Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK σε δείγμα 5।000 επιχειρήσεων > > Τα «διαμάντια» του ελληνικού εμπορίου και βιομηχανίας που αντέχουν στην … κρίση > Ποιες επιχειρήσεις διακρίνονται με βάση συγκεκριμένους δείκτες, εμφανίζοντας υψηλότερες προσδοκίες για αντοχή στις πιέσεις της οικονομικής δυσπραγίας। > Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι «πρωταθλητές» της ελληνικής βιομηχανίας και εμπορίου. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, οι οποίες σε μία περίοδο που η διεθνής, η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία απειλούνται ή έχουν εισέλθει στη δίνη της ύφεσης, της οικονομικής δυσπραγίας, της εσωστρέφειας, των απολύσεων, της αναθεώρησης προς τα κάτω των επιχειρηματικών πλάνων, αυτές επιμένουν αναπτυξιακά. Η STAT BANK αξιολόγησε 5.000 παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις για να επιλέξει τις 100 ταχύτερα και υγιώς αναπτυσσόμενες παραγωγικές και άλλες τόσες εμπορικές επιχειρήσεις. > Τα κριτήρια που τέθηκαν για τον χώρο των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα: > Ο κύκλος εργασιών να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ το 2007 και να παρουσιάζει άνοδο τουλάχιστον 8% έναντι του 2006 Η εταιρεία να είναι κερδοφόρα το 2006 και το 2007 με τον ρυθμό αύξησης να φτάνει μεταξύ των δυο χρήσεων το 8%. Τα δε προ φόρου κέρδη το 2007 θα πρέπει να είναι άνω των 500 χιλιάδων ευρώ Το καθαρό περιθώριο κέρδους θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% Τα μεικτά κέρδη να είναι το 2007 υψηλότερα του 2006 και να ακολουθούν την ανοδική πορεία του τζίρου με αναλογία 1 ευρώ προς 0,5. Τα ίδια κεφάλαια να υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ Το σύνολο ενεργητικού να είναι κατ’ ελάχιστον 8 εκατ. ευρώ Οι συνολικές υποχρεώσεις να μην υπερβαίνουν το 90% των εσόδων και η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια να βρίσκεται στο 1 προς 4. Εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις. Η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων να φτάνει το 8% > Τα «εμπόδια» αυτά ξεπέρασαν τελικώς 106 παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, από τις οποίες οι περισσότερες ήταν από τους τομείς τροφίμων, φαρμάκων – απορρυπαντικών, μεταλλικών προϊόντων, χημικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Ειδικότερα, από τον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων ξεχώρισαν επιχειρήσεις όπως η Σόγια Ελλάς, οι Μύλοι Σόγιας, ο Νηρεύς Ιχθυοακαλλιέργειες Χίου, Tasty Foods, Κολλιός, Cadbury Hellas, Olympic Catering και Γιώτης. Από τον συναφή κλάδο των ποτών οι βιομηχανίες Coca-Cola, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Χήτος και Loux Μαρλαφέκας. Ο κλάδος που εμφανίζει ιδιαίτερες αντοχές είναι αυτός της φαρμακοβιομηχανίας όπως ξεχώρισαν με τις εποδόσεις τους εταιρίες όπως οι Vianex, Novartis, Bristol, Elpen, Beiersdorf Hellas, Cana,। Galenica, Σερβιε και Pharmathen. Από τον συναφή τομέα των καλλυντικών εταιρίες όπως η Loreal και Κορρές. > Παραγωγικά «διαμάντια» είχαμε και σε τομείς όπως αυτός των μηχανών-συσκεών με «πρωταγωνιστές» εταιρίς όπως η Kleeman Hellas, ΣΑΜΠΟ Hellas και ΝΤΟΠΛΕΡ ABEE. Τέλος από τον τομέα παραγωγής χημικών προϊόντων ξεχώρισαν 10 εταιρίες με πρώτες τη Νεοχημική Λαυρεντιάδης και την Isomat. > Τα «διαμάντια» του εμπορίου > Ανάλογη είναι η εικόνα και στον τομέα των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας। Εδώ τα «εμπόδια» που τέθηκαν στο δρόμο των συμμετεχόντων ήταν τα παρακάτω¨: ο κύκλος εργασιών να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ το 2007 και να παρουσιάζει αύξηση τουλάχιστον 8% έναντι του 2006 Η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα τόσο στην οικονομική χρήση του 2006 όσο και σε αυτή του 2007. Ειδικά για το 2007 τα προ φόρου κέρδη θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 500 χιλιάδες ευρώ. Η αύξηση των προ φόρου κερδών να είναι υψηλότερη του 10% Να υπάρχει βελτίωση των μεικτών κερδών και εσόδων (λειτουργική κερδοφορία) σε ποσοστό άνω του 7%। Ταυτόχρονα ζητούμενο είναι η αύξηση των μεικτών κερδών και εσόδων να ακολουθεί αυτή του κύκλου εργασιών και κάθε αύξηση των πωλήσεων κατά 1 ευρώ να μεταφράζεται σε αύξηση των μεικτών κερδών και εσόδων κατά 0,6 ευρώ. Η εταιρεία να έχει ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τα ίδια κεφάλαια να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια πρέπει να είναι το μέγιστο 1 προς 5 και η σχέση τζίρου – συνολικές υποχρεώσεις να είναι χαμηλότερη του 1 προς 0,9. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι άνω του 14% εκτός εάν η εταιρεία διαθέτει ίδια κεφάλαια άνω των 10 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ενεργητικού της εταιρείας να είναι άνω των 10 εκατ. ευρώ. Τα κριτήρια αυτά «πέρασαν» 122 επιχειρήσεις από τις οποίες οι περισσότερες ανήκαν στους τομείς ένδυσης-υπόδησης, μεταφορικών μέσων και φαρμάκων – καλλυντικών. Μεταξύ άλλων στον χώρο του αυτοκινήτου ξεχώρισαν εταιρίες όπως οι: Ford, Personal Best, Piaggio, Καψιώχας, Σπανός (BMW), Toyota, Kosmocar (VW, Audi), Γενική Αυτοκινήτων (Honda, Mitsubishi) και ΤΕΟΜΟΤΟ. Στον χώρο της ένδυσης – υπόδησης – αξεσουάρ διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους εταιρίες όπως οι Massimo Dutti, Louis Vuiton, Pull @ Bear, Intersport, Sprider και Fashion Box Hellas (Replay)। Επίσης η Puma Hellas, ο Λεμονής, τα Αττικά Πολυκαταστήματα και η Rolex Hellas AE. > Τέλος από τον χώρο των φαρμάκων διακριτές με τις επιδόσεις τους είναι οι εταιρίες Astra Zeneca, ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, Φαρμακευτική Ιπποκράτης και Kleva. Από τον χώρο των πετρελαιοειδών επιχειρήσεις όπως οι Mamidoil -Jetoil, Ερμής και ΜΥΡΤΕΑ ενώ από τον χώρο των μηχανών γραφείου ξεχώρισε για μια ακόμη χρονιά η Πλαίσιο Computers.