Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Αποχωρούν οι μετανάστες - επιβραδύνεται η οικονομία

Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν την Ελλάδα οι οικονομικοί μετανάστες, καθώς αδυνατούν να βρουν εργασία και να εξασφαλίσουν τα προς το ζήν στοιχειώδη. Σε ειδική έκθεση του ΟΟΣΑ διαπιστώνεται ότι η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τους αλλοδαπούς και διατυπώνεται η πρόβλεψη ότι η έξοδος θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν υψηλή αύξηση της ανεργίας και μείωση της σταθερής απασχόλησης στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς της χώρας μας. Το κύμα εξόδου αποτυπώνεται ήδη στην αύξηση των εισιτηρίων χωρίς επιστροφή, που εκδίδονται από αλλοδαπούς, οι οποίοι εργάζονταν στην Ελλάδα και τώρα επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους ή μεταβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τους άνδρες μετανάστες, οι οποίοι απασχολούνται σε προβληματικούς κλάδους, όπως η οικοδομή. Ο διεθνής οργανισμός εκτιμά ότι λόγω της φυγής μεταναστών και της ανακοπής του ρεύματος εισόδου νέων, στη δεκαετία 2010-2020 ο συνολικός πληθυσμός παραγωγικής ηλικίας στην Ελλάδα θα αυξηθεί μόλις κατά 1,9%, ενώ την προηγούμενη δεκαετία αυξήθηκε κατά 8,6%. Αυτό εκτιμάται ότι θα είναι ένας ακόμη λόγος επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Πηγή: Sofocleous.in