Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 27ης Απριλίου 2009

Πρωθυπουργική  υποδοχή  επεφύλαξε  ο Πόρος στον Γιώργο  Παπανδρέου.  Αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα μας γνωρίζει η εφημερίδα  "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ'