Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πειραιάς Ταχ. Κώδικας: 18510 Τηλ: 210 4178770 – 210 4191316 Fax: 210 4134286 E-mail: tidis@yen.gr Πειραιάς, 09 Φεβρουαρίου 2009 Αριθ. Πρωτ: 6400.1 / 08 / 2009 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ: «Άμεση ενημέρωση Ιεραρχίας, Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και Γραφείου Επικοινωνίας & ΜΜΕ». ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. 6400.1/85/2005/14-11-2005 Δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ&ΜΜΕ β) Η αριθμ. 6400.1/31/2008/29-04-2008 Δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ&ΜΜΕ γ) Η αριθμ. 62/06-05-2008 Δ/γή Α/ΛΣ δ) Η αριθμ. 168/27-11-2008 Δ/γή Α/ΛΣ ε) Η Ω.Π 161226/01-2009 Δ/γή Α/ΛΣ 1. Παρά τις σαφείς εντολές που έχουν επανειλημμένως δοθεί και επισημανθεί με τις παραπάνω σχετικές, αναφορικά με την υποχρέωσή σας για την άμεση ενημέρωση της Ιεραρχίας, του ΕΚΣΕΔ και του ΓΕ&ΜΜΕ επί περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, εντούτοις εξακολουθούν να παρατηρούνται μη ανεκτά φαινόμενα αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή / και παράλειψης γνωστοποίησης σοβαρών συμβάντων. 2. Επίσης παρατηρήθηκαν απαράδεκτα φαινόμενα παρουσίας στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΓΕ&ΜΜΕ, για την παροχή σχετικής άδειας και τη λήψη των απαραίτητων οδηγιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων όσον αφορά την ένταση και τη σοβαρότητα ή μη των περιστατικών. 3. Κατόπιν των ανωτέρω παραγγέλλουμε τα ακόλουθα: α)Το ΕΚΣΕΔ, οι Λιμενικές Αρχές και οι λοιπές Υπηρεσίες του ΥΕΝΑΝΠ να ενημερώνουν άμεσα τηλεφωνικά το ΓΕ&ΜΜΕ για κάθε είδους περιστατικό, εν τη γενέσει του (με όποια πρώτα στοιχεία υπάρχουν), για να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος αξιολόγησης της είδησης, ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας και στη συνέχεια των δημοσιογράφων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε οποιοδήποτε συμβάν δεν ονομάζεται καθημερινό και σύνηθες ή θέμα ρουτίνας και μπορεί να μετεξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό. β)Για κάθε εξέλιξη του συμβάντος ή περιστατικού, να γίνεται συνεχής τηλεφωνική ενημέρωση του ΓΕ&ΜΜΕ, προσωπικά από τους Προϊστάμενους ή τους νόμιμους αντικαταστάτες αυτών, ενώ με τη λήξη του να ακολουθεί άμεσα πλήρης σηματική ενημέρωση. γ)Κάθε δημοσιογραφικό αίτημα προς τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΕΝΑΝΠ (συνεντεύξεις, παροχή στοιχείων επί συμβάντων κ.λ.π) να διαβιβάζεται εγγράφως στο ΓΕ&ΜΜΕ, ενώ σε περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα να έρχεσθε σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με το ΓΕ&ΜΜΕ για την παροχή άδειας και οδηγιών με σκοπό την καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση των περιστατικών. 4. Εφιστάται η προσοχή των αποδεκτών για την πιστή τήρηση των ανωτέρω καθόσον κάθε παρέκκλιση στο μέλλον θα ελεγχθεί αυστηρά. 5. Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο «Διαταγών Μονίμου Φύσεως». 6. Οι Επιθεωρητές Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας & Ιόνιων Νήσων καθώς και ο Ανώτερος Διοικητής Ν.Αττικής σε συνεργασία με τους Διοικητές των ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ, να παρακολουθήσουν σχολαστικά την εφαρμογή της παρούσας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 4. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γρ.κ. ΥΕΝΑΝΠ 2. Γρ.κ.ΥΦΕΝΑΝΠ 3. Γρ.κ.ΓΓ/ΥΕΝΑΝΠ 4. Γρ.κ.ΓΓΛΛΠ 5. Γρ.κ.ΓΓ/Α&ΝΠ ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ.κ. Α/Λ.Σ 2. Γρ.κ.κ. Α’-Β’ Υ/Λ.Σ 3. Γρ.κ.Γ.Ε.Λ.Σ 4. Γρ.ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ Λ.Σ 5. Γρ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΕΝΑΝΠ 7. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΣΕΔ και Γρ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ