Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Δεύτε λάβετε φώς
εκ του ανεσπέρου φωτός
και δοξάσατε Χριστόν
τον αναστάντα εκ νεκρών.Την ανάστασή Σου Χριστέ Σωτήρ,

άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς
και ημάς τους επι γης καταξίωσον
εν καθαρά καρδία Σε δοξάζειν.

 
 
 
Χριστός Ανέστη