Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Λόγια σημαντικών ανθρώπων

Tο μόνο που χρειάζεται το "κακό" για να επιτύχει, είναι οι ευπρεπείς να μείνουν αδρανείς (EDMUND BURKE)
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas