Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΥΕΝΑΠ για ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ!

ΕΤΣΙ για να γνωρίζουμε ότι το Υπ। Αιγαίου έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, δημοσιεύουμε σημερινή ενημέρωση που λάβαμε από το Υπ। Ναυτιλίας Αιγαίου και Ναυτιλιακής Πολιτικής και η οποία αφορά σε απόφαση έναντι ενστάσεων που υποβλήθηκαν για κάποια άγονη γραμμή। Το Υπουργείο λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση επισημενει;

Για τις εξεταζόμενες ενστάσεις οι κείμενες κανονιστικές διατάξεις, που έχουν εφαρμογή, ορίζουν τα εξής:

1. Οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ναυτικές Εταιρείες) απαιτείται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο β’ και του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄/66) , όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 7 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’) ήτοι: «αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένο στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς» (άρθρο 1 παρ.2β).

Και «…………… Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον Κώδικα και Στοιχείων βιβλίο μετόχων» (άρθρο 2 παρ. 4).

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1167/29-5-2002 του Υπ.Οικονομίας και Οικονομικών απαλλάσσονται από 1/7/2002 οι Ανώνυμες Εταιρείες από την θεώρηση του βιβλίου μετόχων. Όμως, κατά την υπ΄ αριθ. 495/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ΄) η οποία έχει γίνει αποδεκτή «η εν λόγω απαλλαγή δεν καταλαμβάνει και τις συμμετέχουσες σε διαγωνιστική διαδικασία ανάληψης έργων ή προμηθειών Ανώνυμες Εταιρείες και τούτο διότι για την παραδεκτή συμμετοχή αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για την απόδειξη της οποίας είναι αναγκαία η προσκόμιση της κατ΄ άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β του Π.Δ 82/1996 αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, και στην οποία (κατάσταση) κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 2 παρ। 4 του ΠΔ.82/1996 που παραμένει σε ισχύ (βλέπε άρθρο 8 παρ. 7 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει), πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του βιβλίου μετόχων».

ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΑ, όλα αυτά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη περίπτωση των άγονων γραμμών που κατακυρώθηκαν στο πλοιο ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ της εταιρίας ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ; Ή μήπως επειδή ο ένας εκ των μετόχων ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Ν। Δημοκρατίας, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος δύο άλλων πολιτών οι οποίοι μάλιστα φαίνονταν ως οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τελικά κλήθηκαν και από την Εφορία για να πληρώσουν φόρους για μισθώματα που ο εν λόγω κύριος είχε εισπράξει από το Υπ। Αιγαίου;

ΑΓΟΝΗ νέα ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ για Παυλίδη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στη Βουλή με αφορμή τα δημοσιεύματα του Γιάννη Νέγρη (aegaio.blogspot.com) του NEXTOK και του ΣΚΑΙ κατέθεσε στη Βουλή η κ। Ελπίδα Τσουρή.

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ελπίδα Τσουρή για τις διαδικασίες ανάθεσης άγονων επιδοτούμενων γραμμων επι εποχής Παυλίδη, σε πλοίο αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας. Η Ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Ναυτιλίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Το θέμα είχαν αναδείξει τα blogs aegaio.blogspot.com και nextok.blogspot.com αλλά και ο ΣΚΑΙ την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όπως και την Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η κ. το Υπ. Αιγαίου και Τσουρή, αρχές του 2007, το Υπουργείο Αιγαίου είχε κατακυρώσει δύο άγονες γραμμές στο πλοίο ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ. Οι φερόμενοι ως πλοιοκτήτες εισέπρατταν τα μισθώματα όμως το πλοίο δεν ήταν δηλωμένο για μήνες ούτε στο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών ούτε και στην Εφορία η οποία και διεκδικεί τους φόρους από τρίτο πρόσωπο.

Η υπόθεση διερευνάται απο το 2007 από τις δικαστικές Αρχές ενώ σ’ αυτήν φέρεται να εμπλέκεται και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου Νικόλαος Κατρακάζος, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα μάλιστα στην εισαγγελία διαβιβάστηκε πόρισμα του Υπουργείου Ναυτιλίας για ελλείμματα που διαπιστώθηκαν στο Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Από την άφιξη του Καραμανλή στη Σάμο. Πίσω από τον υπουργό εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο -με μαύρα γυαλιά- είναι ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Νικόλαος Κατρακάζος
Μαζί, μαζί στη Β Εθνική!

Με την υπ.αρ. 13-14/01-03-2007 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ του Υπουργείου Αιγαίου και της εταιρείας Σαμιακές Πλόες Ν.Ε., το πλοίο «ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ» εκτελούσε, από την 1η Μαρτίου 2007 και μέχρι τις 31-10-2008, επιδοτούμενα δρομολόγια.

Τον Αύγουστο του 2007, οι τρεις από τους πέντε συνολικά μετόχους της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ο τότε Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου, συν-πλοιοκτήτης και ναυτιλιακός πράκτορας στην περιοχή ευθύνης του, προχώρησαν στην πώληση του πλοίου «ΣΑΜΟΣ ΣΑΝ»,του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, στην εταιρεία «Γραμμές Λουτράρη Ν.Ε.», του ενός εκ των τριών μετόχων.

Οι άλλοι δύο από τους μετόχους, οι οποίοι ισχυρίζονται και καταγγέλουν ότι η πώληση έγινε παράνομα και εν αγνοία τους, έχουν καταθέσει και σχετική αναφορά από τις από 27-12-2007 στις αρμόδιες εισαγγελικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Σάμου για περαιτέρω ενέργειες.

Την 1η Οκτωβρίου 2007, ο υπουργός Αιγαίου υπογράφει την υπ.αρ.82/2007 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τη νέα πλοιοκτησία, για τη συνέχιση των δρομολογίων και για τη μεταβίβαση, πλέον, στη νέα ιδιοκτησία, του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που απέρρεαν από τη προηγούμενη, για το ίδιο πλοίο.

Η συγκεκριμένη ανάθεση στηρίχθηκε στις υπεύθυνες δηλώσεις των τριών μετόχων, οι οποίοι δήλωσαν νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ, παρόλο που:

1. Τα ονόματα αυτού ή αυτών που υπογράφουν το πωλητήριο και τις υπεύθυνες δηλώσεις, δεν συμπίπτουν, στο επίμαχο χρονικό διάστημα, με τα ονόματα αυτών που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, σύμφωνα με το τηρούμενο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μητρώο ναυτικών εταιρειών.

2. Σύμφωνα με έγγραφα της ΔΟΥ Σάμου, αναγνωρίζεται, μέχρι και το Μάιο του 2008, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ο ένας από τους καταγγέλοντες, το πλοίο φαίνεται να εξακολουθεί να ανήκει στην Ν.Ε. Σαμιακές Πλόες, ενώ δεν έχει υποβληθεί δήλωση φόρου μεταβίβασης, για το εν λόγω πλοίο.

3. Tο Υπουργείο Αιγαίου είχε ενημερωθεί για τις καταγγελίες.

Με βάση τα παραπάνω η κ. Τσουρή ερωτά τους τρεις υπουργούς:

1. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της υπάρχουσας σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στη νέα πλοιοκτησία, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έλεγχος για τη νομιμότητα πώλησης του πλοίου; Είναι νόμιμη η ανάθεση στη νέα εταιρεία, εφόσον στηρίχθηκε μόνο σε υπεύθυνες δηλώσεις τριών μετόχων; Προσκομίστηκαν όλα τα απαιτούμενα, κατά Νόμο, έγγραφα, για τη μεταβίβαση; Παρακαλώ για την κατάθεση τους.

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της νέας σύμβασης, και για τις επιμέρους πληρωμές των μισθωμάτων, κατατέθηκαν από τη νέα πλοιοκτησία, όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα η βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ; Παρακαλώ για την κατάθεση τους.

3. Ποιος, και με εντολή ποιου, εισέπραττε τα τιμήματα της συγκεκριμένης άγονης γραμμής από τον Αύγουστο του 2007 μέχρι και το Μάιο του 2008; Παρακαλώ για την κατάθεση των σχετικών εντολών πληρωμής.

4. Παρακαλώ για την κατάθεση του πορίσματος που εξεδόθη, μετά από τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον Ιανουάριο του 2009, στις εμπλεκόμενες ναυτιλιακές εταιρείες.

5. Η ολοκλήρωση της εξέτασης της από 27-12-2007 σχετικής αναφοράς, ακόμη εκκρεμεί στην Εισαγγελία της Σάμου. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της πολύμηνης καθυστέρησης και ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης;