Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Εδώ Αθήναι...: Αποφάσισαν και διέταξαν: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες άνερ...

Εδώ Αθήναι...: Αποφάσισαν και διέταξαν: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες άνερ...: Ε κατοντάδες χιλιάδες άνεργοι θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη έκτακτη εισφορά, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην τους εξαιρέσει από τους υ... *** *** *** *** *** ***ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το ευπρεπές σχόλιό σας κάτω από το κείμενο *** *** *** *** *** ***