Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ...ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΘΕΣΕ Ο Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


Παρατράγουδα στην επαναφορά αποστράτων και στις κρίσεις του Λιμενικού Σώματος


Ένα σήριαλ...  κατέληξε να γίνει η αναδρομική αποστρατεία πέντε αξιωματικών του Λιμενικού οι οποίοι μάλιστα είχαν κριθεί ευμενώς από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεως.

Για το θέμα, ο βουλευτής Γιάννης Πλακιωτάκης έθεσε στη Βουλή Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ενώ στο έγγραφό του έδωσε τον τίτλο:  Παρατράγουδα...

Το κείμενο της Ερώτησης αναφέρει:

Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, τον Ιούνιο του 2010 σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3847/10 «Περί ασφαλιστικού νομοσχεδίου», δόθηκε η δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους που παραιτήθηκαν στις αρχές του 2010, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους.

Για τους Αξιωματικούς που επανήλθαν, όλες οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες και τα Σώματα Ασφαλείας ενήργησαν έκτακτες κρίσεις, εντός ολίγων ημερών, από την επιστροφή τους, πλην των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος που επέστρεψαν, για τους οποίους, όμως, έγιναν τοποθετήσεις.
Σύμφωνα μάλιστα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθμ. 293/2010 Γ.Ν.Σ.Κ, Τμήμα Α’ Διακοπών, η οποία έγινε δεκτή με την από 02.09.10 επισημειωματική πράξη κ. ΥΠτΠ) μεταξύ άλλων κρίνεται ότι η κρίση αυτή έπρεπε να ενεργηθεί το αργότερο εντός 3μήνου από την επαναφορά τους, ήτοι μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2010.

Αβάσιμα προσχήματα
Όμως, με διάφορα αβάσιμα προσχήματα η Υπηρεσία αρνήθηκε σε αυτούς την οφειλόμενη έκτακτη κρίση Αξιωματικών, προκειμένου να αποκαταστήσει αυτούς στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος. Έτσι, κατόπιν νέου αιτήματος των Υπηρεσιών Λ.Σ., ο Νομικός Σύμβουλος του ΥΘΥΝΑΛ εξέδωσε την 04 Νοεμβρίου 2010 γνωμοδοτικό έγγραφο γνωματεύοντας ότι ο “εύλογος χρόνος” της οφειλόμενης κρίσης μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάρτιο 2011, με ημερομηνία λίγο πριν τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων συγκλήθηκε τελικά την 15-12-2010, και έκρινε και τους επιστρέψαντες Αξιωματικούς ως “προακτέους”. Άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι νωρίτερα και συγκεκριμένα την 04 Νοεμβρίου 2010, δηλαδή εντός του τριμήνου που είχε γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ, ο Αρχηγός Λ.Σ, συγκάλεσε άλλο υπό μείζονα σύνθεση Συμβούλιο για επανάκριση άλλου Αξιωματικού, ύστερα από ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, ενώ παρέλειπε επί μακρόν να συγκαλέσει το Συμβούλιο Κρίσεων για τους επιστρέψαντες στην Υπηρεσία.

Μάλιστα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μόλις ανέλαβε το Λ.Σ με το Π.Δ. 127/2010, με παραπομπή του, κάνοντας χρήση της διάταξης αρθρ. 36-1β, του Ν. 3079/2002 (Κώδικας Λ.Σ) ζητά χωρίς αιτιολογικό, την επανάκριση όλων των ευμενώς κριθέντων αξιωματικών την 15 Δεκ.2010.

Ωστόσο η σύγκλιση του υπό ευρεία σύνθεση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου (ως άρθρ. 30 παρ.2β) είναι παράνομη διότι ενώπιόν του άγεται μόνο ενδικοφανής προσφυγή «για την επανάκριση δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, μετά από αίτηση επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Ε.Ν».

Εν ολίγοις ο Υπουργός μόνο επί δυσμενών κρίσεων δύναται να παραπέμψει την κρίση, κατά το μέρος που διαφωνεί, στα αρμόδια συμβούλια επανακρίσεων. Εν προκειμένω, όμως, η κρίση του Συμβουλίου για τους τρεις (3) αποστρατευθέντες Αξιωματικούς ήταν ευμενής, καθώς αποκαθιστούσε αυτούς στην ιεραρχία.

Τους στέρησαν το δικαίωμα
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το ΥΘΥΝΑΛ και το ΥΠΡΟΠΟ έχουν διαδοχικά με ενέργειες και παραλήψεις τους, στερήσει το δικαίωμα της αποκατάστασης τριών (3) ανωτάτων Αξιωματικών στην ιεραρχία του Λιμενικού Σώματος και την τοποθέτησή τους σε θέση ανάλογη των προσόντων και του βαθμού τους Ταυτόχρονα με παράνομους τρόπους το ΥΠΠ παρατείνει αδικαιολόγητα την επαγγελματική, οικονομική και κυρίως την ηθική τους βλάβη.

Ωστόσο, στην πρόσφατη απάντηση την οποία λάβαμε (6611/61/21-3-2011) δε δόθηκε απάντηση στα ερωτήματα, τα οποία είχαμε θέσει, με αποτέλεσμα να επανερχόμαστε. Αντίθετα, κ. Υπουργέ, δημιουργήσατε περισσότερα ερωτήματα, από όσα θα έπρεπε να απαντήσετε.

Ειδικότερα, είναι πρωτάκουστο να αγνοείται επιδεικτικά η Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθμ. 293/2010 Γ.Ν.Σ.Κ, η οποία έγινε δεκτή με την από 02.09.10 επισημειωματική σας πράξη) και να λαμβάνεται υπόψιν το έγγραφο ενός νομικού συμβούλου (2002/φ.Ερ, 82/10/.4-11-2010), ο οποίος μάλιστα υπήρξε και εισηγητής στη Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ!

Επιπρόσθετα, κ. Υπουργέ, γνωρίζετε καλά ότι μόνο επί δυσμενών κρίσεων μπορείτε να παραπέμψετε την κρίση, κατά το μέρος που διαφωνείτε, στα αρμόδια συμβούλια επανακρίσεων, κάτι το οποίο ο ίδιος αποδέχεστε και υπογράφετε στο εγγρ. 113/15/11/25-1-2011. Μάλιστα στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο παράτυπα συμμετείχε Αξιωματικός (ΛΣ) νεότερος των κρινόμενων, ο οποίος είχε κάθε λόγο να επιθυμεί στην αποστρατεία τους.

Επομένως, καλό είναι να μας απαντήσετε σαφώς στο καθένα χωριστά από τα παρακάτω ερωτήματα και αυτή τη φορά να μην αρκεστείτε σε μια απλή περιγραφή της κατάστασης, όπου αποκρύπτετε εκ του πονηρού την ουσία του ζητήματος, ενώ στην πραγματικότητα δε δίνετε απάντηση.

Για χάρη... του Σπανάκου
Άλλωστε δε βλέπουμε το λόγο να εκτίθεστε για χάρη, όπως φημολογείται, αξιωματικού προστατευόμενου από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο οποίος τελικά προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου στις κρίσεις του Μαρτίου.

Κατόπιν αυτών ερωτάται και πάλι ο κ. Υπουργός:

1) Μπορεί ατομικά ο Νομικός σύμβουλος του ΥΘΥΝΑΛ να γνωμοδοτεί παρακάμπτοντας τη Γνωμοδότηση Συλλογικού Οργάνου, για ζήτημα το οποίο ο ίδιος νωρίτερα παρέπεμψε σε συζήτηση και έτυχε γνωμοδότησης; Θα ζητήσει ο κ. Υπουργός τον έλεγχο του Νομικού Συμβούλου ΥΘΥΝΑΛ για κατάχρηση/υπέρβαση εξουσίας;

2) Γιατί καθυστέρησε τόσο η οφειλόμενη στους πιο πάνω Αξιωματικούς κρίση, στερώντας τους την αποκατάσταση του βαθμού στην ιεραρχία του Σώματος, πέραν της τριμήνου προθεσμίας που του ετέθη από την αριθ. 293/2010 γνωμοδότηση του ΝΣΚ;

3) Επιτρέπεται η σύγκλιση άλλου μείζονος συνθέσεως συμβουλίου, προάγοντας «νεώτερο» Αξιωματικό στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, θέτοντας τον μπροστά στην ιεραρχία από τους τρεις (3) επιστρέψαντες Αξιωματικούς; Πόσο πια σημαντικός είναι ο εν λόγω Αρχιπλοίαρχος, ώστε να γίνεται μια τόσο κατάφωρη παράβαση τόσο του γράμματος, όσο και του πνεύματος του νόμου;

4) Πώς επικαλείται ο κ. Παπουτσής το άρθ. 36 παρ.1 (β) του Ν. 3079, που σαφώς αναφέρεται (συνδυαζόμενο με το άρθρο 30 παρ 2 (β), του ιδίου Νόμου) σε επανάκριση δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών; Ποιοι οι λόγοι της «ωμής» παρέμβασης της Πολιτικής Ηγεσίας;

5) Mε ποια αιτιολογία έγινε η παραπομπή για κάθε έναν εξ αυτών; Γιατί εμποδίζεται η αποκατάσταση των Αξιωματικών στην ιεραρχία του ΛΣ και μάλιστα όταν τόσοι άλλοι «νεότεροί» τους προάγονται με έκτακτες κρίσεις;

Γιατί τους επαναφέρατε αφού...

6) Πως δικαιολογείται η αποστράτευση τριών μόνον εξ αυτών και μάλιστα από τον Απρίλιο του 2010, όταν με διάταξη / πρόσκληση της δικής σας Κυβέρνησης επανήλθαν τον Αύγουστο του 2010; Γιατί τους επαναφέρατε αφού είχατε σκοπό να τους αποστρατεύσετε;

7) Γνωρίζετε, κ. Υπουργέ, τι έγραψε στα πρακτικά του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επανακρίσεων ο καθ’ ύλην αρμόδιος Δικαστικός Αναθεωρητής Β’, ο οποίος μετείχε στο Συμβούλιο; Αναφέρει ή όχι ότι το Συμβούλιο δεν έπρεπε να συγκληθεί;

8) Ζητάμε, λοιπόν, να κατατεθούν τα πρακτικά με τις σημειώσεις του Δικαστικού Αναθεωρητή Β’.

Ο ερωτών,

Γιάννης Πλακιωτάκης
Βουλευτής Λασιθίου