Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Ελπίδα Τσουρή: η γειτονική Τουρκία έχει γεμίσει τα παράλια της Μ. Ασίας με υπερσύχρονες μαρίνες ερώτηση στη Βουλή Ερώτηση Προς 1. Τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης 2। Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 3. Υπουργός Εσωτερικών 4. Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ανάπτυξη Λιμενικών Υποδομών και Μαρίνων-Θαλάσσιος Τουρισμός
Αναμφισβήτητα, ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Εθνικής μας οικονομίας είναι και ο θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγά, ιστιοπλοϊκά κ.λ.π). Η πατρίδα μας, με τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ακτών, τα εκατοντάδες νησιά και τις προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, το ήπιο κλίμα, τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας, και τις ευνοϊκές, για θαλάσσιους πλόες, ειδικές συνθήκες, καθίσταται ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισμού. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών ελλείψεων που υπάρχουν στις λιμενικές υποδομές, κυρίως των νησιών, που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στις μαρίνες, τα επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγκάζονται να σταθμεύουν μόνο για λίγες ώρες και να προγραμματίζουν τις διακοπές τους σε άλλες χώρες, όπως στην Τουρκία. Μελέτες αναφέρουν ότι τα περισσότερα ελληνικά λιμάνια είναι ακατάλληλα και χωρίς υποδομές, τόσο για τα κάθε είδους τουριστικά πλοία, όσο και για τους επιβάτες. Επιπρόσθετα, ακόμη και στις μεγαλύτερες μαρίνες της Αττικής, οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές, επικρατεί εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και ο αριθμός των σκαφών που φιλοξενούνται είναι πολύ μεγαλύτερος της χωρητικότητάς τους. Αντιθέτως η γειτονική Τουρκία έχει γεμίσει τα παράλια της Μ. Ασίας με υπερσύχρονες μαρίνες. Το ίδιο ισχύει και για την Κροατία, στις Δαλματικές ακτές. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διεθνείς συγκυρίες (συναλλαγματική διαφορά ευρώ-δολαρίου) φρενάρουν αισθητά την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας. Βάσει των παραπάνω Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 1. Δεδομένης της χαμηλής απορρόφησης κονδυλίων από το Γ’ ΚΠΣ για τις λιμενικές υποδομές, υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για ταχεία προώθηση προς υλοποίηση, αλλά και γενναία χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης και ανάπτυξης των νησιωτικών λιμένων από το ΕΣΠΑ; Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε τα προγραμματισμένα έργα με προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, φορείς χρηματοδότησης και φορείς υλοποίησης. 2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμενικών υποδομών και των μαρίνων, το οποίο να στοχεύει στην προσφορά ανταγωνιστικού και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών; 3. Υπάρχει προγραμματισμός συγκεκριμένων μέτρων και έργων, ενόψει της ερχόμενης τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε οι εν λειτουργία μαρίνες να είναι βιώσιμες και να προσφέρουν στους πελάτες ένα σύνθετο πλέγμα υπηρεσιών; 4. Σκοπεύετε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ενόψει της ερχόμενης τουριστικής περιόδου, σε συνεργασία με τους οργανισμούς λιμένων, τα λιμενικά ταμεία, τις λιμενικές αρχές, και την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην παρατηρηθεί η τριτοκοσμική εικόνα στα λιμάνια των νησιών μας, η οποία τραυματίζει θανάσιμα το θαλάσσιο τουρισμό και δυσφημεί τη χώρα μας παγκοσμίως; 5. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η πορεία υλοποίησης και εκμετάλλευσης των υπό κατασκευή μαρίνων ανά την επικράτεια; 26.01.2009 Η ερωτώσα βουλευτής Ελπίδα Τσουρή