Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Διαβάστε
σε λίγα
λεπτά: 

Τι υπάρχει
 πίσω
από την
 ομιλία
του
Χρήστου Παπουτσή;

Τα μυνήματα!
οι προειδοποιήσεις!
η εντολή υποταγής
στον νέο Αρχηγό!
και άλλα!