Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Ηθικό Διοίκηση – Ηγεσία ...........

Η προσωπικότητα του ηγήτορα
είναι απαραίτητη
 
(μέρος 4ο)

Διαπιστώσεις
Από τα μέχρι τώρα εκτεθέντα καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

Η αξία του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα όπλα και οι μέθοδοι διεξαγωγής του πολέμου αλλάζουν παράλληλα με την εξέλιξη και την πρόοδο, αλλά κύριος παράγων αυτού εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος. Το διακριτικό του γνώρισμα είναι η εσωτερική, ψυχική και σωματική οντότητά του. Αυτή η ενεργητικότητα, η οποία υποτάσσει τις υλικές δυνάμεις για να τις χρησιμοποιήσει για δημιουργία υπέρτερων δυνάμεων και ικανοτήτων, είναι οι ηθικές δυνάμεις που την συγκροτούν.
 Η αξία του Ηθικού στην Ποιοτική Υπεροχή. Χωρίς ηθικό, άριστα εξοπλισμένες δυνάμεις είναι απόλυτα εξακριβωμένο ότι τίποτα δεν μπορούν να επιτύχουν και η αποστολή τους είναι καταδικασμένη. Με το ηθικό, το σύνολο των αναφερθέντων ψυχο-πνευματικών ιδιοτήτων, σφυρηλατείται το πνεύμα και η ψυχή σε άκαμπτη αγωνιστικότητα, χαλυβδώνεται η πίστη και η θέληση για επίτευξη των υπέρτατων ιδεωδών του Έθνους και τέλος καθίστανται ηγήτορες και στράτευμα ικανοί να αντιμετωπίσουν τις σκληρές αντιξοότητες, δοκιμασίες και θυσίες του πολέμου.
 Η αξία της Προστρατιωτικής Παιδείας. Στη σημερινή εποχή με τους τόσους προβληματισμούς, οι ηθικές δυνάμεις αποτελούν την όαση που μόνο εκεί μπορεί να δροσιστεί η διψασμένη ψυχή του ανθρώπου. Το θρησκευτικό συναίσθημα, η φιλοπατρία, η φιλοτιμία, η πειθαρχία, η ανδρεία και η τόλμη, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, η εγκράτεια και η καρτερία, το ηθικό θάρρος, το φιλοδίκαιο, η γενναιοφροσύνη κλπ., πρέπει να αποτελέσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της κοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες της.

Η οικογένεια, το σχολείο, η θρησκεία, η κοινωνία και η πολιτεία πρέπει κατά τρόπο ορθολογιστικό να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη των ηθικών δυνάμεων, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται κοινωνίες ολοκληρωμένες και απαλλαγμένες από προβληματισμούς.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ) πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, διότι αν για την κοινωνία οι ηθικές δυνάμεις είναι απαραίτητες, για τις Ε.Δ είναι η ίδια τους η ζωή και ύπαρξη.
 Η αξία του Ηγήτορα στην Ανάπτυξη του Ηθικού. Ο Στρατηγός Bradley έλεγε: «Συγκρίνοντας δύο Μεραρχίες άνδρα με άνδρα θα τις βρούμε εξίσου καλές. Η διαφορά τους θα απορρέει από τη διαφορά της εμπειρίας και ηγετικής ικανότητας των Διοικητών τους». Και ο Ναπολέων συνηγορώντας έλεγε: «Η προσωπικότητα του ηγήτορα είναι απαραίτητη. Αυτός είναι η κεφαλή, είναι το παν για ένα στρατό. Οι Γαλάτες δεν κατακτήθηκαν από τις Ρωμαϊκές λεγεώνες, αλλά από τον Καίσαρα. Δεν ήταν οι Καρχηδόνιοι που έκαναν τη Ρώμη να τρέχει, αλλά ο Αννίβας. Δεν ήταν η Μακεδονική φάλαγγα που έφτασε μέχρι τις Ινδίες, αλλά ο Αλέξανδρος. Ο δε Defoe συμπλήρωνε: «Είναι προτιμότερο να ηγείται ένα λιοντάρι μιας αγέλης προβάτων, παρά ένα πρόβατο σε μία αγέλη λιονταριών».
Στον σύγχρονο, αλλά και μελλοντικό στρατό ο ηγέτης εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία της ομάδας ή συνόλου ανθρώπων που ηγείται. « Ένας καταβεβλημένος αρχηγός είναι εκ των προτέρων νικημένος» έγραφε ο Courtoi. Για να υπάρχει άρα ηθικό σε ένα στρατό, πρέπει υποχρεωτικά σαν προϋπόθεση να υπάρχει υψηλό ηθικό στους ηγέτες του. Χωρίς την ύπαρξη του στοιχειώδους ηθικού στα στελέχη ο Στρατός μοιάζει σαν αγέλη χωρίς αρχηγό, χωρίς ηγέτη, έστω και αν συγκροτείται από ανθρώπους μεγάλης αξίας και είναι ως εκ τούτου εκ των προτέρων καταδικασμένο.
 Η αξία των Ατομικών και Ομαδικών Παραγόντων του Ηθικού. Εξόφθαλμα αναγνωρίστηκε η αξία των υιοθετηθέντων παραγόντων του ηθικού στον άνθρωπο από όλους σχεδόν τους Στρατούς του κόσμου, διάφορους συγγραφείς αλλά και σύγχρονα Ινστιτούτα και Διευθύνσεις Στρατιωτικών μελετών. Η κατάληξη αυτών συνοψίσθηκε σε μία λέξη «Εμπιστοσύνη». Εμπιστοσύνη στην εκπαίδευσή του, στον εξοπλισμό, στην Ηγεσία, στον εαυτό του, στη Μονάδα και στην υποστήριξη από την πατρίδα.

Γενικά Συμπεράσματα
P        Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι ηθικές δυνάμεις εμπλέκονται σε όλες τις μορφές του σύγχρονου πολέμου.
P       Η θρησκεία ασκεί μεγάλη επίδραση στην ψυχή των Ελλήνων και γίνεται παράγοντας εθνικού και ηθικού φρονηματισμού και κεντρικής δυνάμεως, γύρω από την οποία δημιουργείται η συνοχή της κοινωνικής ομάδας.
P      Το ενδιαφέρον των υπεύθυνων οργάνων της πολιτείας και η καλή λειτουργία του Κράτους, δίνει την ΠΝΟΗ και τον ΤΟΝΟ  κάθε δραστηριότητας στη δημόσια ζωή. Η πολιτεία με τα όργανα και τους φορείς της είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και άσκηση διαπαιδαγώγησης για τη δημιουργία πολιτών με υγιείς αρχές, ηθική συγκρότηση και ιδανικά.
P      Το Ηθικό έχει περιγραφεί σαν το μυστικό όπλο στο πεδίο της μάχης. Είναι ένας πολυσύνθετος παράγοντας της μαχητικής ισχύος, που αναπτύσσεται σε μια ομάδα ατόμων με κοινούς κοινωνικούς στόχους και σκοπούς, εξαρτάται δε από πολλές παραμέτρους.
P        Οι παράγοντες (παράμετροι) του ηθικού που κατά τεκμήριο αποτελούν το επιστέγασμα τόσο των θεωρητικών, αλλά και των πειραματικών ερευνών ξένων κρατών, είναι κατά κανόνα σύμφωνοι με τις αρχές της ψυχολογίας της ομάδας και αποτελούν «κοινούς» παράγοντες για το ηθικό οποιουδήποτε Στρατού με επιπρόσθετες ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την κάθε χώρα.
P      Οι συγγενείς σχέσεις μεταξύ ηθικού, παρακίνησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας υποδηλώνουν ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος κάποιας άλλης, σε υψηλότερο επίπεδο αρχής, η οποία μπορεί να ειπωθεί ότι εξυπηρετεί σαν «ομπρέλα» όλες τις μεταβλητές που σχηματίζονται με τη μαχητική ικανότητα ενός Στρατού. Η θέση αυτής της εργασίας είναι ότι αυτήν την ομπρέλα την αποτελούν η Διοίκηση και η Ηγεσία, όπου όλοι οι παράγοντες υπάρχουν και αναπτύσσονται ανάλογα προς αυτήν.

.......συνεχίζεται...