Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Ποιά Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή;
Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση!
Κάποιοι μας παραμυθιάζουν για την δήθεν σύσταση Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής της οποίας έργο θα είναι τάχα η φύλαξη των Ελληνικών - Ευρωπαϊκών συνόρων
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ώρα μηδέν» για την (πολυδιαφημισμένη) Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή....
Του Γιάννη Νέγρη http://aegaio.blogspot.com/
Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ απάντησε στον ευρωβουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ Πρέσβυ κ. Γ. Γεωργίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή επισημαίνοντας τα εξής: «Η ιδέα να δημιουργηθεί ένα σώμα ευρωπαϊκής ακτοφυλακής προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 11 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβιάσεις[1]. Στην οδηγία αυτή η Επιτροπή καλείται να υποβάλει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού σώματος ακτοφυλακής έργον του οποίου θα είναι να προλαμβάνει τη ρύπανση και να την αντιμετωπίζει. Η μελέτη αυτή δεν έχει ακόμη υποβληθεί. Η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός σώματος ευρωπαϊκής ακτοφυλακής αποτελεί μέρος των θεμάτων που περιέχει η πράσινη βίβλος της Επιτροπής, του Ιουνίου 2006, σχετικά με τη ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ.[2] Όσον αφορά τον τομέα των ελέγχων στα σύνορα και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στο πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση[3], το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδο της 5ης Νοεμβρίου 2004, αναφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός «ευρωπαϊκού συστήματος φύλαξης των συνόρων». Η ιδέα αυτή περιέχεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο[4], το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2008, όπου αναφέρεται ότι, τελικά, μπορεί να εξετασθεί η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Σημειωτέον ότι η συνθήκη ΕΚ, στο άρθρο 62, σημείο 2(α), περιορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας στην έγκριση των κανόνων και των λεπτομερειών που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, πράγμα που σημαίνει ότι αρμόδια για τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών είναι τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο καμία πρόταση της Επιτροπής ούτε για τη δημιουργία σώματος ευρωπαϊκής ακτοφυλακής ούτε ευρωπαϊκού συστήματος ακτοφυλακής.»