Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΑΤΙΜΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΗΓΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Στο Πενταμελές Ναυτοδικείο Πειραιά δικάζονται για παράνομες και ανήθικες μεταθέσεις

Όχι μόνον μεθόδευσαν δεκα επτά (17) παράνομες μεταθέσεις λιμενικών παρουσιάζοντας τις ως έκτακτες ενώ δεν συνέτρεχε κανένας λόγος,  αλλά σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παραποίησαν έγγραφα εμφανίζοντας τις μεταθέσεις ως επιλογή των μετατεθημένων και παρουσίασαν τις αποφάσεις ως να ελήφθησαν με πλειοψηφία 3 : 2, χωρίς να αναφέρουν τα ονόματα των μειοψηφούντων, συγκαλύπτοντας έτσι με πονηριά την αλήθεια.

Μετά από πρόταση του αντιεισαγγελέα Αναστάσιου Χρονόπουλου (Στρατιωτικός Δικαστής Β)  το Δικαστικό Συμβούλιο του Ναυτοδικείου Πειραιά παραπέμπει σε δίκη σήμερα 13 Απριλίου, 2011 τέως Αρχηγό του Λιμενικού , δύο τέως Υποναυάρχους και δύο Αρχιπλοιάρχους ε.α.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 30 Ιουνίου 2005, περατώθηκαν οι τακτικές μεταθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ. από το αρμόδιο Συμβούλιο.  Πρόεδρος του Συμβουλίου ήταν ο Ά Υπαρχηγός Λ.Σ. ΧΧ, και μέλη ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Σ. Γ., οι Πλοίαρχοι Θ. Ν. και Σ. Α. και ο Σημαιοφόρος Λ.Σ. Δριβάκος Γ, εκπρόσωπος της ΠΟΕΠΛΣ. 

Κατ' αυτές, ο Υποοπλοίαρχος Λ.Σ. Ιωάννης Δάρας, μετατέθηκε από το ΥΕΝ/Γρ.ΑΛΣ στο ΥΕΝΔΤΥ.  Πριν καν υπογραφούν οι σχετικοί πίνακες, την 11η Ιουλίου 2005, συγκροτήθηκε Συμβούλιο Έκτακτων Μεταθέσεων με τα ίδια μέλη που αποφάσισε την μετάθεση του Δάρα στο ΚΛΡόδου.  Στο πρακτικό με αρ. 7/2005 που συντάχθηκε, αναφέρεται το όνομα του Δάρα Ι. στον α/α 22, με σημείωση ότι επιθυμεί μετάθεση στο Κ.Λ. Ρόδου  και δεξιά η απόφαση του Συμβουλίου χειρόγραφα "Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ 3 - 2".  

Ωστόσο, κάτω από την υπογραφή του, στο τέλος του σχετικού πίνακα, ο Σημαιοφόρος Δριβάκος, κατήγγειλε την συγκρότηση του Συμβουλίου ως παράνομου διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις έκτακτων κρίσεων. 


Από το Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης του Δάρα που τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου, φαίνεται ότι ο Δάρας ουδέποτε ζήτησε να μετατεθεί στο Κ.Λ.Ρόδου αλλά να παραμείνει στο ΥΕΝ.  Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που στις τακτικές μεταθέσεις, οι ίδιοι Αξιωματικοί, δεν τον μετέθεσαν στο Κ.Λ. Ρόδου στο οποίο υπήρχαν πολλές κενές οργανικές θέσεις αλλά στο ΥΕΝ. 

Εκτός από τον Δάρα μετατέθηκαν και δεκάδες άλλοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Λιμενοφύλακες.  Εξ αυτών όπως διαπιστώθηκε κατά την προκαταρτική εξέταση υπήρξαν 16 άλλες περιπτώσεις όπου στον πίνακα μεταθέσεων φαίνονται να μετατίθενται εκτάκτως σε περοχή που οι ίδιοι έχουν ζητήσει ενώ η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχαν ζητήσει την συγκεκριμένη μετάθεση.
1.  Στον α/α 1 του πίνακα αναγράφετει ο Σημαιοφόρος Γ.  Ζαφείριος με σημείωση ότι επιθυμεί μετάθεση στο Λ/σ. Πρίνου (αντί του ορθού Λ/Χ Ιερισού και δεξιά η απόφαση του Συμβουλίου χειρόγραφα "Λ/Σ Πρίνου 3 - 2" .

2.  Στον α/α 2 του πίνακα αναγράφεται ο Επικελευστής Μπ.  Βασίλειος με σημείωση ότι επιθυμεί μετάθεση στον Λ/Σ Δάφνης (αντί του ορθού Κ.Λ. Θεσσαλονίκης Α Λ/Τ Νέας Μηχανιώνας) και δεξιά υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου χειρόγραφα <<Λ/Σ Δάφνης 3 - 2>>.

3.  Με τον ίδιο τρόπο μετατέθηκε ο Σημαιοφόρος Π. Ευάγγελος στο Υ/Χ Σητείας αντί του ορθού ΑΕΝ Κρήτης.

4.  Η Επικελευστής Ελένη Δ.  μετατέθηκε τάχα με επιθυμία της στο Υ/Χ Σητείας αντί του ορθού που ήταν το Ναυτοδικείο Χανίων.

5.  Ο Σημαιοφόρος Κ.  Νικόλαος μετατέθηκε στο Υ/Χ Σητείας (αντί του ορθού Κ.Λ. Ηρακλείου).

6.  Ο Σημαιοφόρος Κ. Δημήτριος μετατέθηκε στο Λ/Χ Αγίου Νικολάου (αντί του ορθού Κ.Λ. Ηρακλείου).

7.  Ο Υοοπλοίαρχος Γεώργιος Β. μετατέθηκε στο Λ/Χ Αγίου Νικολάου (αντί του ορθού 4η ΠΕΔΕΛΣ, Κ.Λ.  Ηρακλείου Λ/Χ Αγίου Νικολάου).

8.  Ο Σημαιοφόρος Τ.   Βασίλειος με σημείωση ότι τάχα επιθυμεί μετάθεση στο Υ/Χ Ίου (αντί του ορθού Κ.Λ.  Μυτιλήνης ή Λ/Σ Πολυχνίτου ή  Λ/Χ Νεάπολης Βοιών).

9.  Η Κελευστής Αικατερίνη Λ., μετατέθηκε στο Λ/Χ Αίγινας (αντί του ορθού Λ/Σ Πλαταμώνα).

10.  Ο Επικελευτής Ζαχαρίας Π., μετατέθηκε στο Υ/Χ  Ίου (αντί του ορθού Υ/Χ Σκάλας Αταλάντης ή Λ/Σ Λάρυμνας ή  Λ/Σ Αγίου Κωνσταντίνου)

11.  Η Επικελευστής Μαρία Π., μετατέθηκε στο ΑΕΝ Ασπροπύργου (αντί του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης).

12.  Η Κελευστής Παναγιώτα Χ., μετατέθηκε στο Λ/Χ Κω αντί του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης.

13.  Ο Λιμενοφύλακας Σταύρος Φ.,  μετατέθηκε στο Λ/Χ Κω/ΚΕΑ (αντί του ορθού Κ.Λ. Θεσσαλονίκης).

14.  Ο Αντθυποπλοίαρχος Παρασκευάς Θ., μετατέθηκε στο Κ.Λ. Ηγουμενίτσας / ΚΕΑ (αντί του ορθού ΚΛ Πάτρας ή  ΚΛ Θεσσαλονίκης ή Κ.Λ. Κέρκυρας).

15.  Ο Επικελευστής Σάββας Μ.,  μετατέθηκε στο Κ.Λ. Κέκρυρας /ΚΕΑ (αντί του ΚΛ Θεσσαλονίκης.

16.  Η Κελευστής Βασιλική Δ.,  μετατέθηκε στο Κ.Λ. Κέρκυρας αντί του ΚΛ Πάτρας.

Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, τόσο στην περίπτωση του Σημαιοφόρου Κ.,  όσο και στις περιτπωσεις της Κελευστού Λ.,  και του Σημαιοφόρου Τσ.,  η μετάθεσή έγινε πριν συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος παραμονής τους στις θέσεις τους.

Στη περίπτωση του Σημαιοφόρου Γ., συνέβη το εξής τραγελαφικό.  Την 11η Μαρτίου 2005 μετατέθηκε από το Λ/Σ Σταυρού στο Υ/Χ Σαμοθράκης.  Κατόπιν προσφυγής του που έγινε δεκτή την 3η Μαίου 2005 μετατέθηκε στο Λ/Χ Ιερισσού.  Μόλις 50 ημέρες αργότερα μετατέθηκε εκτάκτως στο Λ/Σ Πρίνου!

Όλες με πλειοψηφία 3 : 2

Όλες οι αποφάσεις εκτάκτων μεταθέσεων φαίνεται να λήφθηκαν με πλειοψηφία 3 : 2 χωρίς καμία εξαίρεση.  Όμως προκύπτει από την σημείωση του Σημαιοφόρου Δριβάκου στο τέλος του πίνακα ότι ήταν ο μοναδικός μειοψηφών.

Μετά απο όλα αυτά, προσέφυγαν στο Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών περί Ακύρωσης-Τροιποποιησης-Αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων προσέφυγαν οι έντεκα από τους 17. 

Ανάμεσά τους ήταν και η προσφυγή του Ιωάννη Δάρα η οποία και απορρίφθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2005 καθώς πρόεδρος ήταν και πάλι ο τότε Αρχηγός του Λ.Σ.   Για το γεγονός αυτό, το κατηγορητήριο αποδίδει στον Αντινάυαρχο ε.α. πρόθεση παράβασης καθήκοντος με σκοπό να βλάψει τον υποπλοίαρχο ο οποίος του ήταν ενοχλητικός διότι υπηρετούσε στο Γραφείο του προηγούμενου Αρχηγού Λ.Σ.  Μάλιστα ο τότε Αρχηγός Λ.Σ.  απέρριψε τη προσφυγή του Ιωάννη Δάρα,  μαζί με άλλους δύο - η ταυτότητα των οποίων δεν μπορεί να διακριβωθεί - παρότι από το περιεχόμενο της προσφυγής, τα στοιχεία του φακέλλου και δη το αντίγραφο υπηρεσιακής κατάστασης μετατιθέμενου που τέθηκαν υπόψη των μελών του Συμβουλιού προεκυπτε : 

α)  ότι η συγκεκριμένη μετάθεση δεν ήταν έκτακτη κατά την έννοια του αρ. 12 παρ. 1. του Π.Δ. 190/2003 δεδομένου ότι δεν συνέτρεχε καμία παό τις προϋποθοθεσεις τούαρθρου αυτού και
β)  από τη μελέτη του αντιγράφου υπηρεσιακής κατάστασης του μετατιθέμενου το οποίο εισήχθη στο Συμβούλιο προς ενημέρωση των μελών, προέκυπτε ότι τόπος επιλογής του ήταν το ΥΕΝ, όχι το Κ.Λ. Ρόδου όπως αναληθώς αναγραφόταν στο προσβαλλόμενο Πρακτικό Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων.

Οι άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι του τέως Αρχηγού, διώκονται επειδή ψευδώς βεβαίωσαν τόσο την πλαστογραφημένη επιθυμία μετάθεσης των λιμενικών, όσο και διότι ψευδώς βεβαίωσαν την λήψη αποφάσεων με ψήφους 3 : 2 ενώ εγνώριζαν ότι ο μοναδικός που μειοψήφισε ήταν ο Σημαιοφόρος Δριβάκος.

Η υπόθεση, συγκεντρώνη εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς εάν αποδειχθεί ότι οι κατηγορούμενοι διέπραξαν αδικήματα, ίσως η δίκη αυτή να αποτελέσει αιτία ώστε στο μέλλον όσοι έχουν περίσσευμα γαλονιών να έχουν και περίσσευμα ηθικής, αρχών, αξιών και αξιοπρέπειας.
Θ. Κοντζόγλου