Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Δυναμική η πρώτη σελίδα της εφημερίδας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου।
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ, η εφημερίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάθε Δευτέρα σε όλα τα περίπτερα