Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Απορούμε μεν, αλλά δεν μπορούμε παρά να προβάλουμε τα επιχειρήματα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά με τα οποία εκφράζει την ικανοποίησή του από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει στον ΟΛΠ πρόστιμο που ξεπερνά το ένα δις ευρώ। Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ο Οργανισμός θα επιβαρύνεται καθημερινά με πέντε χιλιάδες ευρώ, μέχρι να διακόψει τη σύμπραξή του με την εταιρία MSC Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την αριθ। 428/V/2009 απόφαση , αναφορικά με την καταγγελία Σαρλή κατά του ΟΛΠ και της MSC εξαιτίας της μεταξύ τους σύμβασης. Σύμφωνα με την απόφαση : · απορρίπτεται ομόφωνα η κατηγορία περί σταυροειδούς επιδότησης από την διαφορά τιμολογίων. · απορρίπτεται με πλειοψηφία 8 υπέρ έναντι 3 κατά η κατηγορία για κατάχρηση Δεσπόζουσας θέσης, · απορρίπτεται ομόφωνα η ύπαρξη πρόθεσης των συμβαλλομένων να προβούν σε παράνομη σύμπραξη με αποδοχή της Σύμβαση ΟΛΠ- MSC και του δικαιώματος του ΟΛΠ να συνάπτει ανάλογες συμβάσεις. · αποδέχεται με οριακή πλειοψηφία 6 έναντι 5, ότι «κατά αποτέλεσμα» η λειτουργία της Σύμβασης ΟΛΠ – MSC επέφερε περιοριστικά αποτελέσματα του ανταγωνισμού κατά την περίοδο από 2ο εξάμηνο 2002 έως το τέλος του 2004. Αναγνωρίζει δε ότι από το 2005 και μετά οι συνθήκες βελτιώθηκαν. · επιβάλλει πρόστιμο 1.280.197,43€ στον ΟΛΠ που αντιστοιχεί με 1,5% επί των εσόδων του εγχωρίου φορτίου κατά την επίμαχο περίοδο 2002-2004. Αντίστοιχο επιβάλλει στην MSC πρόστιμο 1% επί των εσόδων της από το εγχώριο φορτίο για την ίδια περίοδο, αναγνωρίζοντας σε αυτήν μικρότερη ευθύνη. Η Διοίκηση του ΟΛΠ αισθάνεται ιδιαίτερα δικαιωμένη για την απαλλαγή της με συντριπτική πλειοψηφία αναφορικά με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και με τα θέματα σταυροειδούς επιδότησης και γενικά για όλες εκείνες τις κατηγορίες που στην ακροαματική διαδικασία με την υποβολή στοιχείων κατέπεσαν, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο από την αρχή της διαδικασίας και σ’ όλες μας τις δηλώσεις είχαμε διαβεβαιώσει. Για την απαλλαγή μας αναφορικά με την κάθετη σύμπραξη αισθανόμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι διότι η επιτροπή δέχθηκε ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Για την καταδίκη μας για την χρονική περίοδο 1/7/2002÷31/12/2004 με την ισχνή πλειοψηφία του ενός και με δεδομένο ότι η ίδια η επιτροπή από το 2005 θεωρεί ότι θεραπεύτηκαν τα προβλήματα, αισθανόμαστε ότι η πλειοψηφία της επιτροπής δεν μπόρεσε να εκτιμήσει αυτά καθ’ αυτά τα πλεονεκτήματα της σύμβασης που η εντυπωσιακή μειοψηφία των 5 της επιτροπής αποδέχεται, δηλ. ότι η σύμβαση δεσμευότανε για: - εγγύηση ελάχιστων φορτίων - προγραμματισμένες αφίξεις πλοίων - μακροπρόθεσμη δέσμευση - εγγυημένη παραγωγικότητα Βάσει των παραπάνω η επιχειρηματική σκοπιμότητα της σύναψης της Σύμβασης ήταν και είναι δεδομένη και αναμφισβήτητη. Άλλωστε όπως η μειοψηφία καταγράφει, η μη παροχή υπό του ΟΛΠ προνομίων θα συνιστούσε διακριτική και δυσμενέστερη μεταχείριση προς την MSC.. Η καταδίκη της MSC είναι απόλυτα αθεμελίωτη, καταπίπτει δε εκ του γεγονότος ότι η ίδια η Επιτροπή αποδέχεται ότι από το 2005 με ενέργειες του ΟΛΠ - άρα αυτός ήταν ο Υπεύθυνος και για την καταδικασθείσα περίοδο – έλαβε, άρα μπορούσε και για πριν να λάβει, μέτρα θεραπείας των «προβλημάτων». Η Διοίκηση του ΟΛΠ πιστεύει απόλυτα ότι γι’ αυτήν την ποινή που του επεβλήθη, εξαιρετικά περιορισμένη από την Ιστορία της Επιτροπής Ανταγωνισμού μεν, αλλά για την ΟΛΠ τεράστια δε, λόγω της ηθικής σημασίας της, θα αθωωθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια στα οποία θα υποβάλλει και σχετική προσφυγή. Για την Διοίκηση Νίκος Ν. Αναστασόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος