Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δωρεάν τρόφιμα θα διανείμει το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στέφανου Χρήστου για τους άπορους.  Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, πρόκειται για τρόφιμα που προέρχονται  από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης.


Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από ενδιάμεσους φορείς όπως:  Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Ιερές Μητροπόλεις, Σύλλογοι Παλιννοστούντων, Σύλλογοι Πολυτέκνων
(αναγνωρισμένων από την ΑΣΠΕ, Σύλλογοι τριτέκνων -μονογονεϊκών οικογενειών, Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες και Σύλλογοι αθιγγάνων. , Δήμοι – Δημοτικά σχολεία και κοινωφελείς επιχειρήσεις που βρίσκονται α)σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές β) σε περιοχές που επλήγησαν αποδεδειγμένα από σεισμούς, θεομηνίες κ.λ.π. γ) σε περιπτώσεις που λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων (μη κυβερνητικές οργανώσεις) κ.λ.π. με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους έτους 2011.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των ενδιάμεσων φορέων στο πρόγραμμα θα γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά (Δημοσθένους 1-3, 18531 Πειραιά ) μέχρι τις 30-6-2011.»