Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αναστάσης Παπαληγούρας: πλεονέκτημα για τον Πειραιά η εφαρμογή του PERS O ΟΛΠ AE έχει καταρτίσει Περιβαλλοντικό Κανονισμό ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στη διαχείριση αποβλήτων, στη φορτοεκφόρτωση φορτίων και στην παρακολούθηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων υποστήριξε κατά την ομιλία του στην ημερίδα «Λιμάνια και Περιβάλλον» ο γ.γ. του Υπ. Ναυτιλίας Γ. Βλάχος. Αρχικά ο κ. Βλάχος μετέφερε στους σύνεδρους μήνυμα του υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκοί λιμένες αντιμετωπίζουν πολλές και ποικίλες προκλήσεις: η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα λειτουργίας των πλοίων, καθώς και η ποικιλία των μεταφερομένων αγαθών απαιτούν εκτεταμένες και ασφαλείς λιμενικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η επέκταση των λιμένων οφείλει να συνοδεύεται από τη θέσπιση κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και την καθιέρωση αποτελεσματικών περιβαλλοντικών προτύπων. Ο ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζει από το 2004 την Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Port Environmental Review System/PERS), η οποία ελέγχεται και επικυρώνεται από ανεξάρτητο οργανισμό. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού, η δε εφαρμογή του αποτελεί απόδειξη της ορθής από περιβαλλοντική σκοπιά λειτουργίας του λιμένος και της βιώσιμης συνολικής του ανάπτυξης. Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε 35 ευρωπαϊκά λιμάνια και συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή των προτεινόμενων περιβαλλοντικών μέτρων λειτουργίας και διοίκησης λιμένων της Οργάνωσης Ευρωπαϊκών Λιμένων (European Sea Ports Organisation/ESPO). Θέλω να τονίσω ότι η εφαρμογή του PERS προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο λιμάνι του Πειραιά έναντι ανταγωνιστικών λιμένων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η περιβαλλοντική πολιτική που αναπτύσσει ο ΟΛΠ περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, ενώ αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της γειτνιάζουσας περιοχής. O ΟΛΠ AE έχει καταρτίσει Περιβαλλοντικό Κανονισμό ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στη διαχείριση αποβλήτων, στη φορτοεκφόρτωση φορτίων και στην παρακολούθηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως ποιότητα θαλασσίου και ακουστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχει καταρτιστεί και εφαρμόζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ρυπαντικές ουσίες, καθώς και σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων. Η ανανέωση της πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το σύστημα PERS από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς σηματοδοτεί την ενίσχυση του περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του λιμένα. Συμβάλλει, επίσης, στην εμπέδωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, τους χρήστες του λιμένα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.