Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του nextok όσον αφορά στις Κρίσεις των  Ανωτάτων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος.  Σημειώνεται ότι για περισσότερες από έξι ώρες, παρέμεινε στο κτήριο του πρώην ΥΕΝ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, την Τετάρτη 16 Μαρτίου, προκειμένου να καθορίσει τη γραμμή που θα ακολουθούσε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων.

Σύμφωνα λοιπόν  με την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:1. Την 17-03-2011 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2011 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι, έξι (06) Υποναύαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Ιατρός, δέκα εννέα (19) Αρχιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και δύο (02) Αρχιπλοίαρχοι Τεχνικοί.

2. Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

-Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής - Υπαρχηγός Λ.Σ. και Επιτελάρχης Αρχηγείου Λ.Σ., αντίστοιχα:
«Διατηρητέοι»

1. Φουστάνος Θεόδωρος

2. Βαλεργάκης Γεώργιος
- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:
«Διατηρητέοι»

1. Μπαντιάς Δημήτριος

2. Λουκόπουλος Μιχαήλ

3. Κουνουγέρης Κωνσταντίνος

4. Τσιαδής Δημήτριος

5. Αδάμ Ιωάννης
«Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»
Καράμπαμπας Κωνσταντίνος

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιατρός:
Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» :  Σπέντζας Απόστολος


-Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:
«Διατηρητέοι»

1. Θεμέλαρος Νικόλαος

2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος

3. Ματσάγγος Αχιλλέας

4. Χονδρονάσιος Αθανάσιος

5. Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος

6. Τσακαμής Κωνσταντίνος

7. Σκουντής Βασίλειος

8. Μπούρας Γεώργιος

9. Σιέττος Βασίλειος

10. Πετρόπουλος Παναγιώτης

11. Μπουμπόπουλος Γεώργιος

12. Μπατσολάκης Ιωάννης

13. Σέργης Ιάκωβος

14. Πατρινός Νικόλαος

«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

1. Ροΐδης Κωνσταντίνος

2. Αρμύρας Ιωάννης

3. Σαλβάνος Αριστοτέλης

4 Φωτόπουλος Ιωάννης

5. Εμμανουηλίδης Παντελής

-Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:

«Διατηρητέος»  : Δασκαλάκης Νικόλαος

«Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»  :  Στρουμπής Γεώργιος

3. Ο ένας(01) Υποναύαρχος Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ο Υποναύαρχος Λ.Σ. Ιατρός, οι πέντε (05) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους», προάγονται για τριάντα ημέρες, οι μεν Υποναύαρχοι στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. (εκτός οργανικών θέσεων), οι δε Αρχιπλοίαρχοι στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθούν.

4. Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. (Τ) προς κάλυψη κενής οργανικής θέσεως.

5. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2011, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να προβεί στην επιλογή ενός (01) Αρχιπλοιάρχου για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσεως ενός Υποναυάρχου. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσεως του Υποναυάρχου τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Θεμέλαρο Νικόλαο (Α.Μ. 702), ο οποίος και προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

6. Το ίδιο Συμβούλιο προέβη και στην επανάκριση Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. για παρελθόντα έτη κατόπιν αιτήσεων επανάκρισής τους και κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων.