Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ από το ΥΕΝΑΠ

Σε "φόρμες" ή με copy-paste τυπώνει πλέον το ΥΕΝΑΠ τις επιστολές που στέλλει στις ακτοπλοϊκές εταιρίες οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις δρομολογιακές υποχρεώσεις τους, δεν πληρώνουν τα πληρώματά τους κλπ κλπ κλπ. Και χωρίς διάθεσης υποβάθμισης των λειτουργιών του Υπουργείου, είναι το λιγότερο αστείο να αποστέλλονται τυποποιημένες επιστολές στις εταιρίες με μοναδική διαφορά τα ονόματα των πλοίων και των προορισμών που εξυπηρετούν। Πάντως στο nextok ο κ। Φώτης Μανούσης, δήλωσε ότι έχει καταγγείλει τη σύμβαση που είχε με το ΥΕΝΑΠ από τις 4 Μαρτίου διότι παρ' ότι παρουσίασε όλα τα παραστατικά, του οφείλονται μισθώματα εκτέλεσης δημόσιας υπηρεσίας από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο।

Δεν γνωρίζω ποια ειναι η δικαιολογία που παρουσιάζει η εταιρία ΘΑΣΟΣ। Το "ανέκδοτο" όμως των επιστολών αξίζει να καταγραφεί για να ξέρουμε πόσο πραγματικά ενδιαφέρεται το Υπουργείο για την απρόσκοπτη εκτέλεση των δρομολογίων στα νησιά।

Να προσθέσω μάλιστα ότι σύμφωνα πάντα με τον κ. Μανούση, ο ίδιος προειδοποίησε το ΥΕΝΑΠ και έδωσε και προθεσμία μερικών ημερών προκειμένου στο δρομολόγιο που εκτελούσε να δρομολογηθεί άλλο πλοίο...

Προς τη ΣΑΟΣ 1। Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, οι ναυτικοί μέλη πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου σας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Ν.Π. 11436, πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την εκπλήρωση οικονομικών σας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας. Προς τη ΘΑΣΟΣ 1. Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, οι ναυτικοί μέλη πληρώματος των πλοίων σας «ΘΑΣΟΣ IV» Ν.Π.7235, «ΘΑΣΟΣ V» Ν.Π.10093, «ΘΑΣΟΣ VI» Ν.Π.10647 «ΘΑΣΟΣ VII» Ν.Π.10931 και «ΘΑΣΟΣ VIII» Ν.Π.11413 που δραστηριοποιούνται στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας - Θάσου, πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την εκπλήρωση οικονομικών σας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας. Προς τη ΣΑΟΣ 2। Όπως σας έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, η μη εκπλήρωση των οποιωνδήποτε οικονομικών σας υποχρεώσεων έχει κατ΄ αρχήν δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους τους εργαζόμενους ναυτικούς και παράλληλα, εξαιτίας των πραγματοποιούμενων κινητοποιήσεων, δεν εκτελούνται προγραμματισμένα δρομολόγια, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών συγκοινωνιακών αναγκών. 2। Προς τη ΘΑΣΟΣ Η μη εκπλήρωση των οποιωνδήποτε οικονομικών σας υποχρεώσεων έχει κατ΄ αρχήν δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους τους εργαζόμενους ναυτικούς και παράλληλα, εξαιτίας των πραγματοποιούμενων κινητοποιήσεων, δεν εκτελούνται προγραμματισμένα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται κανονικά οι ανάγκες σύνδεσης της Θάσου με την Καβάλα। Προς τη ΣΑΟΣ 3. Το ΥΕΝΑΝΠ στο πλαίσιο των προηγουμένων διοικητικών παρεμβάσεων, έχει ζητήσει με έμφαση την αυτονόητη άμεση εκπλήρωση των όποιων οικονομικών σας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό την άρση των απαράδεκτων αυτών φαινομένων, ιδιαίτερα λόγω των κοινωνικών συνεπειών για τους εργαζόμενους ναυτικούς και των προβλημάτων που επιφέρουν στην εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών. Προς τη ΘΑΣΟΣ
3। Το ΥΕΝΑΝΠ στο πλαίσιο της προηγούμενης διοικητικής παρέμβασης, έχει ζητήσει με έμφαση την αυτονόητη άμεση εκπλήρωση των όποιων οικονομικών σας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό την άρση των απαράδεκτων αυτών φαινομένων, ιδιαίτερα λόγω των κοινωνικών συνεπειών για τους εργαζόμενους ναυτικούς και των προβλημάτων που επιφέρουν στην εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών
Προς τη ΣΑΟΣ 4। Επισημαίνουμε και πάλι ότι, δεν γίνεται ανεκτή και δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τη, σύμφωνα και με τους όρους της οικείας Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, άμεση εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων προς τα μέλη πληρώματος του πλοίου σας. Δεν παραλείπεται να τονισθεί ότι η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενους και η παραβίαση των δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων επισύρει, μεταξύ των άλλων και ποινικές κυρώσεις και σχετικώς έχουν ενημερωθεί και επιληφθεί οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Προς τη ΘΑΣΟΣ 4। Επισημαίνουμε ότι δεν γίνεται ανεκτή και δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από την σύμφωνα και με τους όρους της οικείας Συλλογικής Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, άμεση εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων προς τα μέλη πληρώματος των πλοίων σας, όπως και για τη μόνιμη και διαρκή εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας στο μέλλον, για το σύνολο των ναυτικών μελών πληρώματος των πλοίων σας. Δεν παραλείπεται να τονισθεί ότι η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενους και η παραβίαση των δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων επισύρει, μεταξύ των άλλων και ποινικές κυρώσεις και σχετικώς έχουν ενημερωθεί και επιληφθεί οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Προς τη ΣΑΟΣ 5. Κατόπιν αυτών αναμένουμε όπως άμεσα μας ενημερώσετε επί των συγκεκριμένων ενεργειών σας για την εκπλήρωση των υπόψη οικονομικών σας υποχρεώσεων. Προς τη ΘΑΣΟΣ 5। Κατόπιν αυτών αναμένουμε όπως άμεσα μας ενημερώσετε επί των συγκεκριμένων ενεργειών σας για την εκπλήρωση των υπόψη οικονομικών σας υποχρεώσεων। ΔΥΣΤΥΧΩΣ πέρα από το αστείο του πράγματος, η αλήθεια είναι ότι 38 ναυτικοί του πλοίου ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ και 70 ναυτικοί των πέντε πλοίων της ΘΑΣΟΣ παραμένουν απλήρωτοι। Μάλιστα σε ότι αφορά στη ΘΑΣΟΣ αρκετοί ναυτικοί έχουν να δουν ευρώ εδώ και 8 μήνες। Ωστόσο το ΥΕΝΑΠ δεν ασχολείται σοβαρά με το θέμα και οι δύο επιστολές που έστειλε στις πιο πάνω εταιρίες, γράφτηκαν μετά από πιέσεις της ΠΝΟ όπως μας είπε ο πλοίαρχος Κοραζάνης.