Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Για να ευθυμήσουμε (?)

Σε µία πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, το ερώτηµα που τέθηκε για να συµπληρώσουν γραπτώς οι ερωτηθέντες ήταν:

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;

- 21% AΠΑΝΤΗΣΕ : NAI

- 17% ΑΠΑΝΤΗΣΕ : OXI

- 62% ΑΠΑΝΤΗΣΕ : عهد الأمن العالمي بواشنط