Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Τετρακόσιες αιτήσεις για χρηματοδότηση την ημέρα

To πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού,πάνω από δύο χιλιάδες αιτήματα έχουν ήδη εγκριθεί με συνολικά ποσά χρηματοδότησης ύψους 160 εκ ευρώ, ενώ οι ρυθμοί παραλαβής αιτημάτων φτάνουν τα 400 την ημέρα. Η τράπεζα εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου οι εκταμιεύσεις του προγράμματος θα ξεπεράσουν τα 500 εκ ευρώ.