Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΠ Α.Ε.

Με στόχο την αναβάθμιση των Υποδομών και Υπηρεσιών διαχείρισης Κρουαζιέρας σε όλα τα λιμάνια της Xώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε τη μετατροπή και επέκταση των σκοπών της θυγατρικής του εταιρίας «Logistics Ο.Λ.Π. Α.Ε.» σε «Εταιρία Διαχείρισης Συνδυασμένων Μεταφορών και Λιμενικών Τουριστικών Υπηρεσιών Α.Ε.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, στο πλαίσιο των ίδιων στόχων, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δημιουργεί αυτόνομη Διεύθυνση υπό τον τίτλο «Διεύθυνση Υπηρεσιών Κρουαζιέρας», η οποία θα διαχειρίζεται πλέον όλα τα θέματα παροχής υπηρεσιών προς τις εταιρίες κρουαζιέρας στον χώρο ευθύνης της Ο.Λ.Π. Α.Ε.


 
Όπως τόνισε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, «Η άρση του καμποτάζ για τα μη κοινοτικά πλοία και η προτίμηση της Μεσογείου για πλόες κρουαζιέρας μας οδήγησαν πέρυσι σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης μας ως κόμβου (hub) και αφετηρίου λιμένα (home port). Η κρουαζιέρα όμως είναι ένα κυκλικό ταξίδι, στο οποίο όλοι οι λιμένες-πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών θα πρέπει να προσφέρουν ομογενοποιημένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ασφαλείας.

 Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως ο leader της αγοράς κρουαζιέρας στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού αποφάσισε να οργανώσει την παροχή υπηρεσιών και ενίσχυσης των υποδομών και σε όλα τα λοιπά λιμάνια κρουαζιέρας της χώρας. Η ανάθεση Διαχείρισης Λιμενικών Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω της επέκτασης σκοπού στην ήδη υφιστάμενη θυγατρική του εταιρία Διαχείρισης Συνδυασμένων Μεταφορών, αποτελεί μια επιλογή άμεσων αποτελεσμάτων για τα συμφέροντα των ελληνικών λιμανιών, τα οποία έχουν υπηρεσίες κρουαζιέρας και θέλουν να τις αναβαθμίσουν ή σε λιμάνια τα οποία θέλουν να αποκτήσουν νέες υποδομές και υπηρεσίες στον χώρο αυτό. Προς τον σκοπό αυτόν και δεδομένης της έλλειψης τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων από τα περισσότερα λιμάνια της χώρας, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα ενισχύσει κεφαλαιακά και με ανθρώπινο δυναμικό τη θυγατρική του, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και στο νέο της ρόλο. Η κρουαζιέρα είναι υπόθεση όλων μας και όχι ενός έκαστου λιμανιού χωριστά».
Τιμολόγια και κατακύρωση διαγωνισμού
Επίσης με ανακοίνωσή του ΟΛΠ έγινε γνωστό ότι τo Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού , μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Γιώργου Ανωμερίτη αποφάσισε, όπως έπραξε και το 2010, τη μη αναπροσαρμογή των τιμολογίων του για παραχωρήσεις χώρων, σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης ευθύνης του.

Επιπλέον για όσες επιχειρήσεις εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους εμπρόθεσμα θα τυγχάνουν εκπτώσεως 10% επί του ετήσιου ανταλλάγματος του 2011.
Τέλος, μετά από την έκδοση πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατακύρωσε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.» το διαγωνισμό «Έργα Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών Ο.Λ.Π. Α.Ε.», προϋπολογισμού μελέτης 2.142.000 €. Η μειοδότρια εταιρεία προσέφερε έκπτωση 66,75%.

Με εισήγηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το αποτέλεσμα του πρόσφατου διαγωνισμού «Σποραδικά Έργα Οδοποιίας Ο.Λ.Π. Α.Ε.» προϋπολογισμού μελέτης 2.214.000 €. Στο έργο αυτό μειοδότης ανεδείχθη η εταιρεία «Αρχιμήδης Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 62,30%.