Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

εγκατέστησε σύστημα φωτοβολταϊκών,
για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια"
Αναδημοσίευση από το "troktiko" "Το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Χίο, που έθεσε σε λειτουργία σύστημα φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των αναγκών του σε ενέργεια είναι γεγονός. Συγκεκριμένα το ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στο Καρφά της Χίου, έκανε εφαρμογή σ' ένα μέτρο που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης "προώθηση της διείσδυσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας-Εξοικονόμησης Ενέργειας". Το ύψος της επένδυσης ξεπέρασε το ποσό των...130.000 ευρώ και καλύφθηκε κατά 55% με ίδια κεφάλαια και κατά 45% με επιχορήγηση του Δημοσίου. Πρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 19,8 kWp . Με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, ανοίγει την πύλη σε μια νέα εποχή περιβαλλοντικής ευαισθησίας για το νησί καθώς πρόκειται για πρωτοποριακή ενέργεια η οποία θα συνεισφέρει στη γενικότερη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του έργου και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο ξενοδοχείο θα αποτρέψει σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την αποφυγή δημιουργίας αερίων ρύπων και απορρόφησης αυτών από το περιβάλλον. Στο εν λόγω σύστημα εγκαταστάθηκαν 90 φωτοβολταϊκές γεννήτριες της Γαλλικής εταιρείας TOTAL ENERGIE – EDF GROUP TENESOL ισχύος 220W για την απορρόφηση της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας, τρείς αντιστροφείς της Γερμανικής εταιρείας SMA τύπου SMC 7000 TL για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο καθώς και οι απαραίτητες διατάξεις για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ και την απορρόφηση από αυτό.Για τον έλεγχο του συστήματος και την παρακολούθηση των δεδομένων αυτού μέσω του διαδικτύου, έχει τοποθετηθεί το σύστημα ελέγχου SUNNY WEB BOX της εταιρείας SMA. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέχει στην διεύθυνση http://www.sunnyportal.com/templates/publicpagesplantlist.aspx όπου και θα μπορεί να παρατηρεί την καθημερινή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πως αυτή μεταβάλλεται ανά ώρα. Βάση θεωρητικών και εμπειρικών υπολογισμών εκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού θα είναι περίπου στις 27.000kWh, και οι αποσοβούμενες ετήσιες εκπομπές CO2 στα 28.674Kg. Η εγκατάσταση του συστήματος πραγματοποιήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία ΟΜΗΡΟΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Κ.Ε. σε συνεργασία με την τεχνική ενεργειακή εταιρεία ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ. Το συγκεκριμένο έργο - παράλληλα με την εγκατάσταση νέου τύπου ηλιακών συλλεκτών υψηλής απόδοσης - αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της πράσινης στρατηγικής του ξενοδοχείου. Μέχρι το 2010 αναμένεται να ολοκληρωθούν και άλλα παρόμοια έργα που θα καθιερώσουν το ERYTHA HOTEL & RESORT ως "πράσινο", οικολογικό ξενοδοχείο.Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι πρωτοπόρο σε συστήματα νέας τεχνολογίας, αφού τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταστήσει σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης. "http://odysseaschios.blogspot.com/2009/03/blog-post_8599.html