Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠ0ΥΣ

Του Ηλία Ηλιόπουλου *
Απρόσμενος φόρος στους Έλληνες και Αλλοδαπούς, κατοίκους εξωτερικού, με τη φορολογική δήλωση του 2011, επιβάλλεται για πρώτη φορά.

Με 5% θα φορολογηθούν, επί ποσού τεκμαρτού, ως εξής:   Με τον νόμο 3842/10 και το άρθρο 16, που προκύπτει από συνδυασμό νόμων και διατάξεων, όσοι έχουν:  Σπίτι, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, που είτε αγόρασαν στο παρελθόν είτε κληρονόμησαν στο παρελθόν, που δεν το είχαν ενοικιάσει κατά το 2010, φορολογούνται σαν να είχαν εισόδημα με την εξής κλίμακα:
Μέχρι τα 80 τ.μ. με 30 Ευρώ κατά τ.μ.
Από τα 80-120 τ. μ. με 50 Ευρώ κατά τ.μ. και
από 120 και άνω με 80 Ευρώ το τ.μ.

Δηλαδή εάν κάποιος έχει ένα σπίτι, ανεξαρτήτως αξίας, 100 τ.μ. θεωρείται ότι έχει εισόδημα για το 2010, από το σπίτι, 3.400 Ευρώ. Και θα πληρώσει φόρο για το σπίτι του 170 Ευρώ. Δεν εξοφλεί όμως με τα 170 Ευρώ γιατί αφού έχει σπίτι θεωρείται ότι ήρθε στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν δεν ήρθε και η Εφορία τον κοστολογεί ως δαπάνη διαβίωσής του στην Ελλάδα με άλλες 3.000 Ευρώ εάν είναι ανύπαντρος και 5.000 εάν είναι παντρεμένος.

Άρα θα φορολογηθεί με άλλα 150 ή 250 Ευρώ. Αλλά δεν τελειώνει εδώ ο φόρος του.

Εάν έχει και ένα αυτοκινητάκι, ας πούμε 1200 κυβικών, αυτό υπολογίζεται ως αξίας 3.000 ευρώ και θα φορολογηθεί με άλλα 150. Άρα σύνολο για τον παντρεμένο 570 Ευρώ φόρο. Τί μπορεί να κάμει όμως για να αποφύγει κάποιους φόρους;

Εάν το σπίτι δεν έχει καθόλου χρησιμοποιηθεί, ήταν κλειστό ολόκληρο το 2010, θα το δηλώσει ΚΕΝΟ για να μη πληρώσει τα 170 Ευρώ. Για να αποδείξει όμως ότι ήταν κενό θα πρέπει να δείξει, να συνυποβάλλει με την Δήλωσή του, ένα λογαριασμό της ΔΕΗ ή του νερού, που να φαίνεται πως δεν είχε καθόλου κατανάλωση.

Για να μην πληρώσει φόρο αυτοκινήτου, θα πρέπει να δηλώσει ότι είχε παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας όλο το 2010. Αν δεν τις είχε παραδώσει, τότε επιβαρύνεται και με το φόρο για το αυτοκίνητο και με το φόρο δαπάνης διαβίωσης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν δεν ήρθε καθόλου στην Ελλάδα το 2010.

Εάν έχει ενοικιάσει το σπίτι ή το διαμέρισμα, τότε θα πρέπει να δηλώσει το ποσό που πήρε κατά το 2010 και θα φορολογηθεί κανονικά. Όμως εάν τα χρήματα που έχει εισπράξει από τα ενοίκια, είναι λιγότερα από τα υπολογιζόμενα ως τεκμαρτά εισοδήματα διαβίωσης, αυτοκινήτου και σπιτιού, τότε θα πληρώσει τη διαφορά.

Ως γνωστόν όποιος έχει στην Ελλάδα ακίνητα ή έσοδα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση. Διαφορετικά θα έχει πρόστιμα. Και λήγει σύντομα η προθεσμία υποβολής.

Σημειωτέον ότι ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε φοροαπαλλαγές, ένας που εισέπραξε μέχρι 6.000 Ευρώ δεν φορολογείται καθόλου ή ένα ανδρόγυνο μέχρι 12.000 με κάποιες αποδείξεις ακόμη περισσότερα, για τους Έλληνες και τους Αλλοδαπούς, κατοίκους εξωτερικού, με το νόμο αυτό φορολογούνται με 5% από το πρώτο ευρώ.

Είναι ενδεχόμενο κάποιοι να μην πληροφορηθούν αυτό το νέο νόμο και να βρεθούν εκτεθειμένοι ως φοροφυγάδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες κατά περίπτωση πρέπει επειγόντως οι υπόχρεοι σε δήλωση να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους στην Ελλάδα ή τους αντικλήτους τους.

Σας παραθέτω το άρθρο 16 του νόμου 3842/10 όπως ψηφίστηκε. Με αυτό το συνδυασμό είναι ίσως αδύνατο ένας πολίτης έχει ασχοληθεί με τις…απαραίτητες πράξεις της Αριθμητικής.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

iliop@otenet.gr

Υστερόγραφον: Ενδεικτικώς, σας παρουσιάζω, τον νόμο αυτόν, όπως τον πήρα από τον νομικό μας σύμβουλο Χρήστο Ηλιόπουλο.

ΝΟΜΟΣ - 3842 - 2010

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 23.04.2010

Περιγραφή όρου θησαυρού:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ-ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Κείμενο Άρθρου

1. α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται. β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται.

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., μετά τις λέξεις «με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1» τίθενται λέξεις.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') εξακολουθούν να εφαρμόζονται για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη μεταφορά μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προς άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό στον οποίο είναι εισηγμένες μετοχές της ίδιας εταιρείας. Ο φόρος υπολογίζεται επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα της μεταφοράς. Ο φόρος που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν επιβάλλεται όταν η μεταφορά πραγματοποιείται προς αλλοδαπό χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και με την προϋπόθεση ότι προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή.

*  O Ηλίας Ηλιόπουλος είναι δημοσιογράφος και Διευθυντή του Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων Ελλάδος