Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Ξαφνικό "ψαλίδι" στις συντάξεις των ενστόλων

«Θύματα» των περικοπών που επιβλήθηκαν στα επιδόματα των εν ενεργεία υπαλλήλων έπεσαν και 100.000 περίπου συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί , πυροσβέστες και λιμενικοί.

Τα επιδόματα θέσης υψηλής ευθύνης που λαμβάνουν μειώθηκαν κατά 20% γεγονός που οδήγησε σε μείωση των συντάξιμων αποδοχών τους κατά 1% με 1,8% ανάλογα και με τον βαθμό τον οποίο αποστρατεύτηκαν.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως όπως αποκάλυψε το «Έθνος» το προηγούμενο Σάββατο 19 Ιουνίου ανάλογες περικοπές δια της ..πλαγίας υπέστησαν και 80.000 πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Πιο αναλυτικά το υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε στους απόστρατους την αναδρομική περικοπή των επιδομάτων θέσης υψηλής ευθύνης κατά 12% από 1ης Ιανουαρίου και κατά επιπλέον 8% από την 1η Ιουνίου. Πλέον θα τους γίνουν κρατήσεις σε έξι δόσεις για τα επιδόματα που έλαβαν μέχρι και τον Μάιο.

Το παράδοξο είναι πως στο σχετικό έγγραφο που τους απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αιτιολογείται ο λόγος της μείωσης των συντάξεων τους.

Σημειώνεται απλά ότι εκδόθηκαν «πράξεις αναπροσαρμογής» των συντάξεων σύμφωνα με τις οποίες αυτές επαναπροσδιορίσθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου.

Επίσης γνωστοποιείται πως εισπράχθηκαν «αχρεώστητα» στο πρώτο πεντάμηνο του έτους το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η αναδρομική μείωση της σύνταξής κι ότι, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τις συντάξεις των επομένων μηνών, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου 2010.

Στη συνέχεια με τις συντάξεις του Ιουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν στους αποστράτους στις 22 και 23 Ιουνίου το υπουργείο επέβαλε και την δεύτερη δόση της μείωσης των επιδομάτων κατά 8%.

Ειδικότερα σε ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε συνταξιούχος στρατιωτικός από την Γενική Διεύθυνση Συντάξεων στις 12 Μαΐου αναφέρονται τα ακόλουθα:

-Από 1η Ιανουαρίου «επαναπροσδιορίστηκε η σύνταξη σας σε 2701,57 ευρώ από 2732,58 που σας καταβάλλονταν». Προκύπτει δηλαδή μείωση της τάξης του 1,13%.

-Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος «εισέπραξε αχρεώστητα» για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου το ποσό των 170,52 ευρώ.

-Παρακρατείται από τη σύνταξη το ένα έκτο των 170,52 ευρώ δηλαδή 28,42 ευρώ «σε έξι μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Ιουνίου».

«Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να ασκήσετε ένσταση στο Α΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα σε ένα χρόνο από την κοινοποίηση της» καταλήγει το σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος ο οποίος αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του υποστρατήγου είδε το επίδομα του να μειώνεται αρχικά κατά 31,01 ευρώ (από τα 258,41 σε 227,4 ευρώ) λόγο της αρχικής περικοπής ύψους 12%.

Με τη δεύτερη περικοπή του επιδόματος κατά 8%, το ποσό αυτό περιορίσθηκε περαιτέρω από τα 227,40 στα 209,21 ευρώ.

Προκύπτει έτσι συνολική μείωση έφθασε στα 49,20 ευρώ.

Η ακαθάριση σύνταξη του υποστρατήγου υποχώρησε κατ΄ αυτόν τον τρόπο μειώθηκε από 2732,58 ευρώ που είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2009, σε 2701,57 από την 1η Ιανουαρίου 2010 και σε 2.683,38 ευρώ από την 1η Ιουνίου.

Έχασε δηλαδή 49,20 ευρώ ή 1,8%.
Αναδημοσίευση από την Ημερησία.
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas