Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Πυρά... κατά βούληση εξαπολύονται μεταξύ των Υπουργείων και των Υπουργών

Άρχισαν τα ...όργανα, σήκω απ' τη θέση σου...

Ανταλλαγή "πυρών", άρχισε μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Ανάπτυξης ενώ στη μέση βρίσκεται το Λιμενικό Σώμα.  Αιτία η "προίκα-κτήριο" της ακτής Βασιλειάδη και όχι μόνον!

Στις 6.47 μμ λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ Γρ.Τύπου:


"Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο σημερινό δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΝ για το κτήριο της Ακτής Βασιλειάδη, από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διευκρινίζονται τα εξής:


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη για την παραχώρηση του κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως δημοσιεύθηκε στο από 10.11.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, είναι σαφής και συγκεκριμένη. Αξίζει προσεκτικότερη μελέτη και περισσότερη σύνεση στις κρίσεις και τις αξιολογήσεις. Καθώς, έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες με τις οποίες εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις, όπως προβλέπονται από το Νόμο για τη λειτουργία της Κυβέρνησης.

Επιπόλαιες προσεγγίσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε άσκοπες και άκαιρες εντάσεις, σε μια πόλωση χωρίς περιεχόμενο.

Το ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ παραμένει προσηλωμένο στο ρόλο του και τις αρμοδιότητές του για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ποιος δεν θα ...εξουσιοδοτούσε ποιον

Όλων αυτών προηγήθηκε Δελτίο Τύπου της ίδιας ημέρας που εστάλη στις    στις 5.11 το απόγευμα από το ΥΠΑΑΝ, το οποίο αφορούσε σε "Ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του τομέα Ναυτιλίας του ΥΠΑΑΝ προς τον υφυπουργό κ. Αδωνη Γεωργιάδη", και το οποίο έφθασε να διακομωδεί και να διατυπώνει έως και ειρωνικά θέσεις  και απόψεις του ΥΠτΠ όπως: "... Ακόμα και να υπήρχε εξουσιοδοτική διάταξη, σίγουρα ο τότε Υπουργός Ε.Ν., δεν θα εξουσιοδοτούσε τον Υπουργό …..Δημόσιας Τάξης"!

Αναλυτικότερα τα "πυρά" από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αναφέρουν:  "Κατόπιν εντολής του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Α.Γεωργιάδη στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν τις δυνατότητες μεταφοράς των στεγαζόμενων στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ, στα 3 κτίρια του κέντρου του Πειραιά σε ενημερωτικό της σημείωμα η Γενική Διεύθυνση Διοικητική Υποστήριξης τονίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

- Παραχώρηση κτιρίου Ακτής Βασιλειάδη στο ΥΠτΠ.

Η Υπηρεσία μας υποστηρίζει τα εξής:

Η αριθ. 010/237/11/09.11.2011 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη : «Παραχώρηση-καθορισμός χώρων και κτιρίων στην Ακτή Βασιλειάδη λιμένα Πειραιά στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών του» είναι παράνομη για τους παρακάτω τυπικούς και ουσιαστικούς λόγουςλόγους:

Α. Παράγραφος 1 της ΚΥΑ. σχετικά με τις αναφερόμενες διατάξεις:

Σημείο α. Ο νόμος 2932/2001 δεν αφορά το «προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» και δεν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Α' 162

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001 και αφορά στην «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις».

Σημείο γ. Ο α.ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 2971/2001/ΦΕΚ Α’ 285/19.12.01

Σημείο δ. Δεν ισχύει πλέον το ΠΔ. 347/1986 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου» αλλά ο N. 3852/2010/ΦΕΚ Α’ 87/7.6.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και εκτός αυτού δεν έχει νόημα η επίκληση του.

Σημείο ε. το Π.Δ. 127/2010 περιλαμβάνει (7) άρθρα όχι (12), και δεν καταργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Επομένως η ΚΥΑ έπρεπε να συνυπογραφεί και από τον Υπουργό Ναυτιλίας.

Σημειώνουμε ότι αντιθέτως ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας με το αριθ. 21/19.08.2011 έγγραφό του προς τον ΥΠτΠ, που κοινοποιήθηκε και στον τότε Πρωθυπουργό, όχι μόνο διαφωνούσε με την παραχώρηση αλλά χαρακτήριζε ως «έκνομες και εξωθεσμικές» τις ενέργειες που γίνονταν από το ΥΠτΠ.

Σημείο ι. Με την υπογραφή της σύμβασης που συνάφθηκε στις 13.02.2002 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, και της ΟΛΠ Α.Ε., η ΚΥΑ 3411.61/15/31.8.2001/ΦΕΚ Β’ 1134/01 Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας«Παραχώρηση-καθορισμός χώρων και κτιρίων στην Ακτή Βασιλειάδη λιμένα Πειραιά για τη στέγαση και λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΕΝ» έπαψε να ισχύει, (γιατί με την απόφαση αυτή, που δεν έγινε δεκτή από τον ΟΛΠ Α.Ε), το ΥΕΝ θα διατηρούσε στο λιμάνι έκταση περίπου 40 στρεμ. και επιπλέον την πέτρινη αποθήκη που προοριζόταν και προορίζεται για άλλη χρήση (βλ. ιστοσελίδα ΟΛΠ Α.Ε.).

Η εν λόγω σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 3654/08/ΦΕΚ Α’ 57/08, περιγράφει ΣΑΦΩΣ το κτίριο της αποθήκης (τότε), ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΕΝ) το συνολικό χερσαίο χώρο και το εμβαδόν του (περίπου 21.700 μ2).

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ: Από κτίριο Ναυτιλίας γίνεται ναυτική εγκατάσταση-στρατόπεδο μέσα στη χερσαία ζώνη του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, το οποίο θεσμικά λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία εισγμένη στο ΧΑΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επίσης για τη χρήση της Πέτρινης Αποθήκης καθώς και του Θαλάσσιου μετώπου έμπροσθεν του κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη, δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ, η οποία εκφράζεται με έκδοση σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ.

Η σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ ΑΕ η οποία όπως προαναφέρεται κυρώθηκε με το νόμο 3654/08 δεν μπορεί να τροποποιηθεί με ΚΥΑ αφενός, αφετέρου δε προϋποθέτει την συνυπογραφή για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του εποπτεύοντος Υπουργού Ναυτιλίας.

Β. α. Το επικαλούμενο τριακοστό πέμπτο άρθρο του νόμου 2932/2001 δεν προβλέπει τέτοιου τύπου απόφαση, αλλά σύμβαση (την προαναφερόμενη) μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.

β. Για να μπορέσει να εκδοθεί παρόμοια ΚΥΑ, θα έπρεπε να υπάρχει στον 2932/2001 σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, που δεν υπάρχει. Ακόμα και να υπήρχε τέτοια εξουσιοδοτική διάταξη, σίγουρα ο τότε Υπουργός Ε.Ν., δεν θα εξουσιοδοτούσε τον Υπουργό …..Δημόσιας Τάξης!

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/3 Ιουλίου 2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», η ΚΥΑ πριν πάρει αριθμό Α.Δ.Α, έπρεπε να έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πριν τη δημοσίευση ελέγχεται λεπτομερέστατα ως προς τις επικαλούμενες διατάξεις της και τη νομιμότητά της. Κατά την έρευνα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δεν ευρέθη η εν λόγω απόφαση. Επομένως εκτός των άλλων, θεωρείται ως μη εκδοθείσα και μη ισχύουσα.

Δ. Κατά συνέπεια η ΚΥΑ της 09.11.2011, είναι παράνομη και καταχρηστική και δεν την αποδεχόμαστε».

Πυρ ΥΠτΠ και κατά των εφοπλιστών

Τα "πυρά" όμως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δέχθηκαν "κατα μέτωπο" και οι Έλληνες εφοπλιστές οι οποίοι επιμένουν στην άποψη της επανασύστασης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όπως λειτουργούσε μέχρι πριν 20 μήνες μαζί με το Λιμενικό Σώμα.

Και σαν να μην πρόκειται για φορείς που συνυπάρχουν και επιβάλλεται να συνεργάζονται για την ανάπτυξη μίας χώρας, για το θέμα αυτό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4.00 το απόγευμα η ακόλουθη αιχμηρή ανακοίνωση: "Σχετικά με τα σχόλια που αποδόθηκαν στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το ρόλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και μεταδόθηκαν από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου διευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες, ο ρόλος και το πεδίο ευθύνης των Υπουργείων ορίζονται επακριβώς με νόμους του κράτους που ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων.


Κατά το στάδιο της επεξεργασίας των νομοθετημάτων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι καλοδεχούμενοι για την παρουσίαση των δικών τους θέσεων και προτάσεων. Και όλες θα συζητηθούν με σεβασμό στην ειλικρίνεια των πραγματικών τους προθέσεων. Όπως, άλλωστε, επιβάλλουν οι κανόνες της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και η πολιτική δέσμευση του Υπουργού και της κυβέρνησης για διαβούλευση, συναίνεση και συνεργασία.

Εκείνο που δεν θα γίνει αποδεκτό είναι οι προσπάθειες των νοσταλγών ενός φαύλου παρελθόντος με πρακτικές υπαγόρευσης και επιβολής των νομοθετικών πρωτοβουλιών στους Υπουργούς και τις Κυβερνήσεις".

Μετά από όλα αυτά, περιμένουν οι Έλληνες να δουν άσπρη μέρα!


*** *** *** *** *** ***

Σας ευχαριστούμε που μας διαβάζετε. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το σχόλιό σας κάτω από το κείμενο. Γράφετε μόνον στην ελληνική γλώσσα. Μη χρησιμοποιείται γκρίγκλις και κεφαλαία.

 *** *** *** *** *** ***