Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ανακοινώνονται τοποθετήσεις Ανωτάτων - Ανωτέρων - Κατωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2009 (ΦΕΚ Α΄ 50),  ως ακολούθως:

1. Ο Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΣΕΡΓΗΣ Ιάκωβος (ΑΜ 741) από το Κ.Λ. Λαυρίου στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ως Διευθυντής.

2. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 751) από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, ως Διευθυντής.


3. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Σπυρίδων (ΑΜ 752) από την Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Λονδίνου στη Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών/ΚΕΕΠ, ως Διευθυντής.

4. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Νικόλαος (ΑΜ 754) από την Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Ντέρμπαν στη Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών, ως Διευθυντής.

5. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος (ΑΜ 759) από το Κ.Λ. Πειραιά στο Κ.Λ. Ελευσίνας, ως Λιμενάρχης.

6. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΑΡΩ Στέφανος (ΑΜ 764) από Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, ως Διευθυντής.

7. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ Ανδρέας (ΑΜ 766) από το Κέντρο Εφοδιασμού Λ.Σ. στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν.- Πλοιάρχων, ως Διοικητής.

8. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (ΑΜ 778) από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων στη Διεύθυνση Ασφαλείας, ως Διευθυντής.

9. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Χρήστος (ΑΜ 781) από τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων στο Κ.Λ. Πειραιά, ως Υπολιμενάρχης.

10. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΠΟΣ Αντώνιος (ΑΜ 782) από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Ε.Ν. στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, ως Διευθυντής.

11. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΒΙΔΑΛΗΣ Αντώνιος (ΑΜ 783) από τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης στο Επιτελικό Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως Διευθυντής.

12. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗΣ Αθανάσιος (ΑΜ 796) από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων στο Κ.Λ. Λαυρίου, ως Λιμενάρχης.

13. Ο Πλοίαρχος (Τ) Λ.Σ. ΤΖΙΡΙΤΗΣ Δημόκριτος (ΑΜΕ 43) από τη Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών/ ΚΕΕΠ στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ως Διευθυντής.

14. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝΑΣ Σταμάτιος (ΑΜ 808) από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν.- Μηχανικών, ως Διοικητής.

15. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΡΗΣ Χρήστος (ΑΜ 814) από τα Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής, ως Διευθυντής.

16. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Αλέξιος (ΑΜ 825) από Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων, ως Διευθυντής.

17. Ο Πλοίαρχος Λ.Σ. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος (ΑΜ 833) από Αρχηγός Επιφυλακής ΕΚΣΕΔ/ ΚΕΠΙΧ στα Πειθαρχικά Συμβούλια Ε.Ν., ως Πρόεδρος.

18. Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΜΜΗΣ Βασίλειος (ΑΜ 844) από Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, ως Διευθυντής.

19. Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ανδρέας (ΑΜ 846) από τη Διεύθυνση Ασφαλείας στα Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων, ως Πρόεδρος.

20. Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 880) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης στο ΓΕΕΘΑ/ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ.

21. Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΝΗΣ Αγησίλαος (ΑΜ 888) από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου στο Λ/Χ Κω, ως Λιμενάρχης.

22. Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΟΛΕΜΗΣ Νικόλαος (ΑΜ 895) από την 3η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, ως Διοικητής.

23. H Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ιωάννα – Βασιλική (ΑΜ 11 Ο) στο Γραφείο του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως Υπασπιστής.