Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΤΕ Ή ...ΤΩΡΑ;

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογρφίας, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή από τον υπογραφόμενο ως Πλοίαρχο Λ.Σ. Νικόλαο Μοσχούτη. 


Αξιότιμη κ. Θ. Κοντζόγλου


Με αφορμή το δημοσίευμα σας στο διαδικτυακό ημερολόγιο (blog) ΝΕΧΤΟΚ της 15 Δεκεμβρίου 2010, που επιγράφεται «Πραξικόπημα» στο Λιμενικό Σώμα», κατά το μέρος που το ως άνω δημοσίευμα αφορά στο πρόσωπο μου, προς αποκατάσταση της αλήθειας και την πληρέστερη ενημέρωσή σας όσο και των αναγνωστών σας, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:


1. Κατά πρώτον θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όσοι ένστολοι επιστρέψαμε, δεν στηριχτήκαμε ούτε στην «κομματική μας ταυτότητα», ούτε εφαρμόστηκε κάποια «φωτογραφική διάταξη», ούτε προσκληθήκαμε από κομματική ντιρεκτίβα για θέση συμβούλου! Η ανάκληση της παράιτησής μας στηρίχτηκε αποκλειστικά σε νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Εργασίας που αποσκοπούσε να αποτρέψει το «κύμα παραιτήσεων στο Δημόσιο και τη μαζική καταβολή των εφάπαξ, λόγω της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας», (βλ. «Ναυτεμπορική» την 04-05-2010).

Έτσι, τον Ιούνιο του 2010, με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. 8 του ν. 3847/10 «Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο», όπως και αργότερα με άλλη, δόθηκε η δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους που παραιτήθηκαν στις αρχές του 2010, να ανακαλέσουν και να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία. Ως εκ τούτου ήταν εκ του πονηρού, έγγραφη ένσταση, και όχι μόνον, Αξιωματικού για την επαναφορά των Λιμενικών, με πρόσχημα ότι ο Νόμος δεν έφερε υπογραφή του αρμόδιου για το Λ.Σ Υπουργού.

2. Για τους Στρατιωτικούς/ένστολους που επανήλθαν, όλα τα Γενικά Επιτελεία και τα Σώματα Ασφαλείας προέβησαν σε έκτακτες κρίσεις εντός ολίγων ημερών από την επιστροφή τους, πλην του Λ.Σ. Στο ΥΠτΠ/Λ.Σ, παρότι υπήρχε σχετική νομοθετική πρόνοια, προφανώς για να «κερδηθεί χρόνος» ζητήθηκε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και εξεδόθη η αριθμ. 293/2010 Γ.Ν.Σ.Κ, /Τμήμα Α’ Διακοπών, όπου μεταξύ άλλων κρίνεται ότι η κρίση αυτή που ανέδραμε στις 23-03-2010 κρίσεις, έπρεπε να ενεργηθεί το αργότερο εντός 3μήνου από της επαναφοράς τους, ήτοι μέχρι την 9ηΝοεμβρίου 2010.

Ακολούθως με διάφορες προφάσεις και ύστερα από «πιέσεις» εξωθεσμικών «φορέων και οργάνων», η ηγεσία Λ.Σ δεν πραγματοποιεί την οφειλόμενη έκτακτη κρίση προκειμένου να αποκαταστήσει αυτούς στην ιεραρχία του ή να τους αποστρατεύσει, εντός του “ευλόγου χρόνου” των τριών μηνών, όπως προέβλεπε το ΝΣΚ. Έτσι, κατόπιν νέου αιτήματος των Υπηρεσιών Λ.Σ. ο Νομικός Σύμβουλος του ΥΘΥΝΑΛ, εξέδωσε την 04 Νοεμβρίου 2010 γνωμοδοτικό έγγραφο γνωματεύοντας ότι ο “εύλογος χρόνος” της οφειλόμενης κρίσης μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάρτιο 2011, αλλά λίγο πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών!

3. Το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΣΚ) τελικά συγκλήθηκε, από τον τελούντα υπό παραίτηση Αρχηγό, την 15-12-2010, και έκρινε, μεταξύ άλλων και τους επιστρέψαντες Αξιωματικούς ως “προακτέους”. Απορίας άξιον είναι το γεγονός ότι πολύ ενωρίτερα και συγκεκριμένα την 04 Νοεμβρίου 2010, δηλαδή εντός του τριμήνου που είχε γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ, ο Αρχηγός Λ.Σ, συγκάλεσε άλλο, υπό μείζονα σύνθεση Συμβούλιο για επανάκριση ανώτερου Αξιωματικού, ενώ παρέλειπε επί μακρόν να συγκαλέσει το Συμβούλιο Κρίσεων για τους επιστρέψαντες στην Υπηρεσία.

4. Παραδόξως την απόφαση αυτή του ΑΣΚ, δεν επικύρωσε ο κ. ΥΘΥΝΑΛ, παρότι παρήλθαν τέσσερις ημέρες από την σύγκληση του Συμβουλίου (ενώ άλλες υπογράφονται αυθημερόν) και όταν την 20η Δεκεμβρίου 2010 το Λ.Σ, με το π.δ 127/2010 «μεταναστεύει» πάλι στο ΥΠτΠ ο Υπουργός παρέπεμψε την κρίση ΟΛΩΝ όσων εκρίθησαν την 15 Δεκ.2010 σε ευρείας σύνθεσης Συμβούλιο,(αμφιβόλου εγκυρότητας δευτεροβάθμιο) κάνοντας χρήση, διάταξης του Ν. 3079/2002 (Κώδικας Λ.Σ) που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην ιστορία απάντων των Υπηρεσιών και ζητά, χωρίς αιτιολογικό, το οποίο απαιτείται, στο πλαίσιο χρηστής διοίκησης, για κάθε εκδιδόμενη νόμιμη διοικητική πράξη, ιδιαίτερα στη περίπτωση πιθανής μετατροπής της ευνοϊκής σε δυσμενή κρίση, την επανάκριση όλων όσων εκρίθησαν ευμενώς την 15 Δεκ.2010!!

5. Εν συνεχεία και σύμφωνα πάντοτε με δημοσιογραφικές πληροφορίες, καθώς ορισμένοι μέσα από το Σώμα «απαιτούσαν» την αποστρατεία όλων όσων είχαν το θράσος να αποστρατευτούν, το δευτεροβάθμιο συμβούλιο αποφάσισε την αποστρατεία τριών εκ των κρινόμενων, οι οποίοι μάλιστα τυχαίως, βρίσκονταν ψηλά στην ιεραρχία. Όπως γνωρίζετε προφανώς μέχρι σήμερα ουδεμία επίσημη ενημέρωση περί των αποτελεσμάτων έχει υπάρξει, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

6. Εν κατακλείδι, ενώ η πολιτεία θεσμοθέτησε την επιστροφή όσων οικειοθελώς αποχώρησαν, μόνο στο ΛΣ μεθοδεύτηκε και παρατάθηκε αδικαιολόγητα για 5 και πλέον μήνες η επαγγελματική, οικονομική και κυρίως η ηθική βλάβη των αξιωματικών αυτών. Δηλαδή κατορθώθηκε α) να μην αποκατασταθούν στην ιεραρχία τους, β) να μην τοποθετηθούν και εργαστούν κανονικά, και γ) να στιγματιστεί η κρίση της αποκατάστασής τους ως δήθεν «μη δεοντολογική» ή «ανήθικη».

Σε καθαρά δε πολιτικό επίπεδο θέλω να υπενθυμίσω ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος που ασκεί τώρα την διακυβέρνηση οι θέσεις του για την δημόσια διοίκηση ήταν «η Αντιμετώπιση της διαφθοράς, εμπέδωση όρων διαφάνειας, λογοδοσία στην άσκηση εξουσίας, αυτονομία του πολιτικού συστήματος, που θα λειτουργεί για τον πολίτη»

7. Για την αποφυγή περαιτέρω διαστρέβλωσης της αλήθειας, οφείλω να επισημάνω ότι εκ των έξι (6) Αξιωματικών που επέστρεψαν στις τάξεις του Λ.Σ, δύο εξ αυτών μηδέποτε αποχώρησαν, ενώ οι άλλοι παρέμειναν εκτός Σώματος, από την 28η Μαΐου, ημέρα που παρέδωσαν και τα καθήκοντα τους, μέχρι την 16η Αυγούστου 2010, οπότε και κλήθηκαν να παρουσιαστούν.

8. Είχα αποφασίσει να μην σχολιάσω την ανάρτηση σας, καθόσον είχε δημοσιευθεί σε προσωπικό διαδικτυακό ημερολόγιο (blog). Υπό το φως όμως των τελευταίων μεθοδευμένων κρίσεων του Λ.Σ. καθώς επίσης αυτών που αποφασίστηκαν μεν αλλά δεν ανακοινώνονται, και επειδή σχόλια και επιλεκτική αναπαραγωγή του άρθρου σας με έθιγαν, θεωρώ ότι επιβάλλεται πλέον η διακοπή της σιωπής μου και η τοποθέτησή μου για το περιεχόμενό του.

Δεν θα διαφωνήσω όμως και με την άποψη ότι ορισμένες φορές και κυρίως σε κρίσιμες καταστάσεις, η σιωπή είναι πιο ηχηρή από τον λόγο. Οφείλω όμως έναντι της αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασμού και της διαδρομής μου στο Λ.Σ να διατυπώσω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές τα γεγονότα και να σας καλέσω να αναρωτηθείτε, τώρα που γνωρίζετε σφαιρικά την υπόθεση, εάν ο τίτλος περί «πραξικοπήματος» χρονικά πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο, που το δημοσίευμα σας αναφέρεται ή στην πιο πρόσφατη!!!

Υ.Γ

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν εκ μέρους ενδιαφερομένων δεν γίνει προσπάθεια εκμετάλλευσης και καπήλευσης, για οποιοδήποτε όφελος, των θέσεων και απόψεων που ενδεχομένως εξάγονται από την παρούσα επιστολή μου --

Με βαθειά πίστη στις Αξίες, στα Χρηστά Ήθη και στη Πατρίδα.

Νικόλαος Μοσχούτης

Πλοίαρχος Λ.Σ

14/02/2011