Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

ΝΕΑ  ...ΑΠΟΝΕΡΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΝΕΑΣ  ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΣΤΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
 ΕΡΧΟΝΤΑΙ...

Αναμείνατε στο ακουστικό σας