Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Αρχίζει από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος 2008 στις οικογένειες των Ναυτικών> >
>
> Η διαδικασία θα γίνει με το νέο τρόπο χορήγησης, μέσω πίστωσης σε λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού που συμμετέχουν στο διατραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα κεφαλαίων Diastransfer (Dias)। Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τον ΕΛΟΕΝ και εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του επιδόματος, θα κατατίθεται στο λογαριασμό των δικαιούχων το ποσό του επιδόματος. Για το σκοπό αυτό, κάθε δικαιούχος θα πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να υποβάλλει ή να αποστέλλει στον ΕΛΟΕΝ και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων της Τράπεζάς του και κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας με την οποία ο ΕΛΟΕΝ έχει συμβληθεί, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ. Προκειμένου να συνεχιστεί η νέα διαδικασία χορήγησης, θα προηγηθούν οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να πληρωθούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ όσοι δεν γνωρίσουν στον ΕΛΟΕΝ τον αριθμό του Τραπεζικού τους λογαριασμού θα πληρωθούν μέσω ΕΛ-ΤΑ αργότερα. Η ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ, δηλαδή η πληρωμή από τον ΕΛΟΕΝ με Τραπεζικές επιταγές, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Με το νέο τρόπο χορήγησης, οι δικαιούχοι θα εξυπηρετηθούν ταχύτερα και χωρίς άσκοπες αναμονές στα γραφεία του ΕΛΟΕΝ ή στις Τράπεζες. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Μετά την παραλαβή του φακέλου που θα αποσταλεί από τον ΕΛΟΕΝ και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν έτοιμα όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να τα αποστείλουν ή να τα καταθέσουν στον ΕΛΟΕΝ (μέσα στο 3ο 10ήμερο του 2009). Αφού ελεγχθούν, προετοιμάζονται για αποστολή στις 16/3. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, θα λάβουν ταχυδρομική επιταγή μετά τις 16/3. Οι υπόλοιποι θα βρουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό του επιδόματος (μετά τις 16/3). Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων του λεκανοπεδίου της Αττικής, θα γίνεται με ραντεβού από τη Δευτέρα 16/3 και προτεραιότητα θα έχουν οι πολύτεκνοι.