Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Σαμποτάζ στο ναυτικό επάγγελμα από το Υπουργείο ...Ναυτιλίας

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου περί "Άρσης του καμποτάζ στην Κρουαζιέρα" Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής παρουσίσε την εισήγησή της η υπουργός Λούκα Κατσέλη η οποία αφορούσε το Σχέδιο Νόμου «Εκτέλεση Περιηγητικών Πλοών από Πλοία με Σημαίες Τρίτων Χωρών με Αφετηρία Ελληνικό Λιμένα» Παρουσιάζουμε την εισήγησή της και σχολιάζουμε: Πρώτον, εξομοιώνονται τα πλοία με σημαία τρίτης χώρας, με ότι ισχύει για τα πλοία με σημαία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Αρα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία καταβαραθρώνονται ή απολύουν τους Έλληνες ναυτικούς) Δεύτερον, τα πλοία που θα εκτελούν κρουαζιέρες θα πρέπει να μεταφέρουν περισσότερους από 49 επιβάτες (αλλιώς αλλάζει η κατηγορία πλοίου). Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στο αφετήριο ελληνικό λιμάνι τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες. Πρόκειται για τους μοναδικούς περιοριστικούς όρους που υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Τρίτον, οι πλοιοκτήτριες εταιρίες υπογράφουν με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση, μέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να παραταθεί, και με την οποία ρυθμίζονται τα εξής θέματα: • Η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψή τους, (σ.σ. δεν καθορίζεται ποσοστό απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών.)• Η βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς • Η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις πλοιοκτήτριες εταιρίες (Υπάρχει ήδη εταιρία κρουαζιέρας η οποία έκανε ούκ ολίγες επενδύσεις στην Ελλάδα καθώς ήδη λειτουργεί περί τα δέκα ξενοδοχεία, στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Αθήνα, την Ρόδο, κλπ αλλά φαίνεται ότι τώρα θα οδηγηθεί σε …ανακατατάξεις καθώς η θέση της δεν έχει ληφθεί υπόψην).• Οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του νόμου. Τέταρτον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, θα καθοριστεί το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων, ενώ εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή τους για όλα τα πλοία και προσδιορίζονται τα κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως η μεταφορική ικανότητα, η στελέχωση του πλοίου, ο αριθμός των δρομολογίων, η συχνότητα και η περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες, η τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Πέμπτον, οι συμβάσεις των Ελλήνων που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις, εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ειδικότητάς τους. Οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με τους ίδιους όρους ασφάλισης. (σ.σ. Υποβαθμίζεται η «Πολιτική των Αθηνών» ή κάνουμε λάθος) Έκτον, επιβάλλεται ειδική εισφορά για κάθε επιβάτη, που επιβιβάζεται στον λιμένα αφετηρίας του ταξιδιού: • Η εισφορά θα εισπράττεται στο λιμάνι αφετηρίας του ταξιδιού. • Τα έσοδα από τις εισφορές θα διατεθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). (σ.σ. Αφού τους «καίνε» κυριολεκτικά τους Έλληνες ναυτικούς, μετά θα τους δώσουν και ένα ξεροκόμματο ανεργίας ίσα – ίσα για να επιβιώνουν)• Το ύψος της εισφοράς θα ορίζεται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ. • Για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμάνι που θα περιλαμβάνεται στο ταξίδι, θα γίνεται μείωση του τέλους κατά 7%. Έβδομον, προβλέπεται η λύση της σύμβασης, με καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο, για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του σχεδίου νόμου. Η λύση της σύμβασης με πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας εταιρίας θα ρυθμίζεται με τους όρους της σύμβασης. Όγδοον, εξομοιώνονται τα πλοία με σημαίες τρίτων χωρών με τα Ελληνικά και Κοινοτικά πλοία, ως προς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, χωρίς εξαιρέσεις. (σ.σ. Τώρα ησυχάσαμε. Και γιατί δεν εξομοιώνονται και ως προς τη σύνθεση πληρώματος και τις αμοιβές; Θέλει κότσια έτσι;) Και τέλος, εξασφαλίζεται η αμοιβαιότητα μεταξύ των τρίτων χωρών, τη σημαία των οποίων φέρουν τα πλοία που θα πραγματοποιούν κρουαζιέρες και των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ για τη διενέργεια αντίστοιχων ταξιδιών. (σ.σ. Είδαμε και την αμοιβαιότητα των χωρών Ιταλίας και Μ. Βρετανίας στο θέμα των ROPAX1 και ROPAX2. Πραγματικά συγκινητική). Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται αφενός μεν η άμεση εφαρμογή της άρσης του καμποτάζ για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αφετέρου δίνεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την ορθή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την υπογραφή των συμβάσεων.