Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ

«Το Σεπτέμβριο του 2011 θα ολοκληρωθεί η μελέτη για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου» και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα δημοπρατηθεί εργολαβία που θα περιλαμβάνει την κατασκευή».

Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης σε ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης μεταφέροντας αίτημα των κατοίκων της περιοχής, είχε επισημάνει πως με την κατασκευή των έργων του φράγματος Πείρου-Παραπείρου στη θέση Τόσκες του Δήμου Φαρρών, καταστρέφεται το γεφύρι που υπάρχει στη θέση «Μπούλμπερι» το οποίο εξυπηρετεί εκτάσεις χωραφιών και ελαιοδέντρων 5.000 στρεμμάτων, ενώ είναι απαραίτητο για την διέλευση Πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ερωτούσε δε τον αρμόδιο υπουργό, σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας αντίστοιχης γέφυρας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα.

Απαντώντας ο κ. Μαγκριώτης ανέφερε τα εξής:

Η μελέτη για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» ή «Παπαρούτα», καθώς και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, όπως η μελέτη των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτούμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών, θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2011. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα δημοπρατηθεί εργολαβία που θα περιλαμβάνει την κατασκευή:
• των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτουμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών,

• την ολοκλήρωση της οδού Ε111 και

• την αποκατάσταση των προσπελάσεων που αποκόπτονται λόγω της δημιουργίας του ταμιευτήρα του φράγματος Αστεριού. Η εργολαβία αυτή θα ολοκληρωθεί σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.