Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Τι είναι αυτό που ......κουφαίνει?

Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas