Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ή στραβός είναι' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε

Η ανάρτηση του ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ, του οποίου τις αναρτήσεις, την αξιοπρέπεια, το ήθος & την εγκυρότητα του blog, εκτιμούμε ιδιαίτερα, αποδίδει σε όλο το μέγεθος την ασυνεννοησία, την δυσλειτουργία & το χάλι που επικρατεί στα συναρμόδια υπουργεία και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη εκ μέρους των "θιγομένων".

Βγάλτε λοιπόν εσείς συμπεράσματα και απαντήστε κατά τον ποιητή: Φταίει το ζαβό το ριζικό μας? Φταίει ο Θεός που μας μισεί? Φταίει το κεφάλι το κακό μας? Κάθε απάντηση δεκτή.

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas