμε από την παραϋπουργική ΚΙΣΑ (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό), παρά το ότι έχει αποδεδειγμένα τις προσβάσεις σε ευρωπαϊκά κέντρα όπως το «Ευρωπαϊκό Δικτύο κατά του Ρατσισμού» ['Εμπροσθοφύλακας' 05/08/2010], πως θα διεθνοποιήσει τον ρατσισμό από τον οποίο υπέφερε η Ελένη Φωκά. Ο ρατσισμός κατά των Ελληνοκυπρίων δεν ενοχλούσε ούτε τότε την κυβέρνηση Κληρίδη, ούτε τώρα την κυβέρνηση Χριστόφια και τους διάφορους ΚΙΣΑ που την περιστοιχίζουν. Η πιο συγκλονιστική και ανατριχιαστική, βέβαια, πληροφορία που μας δίνει η ηρωική Ελένη Φωκά, είναι το ύπουλο παιχνίδι που έπαιξε προσωπικά ο “εθνικόφρονας” Γλαύκος Κληρίδης εναντίον της. Με αφορμή ένα πρόβλημα υγείας που είχε, και διότι δικαίως δεν είχε εμπιστοσύνη στους ιατρούς των κατεχομένων, η κυβέρνηση Κληρίδη, με την σύμπραξη των Ηνωμένων Εθνών, βρήκαν αφορμή να μην επιτρέψουν στην Δασκάλα να επιστρέψει στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Ναι, ο Γλαύκος Κληρίδης έκανε το χατίρι του παλιόφιλού του Ραούφ Ντενκτάς! Μια Δασκάλα που αγωνιζόταν μόνη της, χωρίς καμία πολιτική, οικονομική και υλική βοήθεια, που υπέφερε βιασμούς, κλοπές και βασανιστήρια για 23 χρόνια, δεν κατάφεραν οι θρασύδειλοι Τούρκοι στρατοκράτες και οι φασίστες του Ντενκτάς να την διώξουν, και γι’ αυτό μεσολάβησε προσωπικά ο Γλαύκος Κληρίδης. Άλλωστε, η προσωπική φιλία Ντενκτάς-Κληρίδη μετρούσε ήδη πολλά χρόνια. Και όπως ξέρουμε η προσωπική φιλία των δύο εξελίχτηκε στην διζωνική αγάπη που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Για να ξεριζώσουν μια Ελένη Φωκά αναγκάστηκαν να συνωμοτήσουν τα μεχμετζίκ, ο Ντενκτάς, ο παλιόφιλος του ο Κληρίδης, και οι υποκριτές του ΟΗΕ. Συνεπώς, ό,τι και να κάνουν, μια Ελένη Φωκά θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Μπορεί να την ξερίζωσαν οι Κληρίδης-Ντενκτάς από το Ριζοκάρπασο, αλλά δεν θα την ξεριζώσουν από την Μνήμη. Έτσι αγωνίζονται οι Έλληνες. Μια Ελένη Φωκά δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Μια Ελένη Φωκά θα μείνει αιωνίως σε αρμονία με την ελληνική ιστορία. Έναν Γλαύκο Κληρίδη όμως, ένα Γλαύκο Κληρίδη που αντί να υπερασπιστεί μια Ελένη Φωκά, την πρόδοσε και προσέτρεξε προς βοήθεια του πρώην Πολιτικού Αττιλάρχη, η ιστορία θα τον γράψει εκεί που πρέπει. Στην ίδια υποσημείωση, παρέα με τον αιμοσταγή Ραούφ Ντενκτάς, τους ένστολους Αττίλες, τους βιασμούς των κοριτσιών, τις κλοπές των γαϊδουριών, τα βασανιστήρια των γερόντων και τα περιττώματα των εποίκων στην αυλή του μαρτυρικού σχολείου του Ριζοκαρπάσου. Διαβάστε επίσης: - Διζωνική συνωμοσία Κληρίδη-ΑΚΕΛ-Βρετανών: Εζεκίας-Φάντης στο Λονδίνο, μέσω Βάσεων, τη μεσολαβήσει Κληρίδη! - Ο Μακάριος και η στάση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ κατά της ομοσπονδίας - Το ΑΚΕΛ συνεχίζει την μεταπραξικοπηματική πολιτική Κληρίδη: Η ιστορική αλήθεια για την εκ περιτροπής προεδρία

Tη γλώσσα μου έδωσαν Eλληνική

Ελληνικά γράμματα ζητά τώρα η Ευρώπη Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.. Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων. Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως .. Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι. Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας . Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές . Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον). Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συμφωνήθηκε' μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν. ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση. < BR> Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη =...LAND, ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ....., ΔΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., ΣΥΜ..., κ.λπ.. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα.

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Ζητείται επειγόντως επανασύσταση του Υ.Ε.Ναυτιλίας

Στον επερχόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό, που φημολογείται για τα τέλη Αυγούστου, παρακαλείται ο κ. πρωθυπουργός να λάβει σοβαρά υπόψη του την επανασύσταση του τόσο αδικαιολόγητα καταργηθέντος υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία αποτελεί τη μοναδική θετική πρωτιά και μάλιστα παγκόσμια, στις αμέτρητες αρνητικές που μαστίζουν την πατρίδα μας, και είναι φυσικά η μεγαλύτερη, όπως κι ο τουρισμός, συναλλαγματοφόρος βιομηχανία της χώρας! Υπενθυμίζεται ότι το σπουδαίο αυτό υπουργείο ιδρύθηκε, ως υφυπουργείο αρχικά, από τον Ιωάννη Μεταξά, την 5η Αυγούστου 1936, την επομένη δηλαδή της ανάληψης των καθηκόντων του, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή κυβέρνηση που το πρώτο νομοσχέδιο μετά την ορκωμοσία της ήταν η κατάργησή του και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του σε τέσσερις διαφορετικούς υπουργούς».

Φρίξος Δήμου

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Αναδημοσίευση από enet.gr

_______________________

Σχόλιο Exantas: Σε όλες οι τελευταίες δημοσιεύσεις, συζητήσεις & κουτσομπολιά περί ανασχηματισμού, που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν ακούσαμε να γίνεται ουσιαστικός λόγος για την επανασύσταση του ΥΕΝ. Όσοι ασχολούμαστε όμως σοβαρά με την Ναυτιλία, είχαμε εγκαίρως διαγνώσει την σημασία και την ανάγκη, ώστε ο Διοικητικός φορέας αυτής να είναι ένα ξεχωριστό και αυτοτελές Υπουργείο, που να λειτουργεί ως ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο και να καλύπτει όλες τις υποδομές και δραστηριότητες της εμπορικής μας ναυτιλίας. Ότι είναι επίσης απολύτως αναγκαίο, το αυτοτελές αυτό Υπουργείο (Εμπορικής Ναυτιλίας), να το λειτουργεί ένα εξίσου ενιαίο και συμπαγές Οργανωμένο σύνολο, που να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και που θα στηρίζει την απαιτουμένη εμπιστοσύνη.