Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Αρκετά πλοία έχουν εξωτερικά τις σωσίβιες λέμβους

Σχετικά με τις σωσίβιες λέμβους του κρουαζιερόπλοιου CRISTAL οι οποίες προεξέχουν από την πλευρά του πλοίου σας και στις οποίες αναφέρεται αναγνώστης του blog, αναζήτησα πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν πράγματι υπάρχει πρόβλημα.
Σύμφωνα με αναγνωρισμένου κύρους πραγματογνώμονα και άλλες έγκυρες πηγές :

- Η SOLAS 74 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (Περί σωστικών μέσων) στο Α Μέρος, Κανονισμό 1, αναφέρει ότι όλες οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (περί σωστικών μέσων) έχουν εφαρμογή σε πλοία τα οποία έχει κατατεθεί η τρόπιδα τους ή βρίσκονται σε στάδιο ναυπήγησης κατά την ή μετά από την 1η Ιουλίου του 1998.

 - Η SOLAS 74 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ (Περί σωστικών μέσων) στον στο Β ΜΕΡΟΣ, Τμήμα 1, Περί των απαιτήσεων για τα Σωστικά μέσα για Φορτηγά και Επιβατηγά πλοία στον κανονισμό 13 προβλέπει ότι οι σωσίβιες λέμβοι θα πρέπει να βρίσκονται στο μέτρο που αυτό είναι πρακτικό πλησιέστερα προς την επιφάνεια της θάλασσας αλλά όχι λιγότερο των δύο μέτρων από την επιφάνεια (Κανονισμό 13, παρ. 1.2), στη δε παράγραφο 1.5 του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι η σωσίβιες λέμβοι στο μέτρο που αυτό είναι πρακτικό να τοποθετούνται σε προστατευμένο σημείο και να προστατεύονται από τη φωτιά και έκρηξη.


Για τα επιβατηγά πλοία επιπλέον διατάξεις (Κανονισμός 24) προβλέπουν να λαμβάνονται υπ’ όψη οι πιθανές καιρικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει το πλοίο στην περιοχή των ταξιδίων του και το ύψος των σωσιβίων λέμβων, μετρώμενο από την κεφαλή της επωτίδας να μην υπερβαίνει τα 15 μέτρα στο μέτρο που αυτό είναι πρακτικό.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1980 στη Φινλανδία και μετασκευάσθηκε επίσης στη Φινλανδία όπου και ταξίδεψε σχεδόν σε όλο το Βόρειο ημισφαίριο χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα η ζημιά στις σωσίβιες λέμβους του λόγω των καιρικών συνθηκών αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του κανονισμού 13 αλλά και του 24 του Κεφ. ΙΙΙ της SOLAS.

Από το 1995 έως το 2005 το πλοίο εκτελούσε κρουαζιέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ως LEEWARD της NORWEGIAN CRUISE LINE και πρωτού ξεκινήσει τις κρουαζιέρες, υπέβαλε τα ναυπηγικά του σχέδια στην Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG) και έλαβε την έγκριση εκτέλεσης κρουαζιερών όπως απαιτείται από την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας των ταξιδίων του στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε με επιτυχία μία αρχική επιθεώρηση (INITIAL EXAMINATION), τέσσερεις ετήσιες επιθεωρήσεις (ANNUAL CONTROL VERIFICATION EXAMINATIONS) και δέκα τετραμηνιαίες επιθεωρήσεις (QUARTERLY CONTROL VERIFICATION EXAMINATION).

Ουδέποτε ετέθη θέμα με τη θέση των σωσσιβίων λέμβους του.Το πλοίο είχε Φινλανδική Σημαία από το 1980 έως το 1995, από το 1995 έως το 2002 Παναμαϊκή, από το 2002 έως το 2006 Σουηδική, από το 2006 έως το 2007 Μπαχαμών και από το 2007 και μετά την Ελληνική. Κάθε νηολόγηση προβλέπει και ισάριθμες επιθεωρήσεις και εγκρίσεις ναυπηγικών σχεδίων πριν την αποδοχή του πλοίου στο νηολόγιο.

Θέμα θέσεως σωσσιβίων λέμβων δεν ετέθη ούτε από τη Φινλανδική, ούτε από την Παναμαϊκή, ούτε από τη Μαπχαμαϊκή, ούτε από τη Σουηδική ούτε και από την Ελληνική αρμόδια Επιθεώρηση πλοίων.Κατά τη διάρκεια των ταξιδίων του το πλοίο πέρασε αμέτρητες επιθεωρήσεις από τις τοπικές αρχές των χωρών που επισκεύθηκε (PORT STATE CONTROL) δίχως και πάλι να τεθεί τέτοιο θέμα.
Στη σελίδα βλέπετε και άλλα πλοία με παρόμοια διάταξη σωσίβειων λέμβων.

Ένα από αυτά είναι το “BALMORAL” πρώην γνωστό μας “CROWN ODYSSEY”, όπως επίσης και το νεοναυπηγηθέν “CARNIVAL DREAM” και το “ZENITH”. Σημειώστε ότι στην περίπτωση του “CARNIVAL DREAM” το ύψος των σωσιβίων λέμβων δεν υπερβαίνει τα 15 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Ευχαριστώ για τις πληροφορίες τους συνεργάτες του nextok.blogspot.com

Θεοδοσία Κοντζόγλου