Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΠΝΟ: Κάτω τα χέρια από τον Οίκο Ναύτου - Τερματίστε την επίταξη των ναυτικών

Με την έγκριση του Απολογισμού Έργου της Διοίκησης της ΠΝΟ για το 2010 και την επίσης έγκριση του Προγραμματισμού Δράσης της Ομοσπονδίας για το 2011, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ετήσιου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου της ΠΝΟ που συνήλθε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΟΛΠ.

Το Γενικό Συμβούλιο κατεδίκασε την επιβολή του μέτρου της πολιτικής κινητοποίησης και επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ναυτικών (πολιτική επιστράτευση) των Ελλήνων ναυτεργατών από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για δεύτερη φορά στην πολιτική της ιστορία της διακυβέρνησης της χώρας, μέτρου κατάπτυστου, επαίσχυντου και βαθύτατα αντεργατικού, απαιτώντας την άμεση ανάκληση και κατάργηση αυτής της αντιδημοκρατικής και εκτός κοινωνικών ερεισμάτων νομοθεσίας .

Διεπίστωσε ότι η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της Ελληνικής ναυτιλίας έχει οδηγήσει στην παραπέρα μείωση του αριθμού των Ελλήνων ναυτεργατών – αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων – με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ναυτιλιακού συναλλάγματος και την αποδυνάμωση των οικονομικών των Ασφαλιστικών Ταμείων των ναυτεργατών.

Οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν υπό το βάρος της υπογραφής του Μνημονίου (Ν.3845/6.5.2010) που αφορά την υπαγωγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γεγονός που σηματοδοτεί την απαρχή κατεδάφισης σειράς κεκτημένων εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων που είχαν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες δεκαετιών και απαίτησε την ανάκληση και κατάργηση του νόμου αυτού.

Το Γενικό Συμβούλιο ανέπτυξε γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο πάνω στα κυρίαρχα και πρώτης προτεραιότητας ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική ναυτεργασία, δηλ. διασφάλιση θέσεων εργασίας και διεύρυνσή τους στο μέλλον.

Ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησαν υπήρξεν η διάταξη του Προσχεδίου Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» που αφορά τον Οίκο Ναύτου, με την οποία κατεδαφίζεται η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, αλλά και των οικογενειών τους.

Απαίτηση του Γενικού Συμβουλίου ήταν η άμεση απόσυρση της παραπάνω διάταξης, που ανάμεσα στα άλλα, λειτουργεί ως αντικίνητρο για την προσέλκυση νέων και παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα και ζήτησε την διατήρηση της κείμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οκταήμερη Πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας, την άρση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία και τις επιπτώσεις της στις θέσεις εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών και την εικοσαήμερο συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας κατά του social dumping στο λιμάνι της Κορίνθου.

Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Διοίκηση της ΠΝΟ, με σχετικό Ψήφισμα που ενέκρινε, να προωθήσει εντός του επομένου έτους τα μείζονος σημασίας και σπουδαιότητας αιτήματα του κλάδου, όπως αυτά διατυπώνονται στον Προγραμματισμό Δράσης της Ομοσπονδίας και στο παραπάνω Ψήφισμα.