Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Πάγκαλος Θεόδωρος

Καμιά φορά και Πάγκακος.
Οι δημοσιογράφοι τον ανακήρυξαν πολιτικό μεγάλου (ειδικού και γενικού) βάρους και υψηλού IQ. Έχουν δίκιο και στα δύο. Αλλά.. συχνά -πυκνά τροφοδοτεί τα κανάλια με αμετροεπείς δηλώσεις, ενώ συμμετέχει στα πάνελ με ενδεχομένως ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.
Λόγω της σωματικής ομοιότητας με τον Παβαρότι, την εποχή του Οτσαλάν, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, είχε το ψευδώνυμο Μεγάλος Τραγουδιστής.
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος βάζει συχνότερα από όλους σε δοκιμασία το πολιτικό μας σύστημα, καθώς εκφράζει απόψεις που αποκλίνουν από το κομματικά ορθό και κάθε φορά ανακύπτει το ερώτημα: Αν ένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα στην προσωπική άποψη, για ποια Δημοκρατία μιλάμε?
(Απόσπασμα από το: "Νεοελληνικό Σατυρικό Λεξικό", Μιχ. Πιτσιλίδη)
Με θαλασσινούς χαιρετισμούς,
Exantas