Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Κοινή Συνέντευξη τύπου ΕΑΑΛΣ & ΛΛΣ

Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και η Λέσχη Λιμενικού Σώματος παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στο Λιμενικό Σώμα ΚΑΙ στον εν γένει τομέα της Ναυτιλίας, καθώς οι κυβερνητικοί χειρισμοί που οδήγησαν σε παραίτηση, δύο Αντιναυάρχους Αρχηγούς σε διάστημα βραχύτερο του έτους, κάνουν ήδη ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης όλου του οικοδομήματος που μέχρι πρότινος αποτελούσε πρότυπο και παράδειγμα εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας κρατικού μηχανισμού. Ήδη για τρίτη φορά, εντός του έτους, επιχειρείται, χωρίς λόγο και αιτία η διάλυση ενός κατά κοινή ομολογία όλων των παραγόντων της ναυτικής κοινότητας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, διακεκριμένου διοικητικού φορέα με διάσπαση του προσωπικού του και αναδιανομή των αρμοδιοτήτων του. Επειδή οι κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες θρυλούμενες επεμβάσεις στη δομή και τη λειτουργία ενός στρατιωτικά οργανωμένου Σώματος, θα επιφέρουν σοβαρές διαταραχές τόσο στο ναυτικό αμυντικό σχεδιασμό, οσο και στη δράση και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες με αποτέλεσμα την απομοίωση της αποτελεσματικότητας του στον ευαίσθητο τομέα της ευθύνης του, της αστυνόμευσης δηλαδή των χώρων της αρμοδιότητάς του, καθώς και της διασφάλισης του ευαίσθητου χώρου των θαλασσίων συνόρων από τη μάστιγα της λαθρομετανάστευσης,η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Λ.Σ. και η Λέσχη Λ.Σ. συναισθανόμενες την ευθύνη τους απέναντι στην ιστορία και τον Ελληνικό λαό. Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ο Υ Ν Συνέντευξη Τύπου, όπου θα γίνει αναφορά στο όλο θέμα, μακρυά από στείρα αντιπαράθεση και αντιπολιτευτική διάθεση, με σκοπό να δοθεί η κατάλληλη πληροφόρηση, να καταδειχθούν οι δυσχέρειες και τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν από τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι οι όποιες προσπάθειες έγιναν από όλες τις πλευρές, της Ναυτιλιακής Κοινότητας καθώς και τις Ενώσεις του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού Λ.Σ. σε διάφορα επίπεδα δεν βρήκαν δυστυχώς καμία ανταπόκριση. Χωρίς πάθος, με παρρησία πληροφορούμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται και όποιοι σχεδιασμοί επιχειρούνται, εκπορεύονται από κέντρα μη γνωστά και ερήμην της ηγεσίας και του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο παρά ταύτα, συνεχίζει να εργάζεται νυχθημερόν καθημερινές και αργίες, με απομοιονωμένες αποδοχές και σοβαρές ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, ανταποκρινόμενο πλήρως στις απαιτήσεις της εποχής και τις πάσης φύσεως επιτελικές και επιχειρησιακές αποστολές του. Η συνέντευξη θα δοθεί την 21 – 10 – 2010 και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Λ.Σ. στον Πειραιά, οδός ΙΙας Μεραρχίας 11, 3ος όροφος. Η παρουσία σας αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή. Για τη Λέσχη Λ.Σ. Ο Πρόεδρος Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) Π. Αγγελόπουλος Για την Ε.Α.Α.Λ.Σ. Ο Πρόεδρος Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) Γ. Καλαρώνης ================================================================ Με θαλασσινούς χαιρετισμούς, Exantas