Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΓΙΝΑΝ ΝΑΥΑΡΧΟΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ

Ένα τουλάχιστον ...πρόβλημα λύθηκε σ' αυτή την έρημη χώρα.  Πέντε τέως Αρχηγοί του Λιμενικού Σώματος, έλαβαν τον βαθμό του Ναυάρχου ε.α., μετά το Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη με ενέργειες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες όπως αναφέρεται και σε παλαιότερο δημοσίευμα του nextok, ο Υπουργός θέλησε μ' αυτό τον τρόπο να ικανοποιήσει το αίτημα του τέως Αρχηγού Λ.Σ.  Ηλία Σιωνίδη αποκαθιστώντας έτσι μια "μεγάλη αδικία"  όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στον Υπουργό.  Έτσι η χώρα, απέδειξε ότι μπορεί να αποκαθιστά τις αδικίες και φυσικά επωφελήθηκαν και άλλοι τέσσερις αξιωματικοί που είχαν διατελέσει στο αξίωμα του Αρχηγού.


Από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης αντιγράφουμε:

ΑΔΑ: 4Α81Ι-ΙΜ7   
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 643

31 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με το από 13−07−2011 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 2 του άρθρου 39 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3079/02 (311 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο πργ. 8β του Ν. 3654/2008 (57 Α΄) και το άρθρο 22 πργ. 1 του Ν. 3922/11 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (35 Α΄).

Απονέμεται ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία κατόπιν της αριθ. 2 απόφασης της 6ης Συνεδρίασης της 16−06−2011 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α), στους Επίτιμους Αρχηγούς Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής − Αντιναυάρχους Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία, ως ακολούθως:

1. Πελοποννήσιο Εμμανουήλ του Αργυρίου (A.M. 367)
2. Παπακωνσταντίνου Θεοδόσιο του Κλεάρχου (A.M. 447)
3. Συρίγο Ανδρέα του Σπυρίδωνα (A.M. 458)
4. Γκλεζάκο Θεόδωρο του Χριστόφορου (A.M. 565)
5. Σιωνίδη Ηλία του Αλέξανδρου (A.M. 572)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ