Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ο πλούτος της γλώσσας μας...

Η δωροδοκία των χαμηλόβαθμων υπαλλήλων λέγεται ...."γρηγορόσημο"!!
Η δωροδοκία των υψηλόβαθμων υπαλλήλων........ "λάδωμα" !!


Η δωροδοκία των Διευθυντών/Διοικητών ...... "μίζα" !!


Η δωροδοκία βουλευτών και Υπουργών ......"χορηγία" !!


Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas