Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Το έργο του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καλούνται να κρίνουν με μια απλή ψηφοφορία οι αναγνώστες του nextok.blogspot.com

Στόχος μας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των αναγνωστών προκειμένου να δώσουν το δικό τους μήνυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν μόνον μία φορά στο πλαίσιο που παρατίθεται παραπλεύρως δεξιά.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2011.